Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
26-11-2018

Wnioski, formularze i deklaracje

 Do pobrania:

 

1. Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek od środków transportowych – od 2016

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

2. Podatek od nieruchomości, leśny, rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (wersja pdf, word)

Wykaz budowli opodatkowanych (wersja pdf, word)

Wykaz budowli zwolnionych (wersja pdf, word)

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (wersja  pdf, word)

Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (wersja pdf, word)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne (wersja pdf,  word)

3. Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

formularz ZAP-3

4. Geodezja

Wniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o wydanie postanowienia podziałowego nieruchomości (pdf, word)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

5. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr Działalności Regulowanej

wniosek o wpis do RDR

Oświadczenie o spełnianiu wymagań do RDR

6. Informacje dla właścicieli zwierząt

Zgłoszenie do wpisu safe animal (pdf, word)

Zgłoszenie sterylizacji kota (pdf, word)

Zgłoszenie sterylizacji psa (pdf, word)

Zgłoszenie zamiaru czipowania – kota (pdf, word)

Zgłoszenie zamiaru czipowania – psa (pdf, word)

7. Informacje dotyczące wycinki drzew

Wniosek na wycięcie drzew lub krzewów dla prowadzących działalność gospodarczą (pdf, word)

Zgłoszenie wycinki drzew (pdf, word)

Oświadczenie (pdf. word)

8. Informacje dotyczace usuwania azbestu

Wniosek o usuniecie azbestu (pdf, word)

Regulamin udzielania pomocy w usuwaniu azbestu

 9. Gospodarka odpadami
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpodami komunalnymi

Formularz deklaracji do pobrania

Załącznik do deklaracji

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP (pdf, word)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki wg MPZP (pdf, word)

11. Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcówWniosek o skreślenie z rejestru wyborców

12. Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę we wpisie, zawieszenie działalności, wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

Instrukcja do wypełniania wniosku CEIDG1

Klasyfikacja PKD

Instrukcja składania wniosku przez portal CEIDG

Terminy dot. działalności gopodarczej

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.pl

13. Sprawy obywatelskie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wersja word)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wersja pdf)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wersja word)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wersja pdf)

Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)
Oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (pdf, word)
 

 

Nagrody Wójta

1. Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  - wniosek (w wersji Word)

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl