Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
06-09-2019

Lokalny wkład w globalne cele

Lafarge wspiera lokalne społeczności i zrównoważony rozwój

Kopalnie Radkowice i Kowala Mała Lafarge to niemal 120 etatów, ponad 5,2 mln zł lokalnych podatków do kasy gminy i inwestycje w ochronę środowiska. Lafarge opublikował specjalny dodatek do raportu zrównoważonego rozwoju pokazujący zaangażowanie Lafarge oraz Fundacji WSPÓLNIE w działania na rzecz lokalnych społeczności w gminach Morawica i Sitkówka-Nowiny.

 

Druga już edycja raportu zrównoważonego rozwoju W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018. zawiera specjalny dodatek raportu dokumentujący lokalne działania Lafarge na rzecz społeczności mieszkających w pobliżu Kopalń Radkowice i Kowala Mała. Czytelnicy znajdą w nim informacje o produktach kopalni i o inwestycjach, które dzięki nim powstały w regionie. Kruszywa zostały wykorzystane przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie gminy Chlewiska i budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów. W broszurze jest też podana kwota podatku, którą w ostatnich dwóch latach Lafarge zapłacił lokalnie – było to ponad 5,2 mln zł.

 

Specyfika naszej działalności wymaga od nas szczególnej troski o lokalne społeczności oraz o środowisko naturalne. Regularnie prowadzony dialog społeczny pozwala nam poznać potrzeby lokalnej społeczności. – mówi Przemysław Podsiedlik, Dyrektor Kopalni Radkowice i Małogoszcz. – W 2018 r. rozpoczęliśmy rekultywację blisko 29 ha nieczynnego wyrobiska Radkowice-Podwole. W sposób naturalny wypełnia się ono wodą, a dodatkowo są prowadzimy nasadzenia drzew i krzewów – dodaje.

 

W latach 2017-2018 pracownicy zakładu oraz WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim, przy współpracy władz samorządowych gmin Morawica i Sitkówka-Nowiny, zbudowali plac zabaw w przedszkolu w Brzezinach, przeprowadzili warsztaty architektoniczne dla dzieci z Woli Murowanej, a także zorganizowali konkurs edukacyjny, którego laureatką została uczennica ze szkoły podstawowej w Kowali.

 

Projekty Fundacji WSPÓLNIE pozwalają nawiązywać bliskie relacje z lokalnymi społecznościami. Rozmowy i spotkania pokazują, że nasi sąsiedzi mają wiele pomysłów, jak zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Chcemy ich do tego inspirować, a także im pomagać – mówi Kinga Walczyńska, Dyrektor WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim.Dlatego rozpoczęliśmy program grantowy Wspólnie dla Regionu dla lokalnych organizacji i instytucji. Z kolei nasi pracownicy, w ramach programu wolontariatu Ludzie Lafarge, uzyskują granty na lokalne inicjatywy dobroczynne i edukacyjne – dodaje.

 

Globalne cele

Lafarge w Polsce, podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, kieruje się globalną strategią Grupy LafargeHolcim opartą na czterech głównych filarach: klimat i energia, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz społeczności. Firma stawia sobie ambitne cele, które konsekwentnie realizuje i rozlicza. W 2017 r. na terenie Cementowni Kujawy został stworzony Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, który jest jedną z największych platform tego typu w Europie. Lafarge, wspólnie z PGNiG Termika Lafarge otworzył również Zakład Separacji Popiołów Siekierki. To druga na polskim rynku instalacja, która oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla. Oba te działania umożliwiają realizację celów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym oraz klimatu i energii zwiększając wykorzystanie paliw alternatywnych.

 

Działania WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miejscowości, w których są zakłady Lafarge. W latach 2017–2018 w ramach fundacji działało 320 wolontariuszy. Fundacja nawiązała współpracę z 50 partnerami i zrealizowała 52 projekty, z których skorzystało ponad 78 tysięcy beneficjentów.  Fundacja opiera swoją działalność na dwóch programach grantowych skierowanych do społeczności lokalnych oraz pracowników Lafarge.

 

W trosce o biznes, ludzi i planetę

 

Lafarge w trosce o biznes

 • Rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów, które minimalizują wpływ na środowisko, a także podnoszą jakość życia ich użytkowników.
 • Inwestycje w produkty i procesy wpływające na minimalizację emisji CO2 i zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Standardy środowiskowe zgodne z wdrożoną normą ISO 14001. Audyty energetyczne. Wdrożenie normy ISO 50001.

 

Lafarge w trosce o ludzi

 • Troska o bezpieczeństwo. Cel „zero wypadków”. Ponad 30 tys. godzin szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników i 4,5 tys. rozmów o bezpieczeństwie.
 • Trzykrotne obniżenie wskaźnika wypadkowości TIFR.
 • Rozwój potencjału poprzez współpracę międzyzespołową i szkolenia.
 • Program trenerów wewnętrznych – 24 trenerów wewnętrznych, 44 tematy szkoleń

 

Lafarge w trosce o planetę

 • Zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2016, zużycia wody do produkcji tony cementu o dalsze 16 proc., 9 proc., do produkcji tony kruszywa oraz 35 proc. do produkcji gotowej mieszanki i produktów betonowych.
 • Substytucja paliw alternatywnych.
 • Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody, hermetyzacja, zmiana pozwoleń.
 • Różnorodnością Biologiczną.

 

Raport Lafarge w Polsce z działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i biznesu odpowiedzialnego społecznie został przygotowany w oparciu o standard raportowania GRI G4 na poziomie „core” i obejmuje działalność za lata 2017-2018. 

 

Cały raport zrównoważonego rozwoju i lokalne dodatki są opublikowane na stronie Lafarge: https://www.lafarge.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju-2017-2018.

 

informacja prasowa

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl