Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
04-12-2017

Inwestycje w sołectwie Zgórsko-Zagrody

Drogi, place zabaw i sieci wod-kan

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat inwestycji realizowanych na terenie sołectwa Zgórsko-Zagrody w 2017 r.

 

Dla najmłodszych

Na placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko. zamontowano już część dodatkowych urządzeń. Przeznaczono na to kwotę z  funduszu sołeckiego w wysokości 4.995 zł.

Z uwagi na to, że złożona oferta znacznie przekraczała kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na zadanie „Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, unieważniono przetarg dotyczący go. Wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg, a  realizacja zadania przewidziana jest na 2018 r.

Plac zabaw w Zagrodach - zagospodarowanie terenu.

Na drogach

Gmina podjęła kompleksowe działania mające na celu przebudowę dróg w sołectwie Zgórsko-Zagrody. Dzięki temu zwiększy się komfort poruszania po drogach, a przede wszystkim – bezpieczeństwo – zarówno pieszych, jak i kierowców.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na ul. Jałowcowej w miejscowości Zagrody wraz z budową oświetlenia ulicznego i odcinka kanalizacji sanitarnej. Inwestycja objęła roboty drogowe (budowa jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, odwodnienia) w ul. Jałowcowej oraz części ulic: Leszczynowej i Jagodowej, a także budowę oświetlenia i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej. Wartość inwestycji wynosi 966 tys. zł.

Wyłoniono wykonawcę robót przebudowy dróg gminnych w ul. Dębowej, Jaśminowej, Malinowej w msc. Zgórsko. W ul. Dębowej zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m, zjazdy indywidualne oraz powierzchniowe odwodnienie drogi., a także wybudowane oświetlenie uliczne. W ul. Jaśminowej wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1,25 m, zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej oraz powierzchniowe odwodnienie drogi wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego. Powstanie również oświetlenie uliczne W ul. Malinowej powstanie jezdnia o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m i korytko ściekowe o szerokości 0,5 m, zjazdów indywidualnych oraz powierzchniowe odwodnienie drogi. Tu również wybudowane zostanie oświetlenie uliczne.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dla zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”,

- „Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko – wykonanie projektu budowlanego”,

- „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr  253/2, 238/26, 238/25, w m. Zgórsko wraz z budową oświetlenia ulicznego”,

- „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr  202/18, 207/5, 238/25, w m. Zgórsko wraz z budową oświetlenia ulicznego”,

- „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr  199/3, 210/17 w m. Zgórsko wraz z budową oświetlenia ulicznego  – wykonanie projektu budowlanego”,

- „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko  – wykonanie projektu budowlanego”,

- „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27”.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr  307/14 (ul. Wiosenna) w msc. Zgórsko, wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

Realizacja tych zadań przewidziana jest na 2018 r.

Trwają prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - w tym m.in. w drodze wojewódzkiej nr 762 i drogach gminnych na terenie sołectwa Zgórsko-Zagrody. Ogólna wartość zadania wynosi 1.450.000,00 zł.

Sukcesywnie dokonywane są roboty remontowe nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych na terenie sołectwa (m.in. ul. Kwiatowa, ul. Jesienna), oraz uzupełnienia oznakowania drogowego dróg gminnych.

Ulica Jałowcowa w Zagrodach w trakcie budowy.

 

Sieci wod-kan

W ramach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w formie Grup Inicjatywy Lokalnej wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgórsko o wartości ok. 80.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid.  225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37 obręb geodezyjny Zagrody (naprzeciwko Os. Pod Lasem)”. Jego realizacja planowana jest w 2018 r.

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl