Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
16-12-2015

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego już w pełnym składzie

14 grudnia w gminie Sitkówka-Nowiny została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który ma służyć poznawaniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integracji, a także prowadzeniu ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i krokiem w jego stronę. – Rada działalności pożytku publicznego jest przestrzenią nie tylko dialogu, ale przede wszystkim współdecydowania o ważnych dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych sprawach, wynikających z potrzeb, problemów i wyzwań danej wspólnoty samorządowej – wyjaśnia wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. – Rada będzie się składać z ludzi, którzy angażują się w różnego rodzaju działalność społeczną poprzez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. Chcemy, żeby głos społeczeństwa był słyszalny, a wszelkie inicjatywy i pomysły miały odzwierciedlenie w realnych działaniach – dodaje wójt.

Rada to głos społeczeństwa

Jak podkreśla zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek, Rada jest bardzo potrzebnym głosem społeczeństwa. – Każda z organizacji wytypowała swojego przedstawiciela, aby on mógł ich reprezentować i w ich imieniu podejmować istotne dla nich sprawy, projekty czy zadania do zrealizowania. – Gminna Rada Pożytku Publicznego będzie jednak nie tylko przestrzenią dialogu publicznego, ale także współdecydowania o sprawach ważnych dla społeczeństwa i samorządu. W ten sposób chcemy wspierać organizacje pozarządowe i traktować je jak partnera – podsumował zastępca wójta Łukasz Barwinek, który był pomysłodawcą powołania do życia Gminnej Rady Pożytku Publicznego.

Marcin Kulewski pierwszym przewodniczącym

Gminna Rada Pożytku Publicznego została powołana zarządzeniem wójta gminy Sitkówka-Nowiny. Jej przewodniczącym został Marcin Kulewski - prezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa. – Koleżanki i koledzy dali mi ogromny mandat zaufania. Dołożę wszelkich starań, aby ich nie zawieść i udowodnić, że był to dobry wybór – podkreślił Marcin Królewski, przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego. – Moje doświadczenie zawodowe i dotychczasowe działania społeczne pozwalają mi podjąć się tej funkcji. Mam już pierwsze pomysły i wizję rozwoju Rady. Pomimo, że to nasze pierwsze spotkanie, to już pracujemy i wiemy, jakie działania chcielibyśmy zasugerować gminie Sitkówka-Nowiny. W obecnej chwili wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej planujemy pozyskać środki na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych. Chcemy także podjąć działania na rzecz oświaty i kultury. W związku z nową perspektywą unijną, która daje nam duże możliwości, mamy wiele pomysłów i planów na nadchodzący rok. Zajmuję się pozyskiwaniem środków unijnych od wielu lat, a zdobyta przeze mnie wiedza w ramach pracy zawodowej z pewnością będzie wykorzystana w Radzie i mam nadzieję, że w sposób wymierny przełoży się na efekty jej pracy – podsumował przewodniczący.

Gminna Rada Pożytku Publicznego liczy dziesięciu członków

Gminna Rada Pożytku Publicznego liczy dziesięciu członków. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego i administracji publicznej: Edyta Giemza i Marcin Wojcieszyński – przedstawiciele Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek i Anita Dziwoń – przedstawiciele wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Marcin Król, Kornelia Bem-Kozieł, Dariusz Stępień, Marcin Głogowski, Marcin Kulewski, Jarosław Pędzik – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

 Agnieszka Olech

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl