Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
17-03-2017

„Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”

W Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach odbyło się podsumowanie projektu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty”. Patronat nad projektem objęli komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, świętokrzyski kurator oświaty oraz wojewoda świętokrzyski.

Inicjatorem realizacji projektu w naszej szkole był Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy policji objął swymi działaniami uczniów klas I-III. Jednym z ważnych elementów programu było zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie przez uczniów czasu wolnego poza domem i szkołą, uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze
W ramach założeń programu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty” w szkole zrealizowano wiele działań. Odbyto szereg spotkań policjantów z KWP w Kielcach z pierwszoklasistami oraz ich rodzicami. Ich celem było podniesienie świadomości o zagrożeniach, jakie mogą spotkać ich na drodze oraz udzielenie im porad, jak unikać tych niebezpieczeństw, a także zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wolnym od zajęć. Każdy pierwszoklasista otrzymał opaskę odblaskową i przystąpił do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Do szkoły przyjechał teatr Kalejdoskop z Rybnika, który zaprezentował przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz różnych zagrożeń. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach dot. bezpieczeństwa, m.in. w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”, w którym w kategorii klas I-III uczennice szkoły zajęły trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienie, a  także w XVIII ogólnopolskim konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, w którym nasze uczennice zostały laureatkami etapu powiatowego. Uczniowie uczestniczyli w programie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”, w ramach którego odbyli cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz wzięli udział w sponsorowanej przez PKP Intercity przejażdżce pociągiem do Krakowa. W czasie trwania programu uczono się udzielania pierwszej pomoc, a także, w  jakich sytuacjach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Funkcjonariusze KWP w Kielcach przeprowadzili egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. Egzamin zakończył się pozytywnie dla wszystkich zdających uczniów.
Do akcji, związanej z poprawą bezpieczeństwa naszych uczniów w ruchu drogowym, przyłączył się Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, który ufundował dzieciom odblaskowe zawieszki.

Dzięki realizacji programu Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa.

Miasteczko ruchu drogowego
W związku z realizacją działań związanych z projektem podjęto decyzję o wyposażeniu szkoły w miasteczko ruchu drogowego. Dzięki zaangażowaniu dyrektor szkoły Joanny Wojcieszyńskiej, opiekunów SKB oraz członka Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępcy wójta Łukasza Barwinka udało się pozyskać sponsorów do realizacji tych zamierzeń. Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz ufundował znaki drogowe oraz sygnalizator, a dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Czesław Dawid przekazał antypoślizgowe maty gumowe imitujące asfalt, z których można układać ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda oraz sygnalizator pieszo-kołowy.
Podziękowania i statuetki
Podczas spotkania przekazano serdeczne podziękowania na ręce wszystkich, którzy wsparli realizację programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Symboliczne statuetki przekazano przedstawicielom instytucji: Zbigniewowi Wojciechowskiemu z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pawłowi Lubienieckiemu dyrektorowi generalnemu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, podinsp. Tomaszowi Sołtysikowi naczelnikowi Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Czesławowi Dawidowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Henrykowi Milcarzowi prezesowi Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., Sebastianowi Nowaczkiewiczowi wójtowi gminy Sitkówka-Nowiny.
Dziecięce występy
Na początku spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę „Nasza policja”, której współautorką tekstu jest podinspektor Anna Zielińska-Brudek aktywnie uczestnicząca w programie. Po wręczeniu statuetek i certyfikatów uczniowie klasy IIIa, oraz Vb wystąpili w programie artystycznym, w którym przypomnieli jeszcze raz swoim kolegom i koleżankom podstawowe zasady bezpieczeństwa.
W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Lubieniecki dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Wojciechowski przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach, Czesław Dawid dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Michał Piechota inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Henryka Milcarza prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z  o.o., insp. Marzena Piórkowska naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Tomasz Sołtysika naczelnika Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. sztab. Małgorzata Sałapa-Bazak, mł. asp. Robert Nyga, podkom. Paweł Zawadzki, Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.

Edyta Szwed
Adriana Tarach
Justyna Golmento-BobrowskaKalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl