Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
31-12-2018

Informacja dot. budowy stacji bazowej

Kontrowersyjna inwestycja

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem społecznym dotyczącym planowanej przez T-Mobile Polska S.A., inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 55506, polegającej na: budowie wieży stalowej o wysokości h=38,8 wraz z fundamentem oraz systemem antenowym, instalacji urządzeń teletechnicznych, posadowieniem ramy stalowej u podstawy wieży, budowie wewnętrznej linii zasilającej (zasilanie energetyczne) oraz budowie ogrodzenia, na działce nr ewid. 458/16, obręb 0005 Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, pragnę Państwa poinformować, że w chwili obecnej postępowanie dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia, prowadzone przez Starostę Kieleckiego, jest zawieszone do dnia 31.12.2018 r. Zawieszenie postępowania wynika z wydanego przez Starostę Kieleckiego postanowienia z dnia 17.10.2018 r., które przedłuża termin uzupełnienia projektu budowlanego, będącego załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji, do dnia 31.12.2018 r. Konieczne uzupełnienia projektu budowlanego, objęte wyżej wymienionym Postanowieniem Starosty Kieleckiego, wynikają w głównej mierze  ze złożonych w trakcie postępowania przeze mnie jako Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, przez Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny i również przez mieszkańców Nowin i Zgórska,  uwag  i zastrzeżeń co do lokalizacji planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w świetle obowiązującego prawa, które w Polsce ustawowo preferuje tego rodzaju inwestycje, nadaje im charakter specjalnego znaczenia  i wprowadza szczególne warunki ułatwiające ich realizację, w przypadku złożenia w terminie wyszczególnionych w Postanowieniu Starosty Kieleckiego uzupełnień projektu budowlanego, Starosta Kielecki może nie mieć prawnych możliwości odmowy udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, zgodnie ze złożonym przez Inwestora wnioskiem. Tym bardziej, ani Wójt Gminy, ani Rada Gminy Sitkówka-Nowiny, nie ma innych, niż zastosowane do tej pory, prawnych możliwości niedopuszczenia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tym nie mniej, pragnę zapewnić zainteresowanych mieszkańców Gminy, że jako Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny podejmę wszelkie będące w mojej kompetencji, możliwe kroki, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji dla mieszkańców Gminy, w szczególności dla mieszkańców miejscowości Nowiny i Zgórsko. Temu celowi służyć będzie m.in. planowane w pierwszych dniach stycznia 2019 r. moje spotkanie z przedstawicielami Inwestora i złożenie odwołania od ewentualnej, wydanej przez Starostę Kieleckiego, decyzji pozwolenie na budowę. Skutek tych działań w chwili obecnej trudno przewidzieć i zależeć on będzie w głównej mierze od działań i intencji Inwestora, tj. T-Mobile Polska S.A.

 

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny           

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl