Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
31-08-2016

Przyroda

Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Jest to jedyne miejsce w Europie gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok geologicznych, jakie zaszły na ziemi w ciągu ostatnich 500 mln. lat, poczynając od kambru (m.in. piaskowce budujące Pasmo Zgórskie), a kończąc na czwartorzędzie (piaski i gliny zwałowe).

Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy – Jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową – stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami i śladami pobytu człowieka neandertalskiego, oraz tajemnicza i dotychczas niezbadana Jaskinia „Piekło”. Na terenie Parku znajduje się także rezerwat przyrody „Miedzianka” z cennymi stanowiskami roślinnej szaty stepowej. Dla miłośników przyrody teren gminy kryje szereg ciekawych stanowisk fauny i flory. W rzece Bobrzy swoje siedliska mają bobry oraz wydry, natomiast w lasach wchodzących w skład Parku spotkać można zwierzęta łowne – jelenie, sarny, daniele, bażanty, kuropatwy, zające, a także dziki.

Teren gminy to także swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu jury odsłoniły wspaniałe skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Nowinach, Kowali i Radkowicach.

Gmina Sitkówka-Nowiny dzięki inwestycjom w ochronę naturalnego środowiska i infrastrukturę proekologiczną nagrodzona została najbardziej prestiżowymi nagrodami ekologicznymi. Gmina posiada Certyfikat „Ekologiczna Gmina” przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, tytuł „Gmina Przyjazna dla Środowiska” przyznawany przez Polsko-Niemiecko-Austriacką Konferencję Ekologiczną oraz tytuł „Najbardziej ekologicznej gminy województwa świętokrzyskiego”

Trzcianki – dawna podmiejska miejscowość letniskowa

   
Rzeka Bobrza w Trzciankach  

 

Trzcianki zlokalizowane są nad piękną rzeką Bobrzą w pobliżu kompleksu sportowo – rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: Kryta Pływalnia „Perła”, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus”, boiska sportowe, boiska piłki plażowej i skate park. Z okresu świetności letniska pozostały zabytkowe wille z lat 30 XX wieku, ruiny młyna wodnego z 1880 r. i ruiny tzw. sanatorium. Przez Trzcianki przebiega znakowana ścieżka dydaktyczna Klubu 4H, której trasa przechodzi obok wymienionych wyżej obiektów.

Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna Klubu 4H

 

   
Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna
Klubu 4H w Nowinach
  Kamieniołom Zgórsko na górze Berberysówce

 

Otwarta w lipcu 2006 roku, przebiega przez malownicze tereny doliny Bobrzy i Pasma Bolechowickiego. Na trasie ścieżki można się zapoznać z walorami przyrodniczymi i kulturowymi tej części Gminy Sitkówka-Nowiny. Nadaje się ona idealnie do uprawiania turystyki pieszej oraz edukacyjnej dla grup szkolnych. Na trasie znajdują się punkty wypoczynkowe oraz tablice informacyjne.

Długość trasy – 5 km, czas przejścia ok. 3 godz. Trasa ścieżki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nowiny – Zagrody – Przełom Bobrzy – Zadrzewienia i starorzecza w dolinie Bobrzy – Trzcianki – Kamieniołom Zgórsko – Murawy i lasy na Górze Berberysówka – Łąki w dolinie Bobrzyczki – Osiedle Nowiny – Schronisko”Ventus”.

Pasmo Zgórskie  

 

   
Buki w Paśmie Zgórskim Widok z Kowali na Pasmo Zgórskie

 

Pasmo Zgórskie położone jest w północno-zachodniej części Gminy Sitkówka-Nowiny i w całości położone jest w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym. Z uwagi na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe teren ten znakomicie nadaje się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez Pasmo Zgórskie przebiegają trzy szlaki turystyczne piesze koloru czerwonego, niebieskiego i czarnego, szlak geologiczny oraz trzy szlaki rowerowe koloru niebieskiego, czarnego i żółtego. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynek dawnej szkoły w Szewcach, pomnik upamiętniający bitwę oddziałów AK w 1944 r. w Szewcach, zespół dworski z I połowy XIX wieku w Zgórsku oraz przydrożne kapliczki.

Z uwagi na propozycje zmiany przebiegu szlaku niebieskiego, czarnego i szlaku geologicznego występuje różnica pomiędzy oznakowaniem szlaku w terenie, a zaznaczonym przebiegiem na mapach turystycznych.

 Walory geologiczne w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

   
Kamieniołom Szewce
– projektowany pomnik przyrody
Pomnik przyrody nieożywionej Kowala

 

Dowody świadczące o przeszłości geologicznej terenu Gminy Sitkówka-Nowiny można odnaleźć w licznych odsłonięciach geologicznych oraz starych wyrobiskach górniczych. Omawiany obszar jest rajem dla geologów, studentów, uczniów szkół geologicznych i górniczych, turystów i miłośników przyrody oraz kolekcjonerów minerałów i skamieniałości.

Najciekawsze obiekty geologiczne to:

  • Rezerwat przyrody nieożywionej „Góra Żakowa”
  • Góra Berberysówka i kamieniołom „Zgórsko”
  • Pomnik przyrody „Kowala”
  • Kamieniołom „Szewce”
  • Góra Ołowianka.

 Następuje rozwój geoturystyki i edukacji przyrodniczej, której efektem w przyszłości będzie udostępnienie turystyczne odsłonięć geologicznych. Aktualnie udostępnione są Góra Berberysówka i Kamieniołom „Zgórsko” – przyrodniczą ścieżką dydaktyczną Klubu 4H.

Obiekty geologiczne można zwiedzać:

  • oznakowanymi ścieżkami dydaktycznymi
  • oznakowanymi szlakami pieszymi i rowerowymi
  • z przewodnikiem turystycznym – terenowym.

 


 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl