Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
30-12-2018

Inwestycje 2019

Ponad 20 mln na inwestycje w 2019 r.

27 grudnia 2018 r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny dwunastoma głosami zadecydowała o przyjęciu uchwały budżetowej na 2019 r. Zakłada ona realizację inwestycji w kwocie 21 782 332,97 zł stanowiącej 31% wszystkich wydatków.

 

Przeczytaj relację z sesji budżetowej w dniu 27 grudnia 2019 r. >>> https://nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2757.html

 

Sieci wod-kan

- Jak każdego roku przewidzieliśmy realizację sieci wod-kan w oparciu o zapotrzebowanie mieszkańców działających w ramach grup inicjatywnych. Na ten cel zabezpieczyliśmy kwotę 300 tys. zł – mówi kierownik referatu inwestycji Andrzej Waśko. – Nie należy zapominać również o tym, ze dwie duże inwestycje: budowa sieci wodociągowej w Kowali oraz sieci kanalizacyjnej w Trzciankach zostały przekazane do realizacji spółce Wodociągi Kieleckie – dodaje.

Ponadto w ramach inwestycji wieloletnich, w 2019 r. na sieci wod-kan gmina zamierza przeznaczyć 520 tys. zł , w tym 500 tys. zł na budowę sieci wod-kan w miejscowości Zagrody.

Drogi gminne…

Jednoroczne inwestycje drogowe będą kosztowały 327 tys. zł. Obejmują one m.in. przebudowę dróg: Kryształowej, Szafirowej i Diamentowej czy też  ulicy Grabowej w Zgórsku. Dodatkowo, w tramach inwestycji wieloletnich gmina wydatkuje 7,7 mln zł na inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mln zł. Są to i.in.: przebudowa ul. Pirytowej i Ołowianej w Szewcach, przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521, budowa chodników i ciągów pieszych w Trzciankach. Najkosztowniejszą inwestycją jest budowa ścieżek rowerowych o wartości przekraczającej 4 mln zł, jednak z dofinansowaniem unijnym.

… i ich oświetlenie

Trzeci etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny obejmie przede wszystkim miejscowość Nowiny. Na tę inwestycję gmina przeznaczy niemal 500 tys. zł, z czego niemal 90% zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Pozostałe 400 tys. zł z gmina w tym zakresie przeznaczy na budowę oświetlenia w szczególności tam, gdzie powstają nowe drogi gminne.

W placówkach edukacyjnych

Każdego roku gmina Sitkówka-Nowiny ponosi niebagatelne nakłady związane z poprawą komfortu nauczania w placówkach edukacyjnych. Wśród jednorocznych inwestycji w nadchodzącym roku znajdą się m.in. wykonanie zabudowy scenicznej przy szkole w Kowali czy przebudowa łazienek w placówce w Bolechowicach. Jednak to te wieloletnie inwestycje pochłoną najwięcej środków. Wśród nich – termomodernizacja budynków szkół. – Realizacja tych inwestycji rozpoczęła się jeszcze w 2018 r., ale ich zakończenie planujemy w 2019 r. Łączny ich koszt wyniesie 1,7 mln zł, ale gros pozyskaliśmy z dofinansowania ZIT KOF - mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Obiekty sportowe

- Rozbudowa obiektów sportowych we wszystkich miejscowościach, tak, aby nasi mieszkańcy mieli do niej nieograniczony i bezpośredni dostęp, jest dla nas bardzo ważna – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Dlatego wśród inwestycji jednorocznych, na które zamierzamy przeznaczyć kwotę ok. 500 tys. zł, znalazły się choćby inwestycje takie jak budowa boiska i placu zabaw w Słowiku czy wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Szewcach.

Największe pozostają jednak inwestycje wieloletnie: rozpoczęta budowa placu zabaw w Woli Murowanej, przebudowa placu zabaw w Nowinach oraz planowana modernizacja placu zabaw w Szewcach.

We współpracy z powiatem kieleckim

W 2019 r. gmina Sitkówka-Nowiny przewidziała przekazanie dotacji celowych dla powiatu kieleckiego na realizację zadań:

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) o wartości 150 tys. zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w m. Szewce (od pomnika bitwy żołnierzy AK do ul.Rajskiej) -projekt o wartości 80 tys. zł;

- Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0378T ul. Przemysłowa w m. Nowiny o wartości 100 tys. zł.

 

Sprawdź, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Twojej miejscowości:

Bolechowice

Nowiny, Trzcianki, Słowik, Sitkówka

Kowala

Szewce

Wola Murowana

Zagrody

Zgórsko

pozostałe

 

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl