Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
25-11-2018

Azbest

Usuwanie azbestu

Program usuwania azbestu

Wniosek o usuniecie azbestu (pdf, word)

Regulamin udzielania pomocy w usuwaniu azbestu

 

ODBIÓR AZBESTU W 2019 R.

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca usługi odbioru azbestu z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w 2019 r.

 

Usługę świadczyć będzie firma HUBER Wieczorek Hubert, Góra Puławska, ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy, tel. 506-670-785

 

Aby skorzystać z usługi bezpłatnego demontażu i odbioru azbestu, złóż wniosek w Urzędzie Gminy.

Wniosek do pobrania: tutaj...

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU
DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2018 R.

2. Ilość wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i odebranych – 9,490 Mg

3. Ilość wyrobów zawierających azbest odebranych (bez demontażu) – 39,170 Mg

4. Usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny świadczyła firma P.H.U.P. EURO-GAZ Sp. J., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

W 2018 roku sługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny świadczy  firma P.H.U.P. EURO-GAZ Sp. J., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, tel. 41 346-54-87

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje:

25 września 2018 r. wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz
podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowę nr 977/18 na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2018 roku.

Wysokość dotacji: do 11 770,00 zł
Koszt całkowity zadania: 25 380,00 zł
Koszty kwalifikowane: 23.540,00 zł

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU
DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2017 R.

  1. Ilość wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i odebranych – 24,756 Mg
    Ilość wyrobów zawierających azbest odebranych (bez demontażu) – 43,418 Mg
  2. Składowisko na które trafiły odpady: Dobrów ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.
  3. Usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny  świadczyła firma P.H.U.P. EURO-GAZ Sp. J., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU
DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2016 R.

 

 

  1. Ilość wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i odebranych – 28,290 Mg
    Ilość wyrobów zawierających azbest odebranych (bez demontażu) – 62,400 Mg
  2. Składowisko na które trafiły odpady: Dobrów ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o.
  3.  Usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny  świadczyła firma P.H.U.P. EURO-GAZ Sp. J., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

 

 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje
 
      

W dniu 08 lipca 2016 r. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41 umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

 

Środki WFOŚiGW w Kielcach    – 12.190,50 zł
Środki NFOŚiGW w Warszawie  – 17.415,00 zł
Razem:       29.605,50 zł

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

 Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje

 

 

 

W dniu 02 września 2015 r. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41 umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2015 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

 

Środki WFOŚiGW w Kielcach

– 12.209,40 zł

Środki NFOŚiGW w Warszawie

– 17.442,00 zł

Razem:

   29.651,40 zł

 

                                                           

 

 INFORMACJA O REALIZACJI ,,PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY” W LATACH 2007-2014

Całkowita ilość materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Sitkówka Nowiny przed przystąpieniem do realizacji ,,Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny” wynosiła 122.559,00m2tj: 1.838,385 Mg.

Efektem realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny w/w programu na dzień 15.10.2014 jest usunięcie i unieszkodliwienie 65.269,30 m2 tj:965,262 Mg materiałów zawierających azbest z 397 posesji. Całkowity koszt zadania w latach 2007-2014 wyniósł 378.861,72 zł. Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała w latach 2007-2014 zewnętrzne środki finansowe z WFOŚiGW, oraz z NFOŚiGW w wysokości 268.161,70 zł, co przedstawia poniższa tabela.W latach 2007-2014 usunięto i unieszkodliwiono z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 53,25 % całkowitej ilości materiałów zawierających azbest. Realny koszt zadania poniesiony przez Gminę Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2014 to: 110.700,02 zł
 

Rok

Całkowita ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

Ilość posesji z których usunięto wyroby zawierający azbest

[szt.]

Koszt realizacji zadania

[zł]

Wysokość dofinansowania [zł]

 

[m2]

[Mg]

2007

3 051,90

33,560

26

25 139,43

12.569,71

2008

4 975,40

72,496

35

52 955,27

35.000,00

2009

6 136,00

89,730

30

65 138,93

37.338,00

2010

4 536,00

72,160

28

19 991,15

9.995,00

2011

8 016,00

120,000

43

34 862,40

29.633,00

2012

7 958,00

119,350

59

43 338,89

28.839,89

2013

23 519,00

352,786

137

101.722,08

86.463,75

2014

7 077,00

105,180

39

35.713,57

28.322,35

SUMA

65 269,30

965,262

397

378.861,72

268.161,70

Opracował : mgr inż. Grzegorz Bryk.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

 Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje

 

       

 

W dniu 09.06.2014 r. została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Leonarda 7 w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2014 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

          Środki WFOŚiGW w Kielcach   – 11.737,85 zł

          Środki NFOŚiGW w Warszawie – 16.768,36 zł

                                         Razem:   28.506,21 zł                   

Informacja z realizacji, ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013”
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program usuwania azbestu został wdrożony w gminie Sitkówka-Nowiny w 2006 roku. Od tej pory gmina wywiązuje  się  z  realizacji Programu w sposób bardzo dobry, będąc jedną z najlepszych gmin w Polsce pod względem ilości usuwania i wyrobów zawierających azbest. Dzięki  temu w 2009, 2010 i 2011 roku przyznano gminie Sitkówka-Nowiny certyfikat „Gminy Przyjaznej Środowisku” w podkategorii „Samorząd bez azbestu”. Ponadto Gmina dwukrotnie była laureatem konkursu „Polska Wolna od Azbestu” zajmując w roku 2007 III-cie miejsce, w 2008 roku miejsce I-sze, a także zdobyła II-gie miejsce w konkursie na „Najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego 2009” za działania na rzecz usuwania azbestu. W 2011 roku Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała również tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”. Wyniki realizacji Programu usuwania azbestu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela.

 

Rok

Całkowita ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

Ilość posesji z których usunięto wyroby zawierający azbest

 

Całkowity koszt realizacji zadania w zł

Pozyskane dofinansowanie do zadania w danym roku

Wkład własny

[m2]

[Mg]

2007

3.051,90

33.550

26

25.139,43

12.569,72

12.569,71

2008

4.975,40

72,496

35

52. 955,27

35.000,00

17.955,27

2009

6.136,00

89,730

30

65.138,93

37.338,00

27.800,93

2010

4.536,00

72,160

28

19.991,15

9.995,00

9.996,15

2011

8.016,00

120,000

43

34.862,40

29.633,00

5.229,40

2012

7.958,00

119,350

59

43.338,89

28.839,89

14.499,00

2013

23.519,00

352,786

137

101.722,08

86.463,75

15.283,33

SUMA

58 192,30

860,082 

358

343.148,15

239.409,07

103.739,08

W ramach realizacji zadania planowane jest udzielenie pomocy w usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu, odpadów zawierających azbest, poprzez dofinansowanie realizacji przedsięwzięć  związanych z wymianą i likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Planowana do usunięcia w 2013 roku ilość wyrobów zawierających azbest to 5 333 m2, jednak w wyniku gradobicia jakie miało miejsce 18.06.2013 r., ilość ta wzrosła do 23 519 m2 tj. o 18 186 m2. Całkowity rzeczywisty koszt zadania zrealizowanego w latach 2007-2013 wyniósł  343 148,15 zł, w wyniku pozyskiwania przez Gminę Sitkówka-Nowiny środków finansowych zewnętrznych w wysokości 239 409,07 zł, koszt poniesiony przez Gminę Sitkówka-Nowiny wyniósł 103 739,08 zł.

                                                          

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W dniu 11.10.2013 r została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

                                                       

W dniu 11.10.2013 r została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul . Leonarda 7 w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: "Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2013 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

    Środki WFOŚiGW w Kielcach   – 35 602,72 zł
    Środki NFOŚiGW w Warszawie – 50 861,03 zł
                                  Razem:      86 463,75 zł           

 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW
 Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje
      

 
W dniu 08 lipca 2016 r. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41 umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

Środki WFOŚiGW w Kielcach    – 12.190,50 zł
Środki NFOŚiGW w Warszawie  – 17.415,00 zł
Razem:       29.605,50 zł
   

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl