Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
06-12-2018

Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energie pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Wartość całkowita

1 102 059,09 zł

Nr projektu

RPSW.06.01.00-26-0011/16

Data podpisania Umowy

27.09.2017r.

 

 

Wartość dofinansowania / EFRR /                  - 85 %

793 034,27 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa   - 10 %

93 298,15 zł

Wartość wkładu własnego               – 5 %

215 726,67 zł

 


 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wsparciem  w ramach projektu objęte są  2 budynki użyteczności publicznej z terenu Gminy. W projekcie złożono budowę instalacji wykorzystującej energię ze źródeł pochodzących z  energii odnawialnej. Projektem objęte są: 1)  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach  znajdujący się przy ul. Gimnazjalnej 1,  a także 2) budynek ośrodka zdrowia w Sitkówce, umiejscowiony pod  adresem – Sitkówka 16.  W obu budynkach założono poprawę  efektywności energetycznej, zakres prac ustalono jest na podstawie wykonanych audytów energetycznych. W przypadku budynku ZSP w Nowinach założono uzyskanie poprawy efektywności energetycznej przez  ocieplenie budynku, wymianę części stolarki, przebudową systemu grzewczego na gazowy, wykonaniem instalacji z wykorzystaniem OZE do podgrzewania wody użytkowej. W przypadku budynku mieszczącego się w Sitkówce 16, zaplanowano wymianę  okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę i modernizację systemu grzewczego i kotłowni, instalację innych urządzeń i systemów energooszczędnych najnowszej generacji.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię obu budynków, i w efekcie obniżenie kosztów ich użytkowania oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  Inwestycja ma na celu poprawienie stanu technicznego budynków.

Rezultatami realizacji projektu będą:

  • Poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania kotłowni zaopatrujących w ciepło modernizowane budynki.
  • Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.
  • Redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii.
  • Poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl