Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
16-08-2016

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarządzeniem Nr WG.0050.157.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2015 roku, została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sitkówce-Nowinach w składzie:

I kadencja

 

Przedstawiciele
Wójta Gminy
:

 • Łukasz Barwinek      
 • Anita Dziwoń        

Przedstawiciele
Rady Gminy
:

 • Edyta Giemza        
 • Marcin Wojcieszyński

Przedstawiciele
Organizacji pozarządowych
:

 • Marcin Kulewski
 • Dariusz Stępień
 • Kornelia Bem-Kozieł
 • Marcin Głogowski
 • Marcin Król
 • Jarosław Pędzik

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie działalności pożytku publicznego, który służy poznawaniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integracji, a także prowadzeniu ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy w szeroko rozumianej sferze zadań publicznych.
Rada jest przestrzenią nie tylko dialogu, ale przede wszystkim współdecydowania o ważnych dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w sprawach, wynikających z potrzeb, problemów i wyzwań wspólnoty samorządowej na terenie Gminy.
 
Do zadań Rady należy:

 1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.
 3. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.
 6. Opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 7. Współpraca przy przygotowywaniu projektu długofalowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektów Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Regulamin GRPP

Uchwały GRPP

 1. Uchawła nr 1
 2. Uchwała nr 2
 3. Uchawła nr 3
 4. Uchwała nr 4
 5. Uchwała nr 5
 6. Uchwała nr 6
 7. Uchwała nr 7

 

Roczny Program Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl