Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
31-08-2016

OSP

Na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny działają 3 stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych (Kowala, Szewce-Zawada i Wola Murowana) o łącznej liczbie członków 206 osób, w tym: zwyczajnych 156 (mężczyzn 138, kobiet 18), wspierających 4, honorowych 2, MDP 44 (chłopców 27, dziewcząt 17).

Liczba drużyn pożarniczych wynosi 9.

OSP Kowala i Wola Murowana należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast OSP Szewce-Zawada działa poza jego strukturami.

Dla porównania – na terenie powiatu kieleckiego w tym systemie działa 40 jednostek OSP oraz 76 jednostek poza systemem KSRG.

Nasza Gmina jest w sektorze działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 mieszczącej się przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. Jednostki należące do KSRG wyróżniają się pod względem wyposażenia w sprzęt, dyspozycyjności, wyszkolenia oraz możliwości działań operacyjnych z racji wymagań jakie stawia przed nimi KSRG.

Przedstawiając coroczne sprawozdanie z działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej Gminy należy rozpocząć od wyposażenia w poszczególnych OSP. Każda OSP posiada 2 samochody pożarnicze, aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, torbę medyczną R-1 do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego. Należy nadmienić, że 4 samochody gaśnicze tj. OSP Kowala – 2 samochody i OSP Wola Murowana – 2 samochody są własnością tych stowarzyszeń, a pozostałe 2 samochody w OSP Szewce-Zawada to własność Gminy.  Koszty utrzymania sprzętu i wyposażenia ponosi Gmina bez względu na to kto jest jego właścicielem, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest zobowiązana do zapewnienia  gotowości bojowej OSP na terenie Gminy.

Wyposażenie naszych jednostek jest na poziomie bardzo wysokim, ale mimo to mamy wiele do zrobienia, aby ratownicy nieśli pomoc osobom potrzebującym w sposób profesjonalny. W roku 2015 zaplanowaliśmy wiele zadań, które miały poprawić profesjonalizm działania naszych jednostek. Realizacja zadań dotyczących wyposażenia jednostek prowadzona była w ramach przyznanych środków finansowych, które zostały zapewnione w budżecie Gminy na ochronę przeciwpożarową. Na chwilę obecną wszystkie 3 jednostki spełniają niezbędne wymagania sprzętowe oraz szkoleniowe zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP. 

W 2015 roku odbyły się szkolenia, w których wzięli udział druhowie z 3 jednostek OSP. Szkolenie podstawowe i kurs kierowania ruchem odbył się na terenie naszej gminy w remizie OSP Kowala. Takie kursy podnoszą bezpieczeństwo i fachowość prowadzenia akcji przez naszych ochotników. W poszczególnych szkoleniach brało udział:

– szkolenie dowódców – 2 druhów

– szkolenie podstawowe – 11 druhów

– szkolenie ratownictwo techniczne – 6 druhów

– kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 druhów

– kurs kierowania ruchem drogowym – 24 druhów

W celu prawidłowego realizowania zadań oprócz wyszkolenia seniorów, sprzętu i wyposażenia jest wyszkolenie młodzieży w czasie wakacji. W roku 2015 przeszkolono na obozie MDP organizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP w Kielcach 22 dzieci, co pozwala mieć nadzieje, że Ci młodzi ludzie zasilą szeregi OSP w przyszłości.

Rada Gminy uchwaliła w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2015 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 614.458,70 zł., z czego 300.000,00 zł. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowala. Pozostała kwota na ten samochód pochodziła ze Związku OSP RP, Komendy Wojewódzkiej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych OSP. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 87.205,26 zł. W tej kwocie mieściło się doposażenie jednostek oraz doposażenie dla druhów z uwzględnieniem dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządu Głównego ZOSP RP z funduszu prewencyjnego firm ubezpieczeniowych, a także utrzymanie budynków i sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek tj. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody i ścieków itp. Oprócz wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP z terenu Gminy takich jak zakupy paliwa, olejów, przeglądy techniczne, ubezpieczenia itp. dokonywano również zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz innego drobnego sprzętu na potrzeby OSP, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ubiegłym roku jednostki OSP zostały poddane kontroli gotowości bojowej i kontroli sprawności sprzętu przez Komendę Miejską PSP w Kielcach otrzymując ocenę bardzo dobrą.

21 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w celu sprawdzenia wiedzy młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trzech kategoriach tj. szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad gimnazjalne. Zwycięzcy reprezentowali Gminę na szczeblu powiatowym w konkursie: szkoły podstawowe reprezentował Mateusz Szymkiewicz a gimnazjum Patryk Pawłowski.

3 maja 2015 roku po raz pierwszy wszyscy druhowie wspólnie i niezwykle uroczyście obchodzili Gminny Dzień Strażaka na terenie stadionu sportowego i placu festynowego w Nowinach dzięki pomocy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA.

13 czerwca jednostki OSP uczestniczyły w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych na stadionie w Nowinach. W zawodach brały udział: MDP dziewcząt z OSP Kowala, MDP chłopców z OSP Kowala, OSP Szewce-Zawada i OSP Wola Murowana, kobieca drużyna pożarnicza z OSP Kowala, oraz seniorskie z OSP Kowala, OSP Szewce-Zawada i OSP Wola Murowana.

20 września 2015 roku cztery drużyny pożarnicze OSP Kowala reprezentowały Gminę na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Strawczynku, gdzie MDP dziewcząt zajęła 1 miejsce, MDP chłopców 1 miejsce, KDP 5 miejsce, a męska drużyna pożarnicza zajęła miejsce 3.

Drużyna OSP Kowala wzięła udział w corocznych mistrzostwach województwa świętokrzyskiego grup szybkiego reagowania na wodzie, które odbywają się w Chańczy gdzie na 64 startujące drużyny w kwalifikacji generalnej zdobyła 5 miejsce, a w kategorii Jednostki OSP zdobyła 1 miejsce. Dodatkowo zdobyli puchar dla najlepszej drużyny w kategorii ratownictwo medyczne.

Członkowie OSP z terenu Gminy wielokrotnie uczestniczyli w akcjach na rzecz osób potrzebujących, organizowanych przez różne organizacje i instytucje np. Szlachetna Paczka w OSP Wola Murowana czy zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka w OSP Kowala. Druhowie brali również udział w uroczystościach państwowych i kościelnych w swoich miejscowościach i na terenie Gminy, a także w innych imprezach takich jak: zabezpieczenia meczów piłki nożnej, bieg o Nowińskie Kominy, rajd rowerowy MTB. Brali również czynny udział w pokazach i pogadankach na terenie placówek oświatowych Gminy.

W roku 2015 jednostki OSP z terenu Gminy wyjeżdżały do wszystkich działań ratowniczo-gaśniczych:

  1. OSP Kowala – 53 razy, w tym do pożarów 45 razy
  2. OSP Wola Murowana – 58 razy, w tym do pożarów 45 razy
  3. OSP Szewce-Zawada –  9 razy, w tym do pożarów 7 razy

Oprócz tych działań jednostki z terenu Gminy 6 razy wyjeżdżały do zabezpieczeń miasta Kielce.

Dziękujemy wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczom Związku OSP za pracę oraz za nieocenioną chęć w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka w 5-letniej kadencji.

Składamy również podziękowanie za współpracę, pomoc w realizacji zadań statutowych dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z pracownikami urzędu, Komendzie Miejskiej i Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach a także władzom powiatowym i wojewódzkim Związku OSP RP w Kielcach.

Składy Zarządów OSP

OSP Wola Murowana:

1. Prezes                      – Andrzej Kasperek

2. Wiceprezes-naczelnik  – Marcin Wojcieszyński

3. Wiceprezes               – Tomasz Krupa

4. Sekretarz                  – Michał Kasperek

5. Skarbnik                    – Henryk Sędziejewski

OSP Kowala:

1. Prezes                      – Czesław Bentkowski

2. Wiceprezes-naczelnik  – Marcin Piotrowski

3. Wiceprezes               – Marcin Głogowski

4. Zastępca naczelnika    – Sylwester Bentkowski

5. Sekretarz                  – Joanna Bentkowska

6. Skarbnik                   – Janusz Wierzbicki

7. Gospodarz                – Artur Bentkowski

8. Kronikarz                  – Julita Wierzbicka

9. Członek zarządu         – Janusz Szymkiewicz

OSP Szewce-Zawada:

1. Prezes                     – Jerzy Wierzbicki

2. Wiceprezes-naczelnik  – Marek Szymonek

3. Z-ca naczelnika          – Ryszard Fudali

4. Sekretarz                 – Krzysztof Stachaczyk

5. Skarbnik                  – Paweł Pękalski

6. Gospodarz               – Mariusz Kumur

7. Członek zarządu        – Tomasz Pękalski

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl