Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
18-08-2016

Gospodarka Niskoemisyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020 przyjęty przez Radę Gminy

 

Podczas sesji Rady Gminy przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020. Wykonawcą opracowania jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.  Przyjęty do wdrożenia PGN jest  jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną dla wszystkich sektorów działających na obszarze gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dla GMINY, ale nie w sensie urzędu lecz całej lokalnej społeczności i gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło, energię i paliwa. Plan wyznacza kierunki dla gminy na lata 2016-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych we wszystkich wymienionych sektorach.

W naszej opinii przedmiotowy  PGN  ujmuje bardzo szeroki zakres działań, niemniej w przypadku bardziej szczegółowych potrzeb i planów mieszkańców czy przedsiębiorców lokalnych  prosimy o kontakt i sugestie na email: sekretariat@nowiny.com.pl   Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty do zapoznania się z opracowaniem.

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

 

_________________________

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny!

 

Gmina przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków

 

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Gospodarki niskoemisyjnej”  www.nowiny.com.pl 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny; ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl          

w terminie do 30 kwietnia 2015 roku  

 

W DNIACH 21-30 KWIETNIA 2015 R. BĘDĄ PRZEPROWADZANE ANKIETY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY – ANKIETERZY BĘDĄ POSIADALI ODPOWIEDNIE IDENTYFIKATORY

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl telefon 728333988; email pgn@pgksa.pl lub w Urzędzie Gminy; ul. Białe Zagłębie 25;  26-052 Nowiny; tel. 41 347-50-00

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.  

 

Wójt Gminy  

 

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Ankietę będa przeprwadzać ankieterzy w kamizelkach legitymujących się poniższym identyfikatorem

  

Do pobrania:

  1.  Ankieta Mieszkańca Sitkówka-Nowiny (wersja doc)
  2.  Ankieta Mieszkańca Sitkówka-Nowiny (wersja pdf)
  3. Ankieta Przedsiębiorcy Sitkówka-Nowiny (wersja doc)
  4. Ankieta Przedsiębiorcy Sitkówka-Nowiny (wersja pdf)

 

 

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl