Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
03-12-2018

Modernizacja oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny – ETAP III.

 

 

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Nr projektu

RPSW.03.04.00-26-0035/17

 

 

Wartość całkowita projektu

510 727,00

Wartość kwalifikowana

510 727,00

Wartość dofinansowania / EFRR /       - 85 %

434 117,95 zł

Wartość wkładu własnego                    – 15 %

76 609,05 zł

 

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

W ramach niniejszej inwestycji planuje się kolejny trzeci etap częściowej modernizacji oświetlenia na terenie Gm. Sitkówka-Nowiny polegający na wymianie na wskazanych 335 punktach oświetlenia ulicznego dotychczasowych opraw na nowoczesne oprawy w technologii LED typu 30W-70W z systemem redukcji mocy, wymianę wysięgników oraz montaż trzech lamp hybrydowych zasilanych z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych. Nadmienia się, że niniejszy projekt ma w nazwie ETAP III i jest kontynuacją działań z poprzednich dwóch etapów modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Modernizacja ta będzie przeprowadzona na istniejącej infrastrukturze, bez inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Uwzględniono redukcję mocy opraw w godz. od 23.00 do 4.00. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie 05-12.2019r., inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.  Celem projektu jest podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny poprzez modernizację  oświetlenia ulicznego,
 i  ułatwienie mieszkańcom gminy poruszania się po zmroku. Modernizacja oświetlenia wpłynie także na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i posesji. Do oświetlenia ulic użyte zostaną oprawy wykonane w technologii LED (niski pobór energii elektrycznej) emitujące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozproszonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. Projekt ujednolici również system oświetlenia w gminie. Dodatkowo dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty oświetlenia miejsc publicznych, które obligatoryjnie ponoszone są przez Gminę.  

Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych.

a)    Poprawa jakości życia – zwiększenie komfortu użytkowników dróg

b)    Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów

c)     Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

d)    Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

A także ekonomicznych:

a)    Znaczne oszczędności związane z eksploatacją (koszty opłat za energię i koszty konserwacji)

b)    Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Projekt zakłada:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) wyniesie 66,87 tony równoważnika CO2/rok;

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 83,81 MWh/rok,

-  liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego-338 szt.

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytet. 3 dla priorytetu inwestycyjnego 4e – obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza.

 

                                                      

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Nr projektu

RPSW.06.06.00-26-0006/16

Data podpisania Umowy

22.06.2017r.

 

 

Wartość całkowita projektu

1 297 929,41 zł

Wartość dofinansowania /EFRR/ – 85%

1 103 240,00 zł

Wartość wkładu własnego              – 15%

194 689,41 zł

 

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt zakłada kompleksową modernizację oświetlenia na trenie gminy Sitkówka-Nowiny. Obecnie na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny jest  1768 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. W ramach projektu przewidziano  do wymiany 521 punktów świetlnych w miejscach wymagających najpilniejszej interwencji, 119 słupów oświetlenia ulicznego oraz montaż 18 szaf sterujących.  Uwzględniono głównie modernizację punktów oświetleniowych wykorzystujących obecnie lampy sodowe. Założono wymianę źródeł światła na  efektywniejsze energetycznie oświetlenie ledowe. Audyt oświetleniowy i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego zostały przeprowadzone w 2016r.

Celem projektu jest podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny poprzez modernizację  oświetlenia ulicznego, i ułatwienie mieszkańcom gminy poruszania się po zmroku. Modernizacja oświetlenia wpłynie także na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i posesji. Do oświetlenia ulic użyte zostaną oprawy wykonane w technologii LED (niski pobór energii elektrycznej) emitujące oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozproszonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. Projekt ujednolici również system oświetlenia w gminie. Dodatkowo dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty oświetlenia miejsc publicznych, które obligatoryjnie ponoszone są przez Gminę.  

Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem licznych efektów społecznych.

a) Poprawa jakości życia – zwiększenie komfortu użytkowników dróg

b) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów

c) Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

d) Poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

A także ekonomicznych:

a) Znaczne oszczędności związane z eksploatacją (koszty opłat za energię i koszty konserwacji)

b) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

 

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytetowej 6 dla priorytetu inwestycyjnego 4e – obniżona emisja substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl