Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
07-03-2018

Rusza budowa drogi w Bolechowicach

Umowa na pierwszy etap inwestycji podpisana

 

Rozpoczyna się od oczekiwana od wielu miesięcy inwestycja drogowa w miejscowości Bolechowice. Gmina Sitkówka-Nowiny rozstrzygnęła właśnie przetarg na realizację pierwszego etapu zadania – budowy kanalizacji deszczowej.
W dniu 7 marca wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz podpisał umowę z wykonawcą Stanisławem Karysiem właścicielem Zakładu Usługowego Wodno-Kan., Co i Gaz na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od Kopalni Bolechowice, przez skrzyżowanie z drogą wewnętrzną Bolechowice Odpadki, do wysokości posesji nr 80 w m. Bolechowice. Wartość umowy opiewa na kwotę 1.091.010,00 zł.
Przypomnijmy, że pierwszy przetarg nieograniczony na realizację tej części zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku. Niestety, najniższa oferta przekraczała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W styczniu tego roku gmina ponownie ogłosiła przetarg.

- To niezwykle ważna dla naszych mieszkańców inwestycja. Każdy widzi, w jakim stanie jest ta droga. Doraźne remonty niewiele pomagają, konieczna jest jej kompleksowa modernizacja – mówi sołtys Bolechowic Zbigniew Jantura. – Mam świadomość, że proces przygotowania tej inwestycji jest niezwykle trudny, choćby że względu na problemy z własnością gruntów.  Nabycie tytułu własności w drodze komunalizacji nastąpiło po wieloletnich staraniach gminy w 2017 r., dlatego tym bardziej cieszy mnie, że prace rozpoczną się lada dzień - dodaje.

Realizacja inwestycji ma za zadanie przede wszystkim odprowadzić ścieki deszczowe poprzez wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe, przez kanał deszczowy zakończony wylotem kanalizacyjnym do istniejącego rowu. W zakresie robót gmina przewidziała również odtworzenie nawierzchni jezdni w celu zapewnienia ruchu pojazdów po wykonaniu I Etapu inwestycji. Termin wykonania zamówienia upływa 31 maja b.r.

 

Na drugą część budowy kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej nr 0381T) na początku roku został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Kielcach na zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach o braku sprzeciwu do zgłoszenia na realizację robót, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie drugiej części kanalizacji deszczowej. Kolejny etap realizacji zadania polegać będzie na przebudowie drogi w Bolechowicach. Jego rozpoczęcie planowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

- Warto podkreślić, że ostatni etap zadania polegający na przebudowie drogi wiąże się z przejęciem od większości właścicieli działek, które są niezbędne do budowy drogi w zakresie przewidzianym w projekcie. Wzdłuż projektowanej drogi znajdują się również działki, których stan prawny wymaga uregulowania. – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. -  Mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć w tym zakresie na dobrą wolę mieszkańców. Aktualny stan zaniedbywanej przez wiele lat drogi pozostawia wiele do życzenia i najwyższa pora, aby inwestycja ta została zrealizowana.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl