Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
04-10-2017

Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki i obywatelski

Niemal 450 tys. zł rozdysponowane

We wrześniu w gminie Sitkówka-Nowiny odbyły się spotkania, na których mieszkańcy zadecydowali o rozdysponowaniu funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2018 r. 

Czym jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Inaczej mówiąc - to środki w budżecie gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. To oni sami wybierają, na co zostaną przeznaczone. – Fundusz sołecki pozwala na realizację zadań, które, z różnych względów, nie zawsze byłyby brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. – Niezwykle ważne jest również zaangażowanie samych mieszkańców, dzięki ich aktywności świadomemu uczestnictwu w życiu publicznym możliwa jest realna współpraca z władzami samorządowymi. Jestem tego ogromnym zwolennikiem – dodaje.

Fundusz sołecki działa w gminie Sitkówka-Nowiny już od 2009 r. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców. Na przestrzeni lat dzięki środkom z jego realizacji zmodernizowano i wybudowano place zabaw, sfinansowano potrzeby zespołów ludowych czy  zadecydowano o budowie oświetlenia w poszczególnych sołectwach.

Warto podkreślić, że w miejscowościach, które nie należą do żadnego sołectwa, zostały utworzone fundusze obywatelskie. Dzięki nim mieszkańcy Słowika, Nowin, Trzcianek i Sitkówki również mogą decydować o rozdysponowaniu środków finansowych na swoje cele.

Najważniejsze potrzeby

Na rok 2018 r. gmina Sitkówka-Nowiny przeznaczy łącznie kwotę niemal 450 tys. zł na realizację potrzeb swoich mieszkańców. Szczególnie istotna jest dla nich rozbudowa terenów rekreacyjnych, stąd np. w Bolechowicach zostanie wykonana nawierzchnia tartanowa na placu zabaw w Zespole Placówek Oświatowych, w Zagrodach i Słowiku powstaną place zabaw, a w Szewcach, Zgórsku, Sitkówce i Nowinach będą one zmodernizowane.

Równie ważną kwestią dla mieszkańców jest zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się po drogach. W Bolechowicach zostanie opracowany projekt modernizacji drogi gminnej, w Trzciankach powstanie chodnik, a droga gminna na dz. 477/21 i 477/36 w sołectwie Szewce-Zawada będzie zmodernizowana.

Część środków zostanie przeznaczona na zakup elementów strojów zespołów ludowych, doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także na wyposażenie kółka plastycznego Klubu Seniora.

Każde sołectwo i miejscowość rozdysponowały środki finansowe zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców. Teraz pora na przyjęcie budżetu gminy i realizację zadań.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK:

Sołectwo Bolechowice – Kwota do rozdysponowania: 52.544,02 zł

– wykonanie nawierzchni tartanowej na placu zabaw w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach i zakup komputerów – 30.000 zł,
– opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej w Bolechowicach – 18.000 zł,
– zakup elementów strojów ludowych dla „Bolechowiczan” – 4.544,02 zł,

Sołectwo Szewce-Zawada – Kwota do rozdysponowania: 66.849,90 zł

– modernizacja placu zabaw w Szewcach obok świetlicy – 58.849,90 zł,
– doposażenie strojów ludowych Szewczanek – 5 000 zł,
– doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Szewce-Zawada – 3 000 zł,

Sołectwo Kowala – Kwota do rozdysponowania: 66.849,90 zł

– wymiana monitoringu w szkole oraz oświetlenia scenicznego – 29.000 zł,
– wyposażenie dla Kowalanek – 6.000 zł,
– zakup pieca wielofunkcyjnego dla kuchni w remizie – 20.000 zł,
– zakup traktorka kosiarki dla OSP – 11.849,90 zł,

Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Kwota do rozdysponowania: 66.849,90 zł

– modernizację drogi na dz. 477/21 i 477/36 – 20.000 zł,
– oświetlenie placu zabaw na osiedlu pod lasem – 8.000 zł,
– wyposażenie dla Chóru Nowina – 5.000 zł,
– wykonanie placu zabaw w Zagrodach – 33.849,90 zł,

Sołectwo Wola Murowana – Kwota do rozdysponowania: 42.850,79 zł

– zakupy dla Bolechowiczan – 4.000 zł,
– nagłośnienie dla Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 5.000 zł,
– wyposażenie sali w remizie OSP Wola Murowana – 23.000 zł,
– budowa placu zabaw – 10.850,79 zł,

FUNDUSZ OBYWATELSKI NA 2018 R.

Sitkówka – Kwota do rozdysponowania: 16.406 zł

doposażenie placu zabaw – 10.000 zł,

– budowa siłowni zewnętrznej – 16.406 zł,

Trzcianki – Kwota do rozdysponowania: 30.417,00 zł

– dwie tablice z mapą miejscowości – 5.417,00 zł,

– chodnik od „Boru” w kierunku mostu na Bobrzy – 25.000 zł,

Słowik – Kwota do rozdysponowania: 20.590,00 zł

– budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego  przy ul. Markowizna – 20.590,00 zł,

Nowiny – Kwota do rozdysponowania: 66.850,00 zł

– przebudowa placu zabaw – 20.000 zł,

– montaż dodatkowego urządzenia na siłowni zewnętrznej – 22.350 zł,

– ogrodzenie i altana rekreacyjna – 20.000 zł,

– wyposażenie kółka plastycznego Klubu Seniora – 2.500 zł,

– zakup i montaż tablicy zamykanej dla Rady Osiedla – 2.000 zł.

 fundusz sołecki i obywatelski

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl