Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
04-12-2018

Budowa ścieżek rowerowych

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Zakładana wartość całkowita   1 543 581,17
     
Zakładana wartość dofinansowania / EFRR /      – 85 %   1 312 044,00
Zakładana wartość wkładu własnego                 – 15 %   231 537,17

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:
Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny  zostaną  zaprojektowane i wykonane  zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z póź. zm.) Zaplanowano  przebieg  ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762, łączącej poprzez istniejące lub planowane ścieżki miasto  Kielce z gminą  Chęciny. Umożliwi to mieszkańcom gminy Sitkówka-Nowiny możliwość komunikacji rowerowej zarówno z Kielcami, jak i z Chęcinami. Dodatkowo zaplanowano połączenie ww.  ścieżki  z miejscowością Nowiny, w sumie długość wybudowanych ścieżek wyniesie 3 km.
Głównym celem projektu jest obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza na terenie KOF poprzez stworzenie warunków do ekologicznego transportu rowerowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny dla mieszkańców i turystów.  
Do głównych rezultatów  osiągniętych w ramach realizacji projektu należeć będą:

  • wzrost zainteresowania turystyką rowerową oraz rozwój działalności instytucji, organizacji w zakresie rozszerzenia turystycznej oferty programowej dla mieszkańców powiatu i turystów,
  • poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ścieżkach rowerowych,
  • wzrost atrakcyjności gminy i regionu, zwłaszcza pod względem turystyki i infrastruktury technicznej,
  • wzrost zatrudnienia, poprzez powstanie punktów obsługi rowerzystów (sklepów, serwisów),
  • powstanie gospodarstw agroturystycznych i innych mniejszych obiektów rekreacyjnych,
  • poprawa zdrowia mieszkańców gminy i  powiatu, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i udział w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl