Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
22-08-2016

Klub Seniora

w gminie Sitkówka-Nowiny

W związku z oczekiwaniami dużej grupy mieszkańców w wieku senioralnym 60+ dotyczącymi poszerzenia dotychczas działających sekcji na terenie gminy z inicjatywy Przewodniczącej  Krystyny Janiec  oraz Zarządu Osiedla w dniu 06.04.2018r.odbyło się spotkanie z kilkunasto-osobową grupą seniorow, z przewodniczącą Rady Gminy Zofią Duchniak, oraz z pracownikiem Urzędu Gminy.

Tematem spotkania było przedstawienie i zapoznanie przez pracownika Urzędu z różnymi formami działalności Klubów Seniorów. Zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie Klubu Seniora przy strukturach GOK-Nowiny.

W dniu 22 maja br na spotkaniu  seniorow, w obecności Wójta Gminy pana Sebastiana Nowaczkiewicza, W-ce Wójta pana Łukasza Barwinka i Dyr.GOK pana Jacka Kani przedstawiono seniorom powyższa formę działania Klubu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, która uzyskała aprobatę seniorów. W trakcie spotkania wybrano trzy-osobowy skład (Halina Musiał, Marian Rogalski, Andrzej Wojdyła) którego zadaniem było opracowanie projektu regulaminu Klubu.

25 czerwca br. na zebraniu seniorów z udziałem Władz Gminy został przyjęty przez głosowanie w/w projekt regulaminu.

Kolejne spotkanie seniorów odbyło się dnia 12 lipca br. na którym dokonano wyboru Zarządu Klubu  w składzie: Halina Musiał, Marian Rogalski, Andrzej Wojdyła) zgodnie z regulaminem.

Zarząd Klubu aktualnie podejmuje działania w zaadoptowaniu tymczasowego lokalu przy ul.Parkowej 3 który do chwili przejścia do pomieszczen budowanego obiektu przy GOK-Nowiny będzie służył zgodnie ze swoim przeznaczeniem na potrzeby seniorów naszej Gminy.

 

Do dnia 01 sierpnia 2018r. Klub Seniora przy GOK-Nowiny liczy 56 członków.

 

Zapraszamy do dalszych zapisów

 

Regulamin Klubu seniora

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl