Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
01-12-2018

Czysta energia z OZE

dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów

 

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów.

Nr projektu

RPSW.03.01.00-26-0041/17

 

 

Wartość całkowita projektu

2 953 112,85 zł

Wartość kwalifikowana

2 646 455,00 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       - 60 %

1 587 873,00 zł

Wartość wkładu własnego                    – 40 %

1 365 239,85 zł

 

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (46 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (173 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminach: Sitkówka-Nowiny (88 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 19 szt. kolektorów)  oraz Piekoszów (85 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 27 szt. kolektorów). Docelowo efektem projektu będzie:

 - zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której

powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji;

 - umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

1) powstanie 173 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,68MWe.

2) powstanie  46 szt. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,20MWt

3) ograniczona zostanie emisja CO2 o 502,40 tony równoważnika CO2/rok

4) będzie produkowane rocznie  651,28 MWh  energii elektrycznej

5) będzie produkowane rocznie 119,36 MWt  energii cieplnej

Projekt  w swej istocie wpisuje się w cele działania realizując politykę regionu w zakresie gospodarki niskoemisyjną oraz produkcji energii z OZE, podnosząc atrakcyjność woj. świętokrzyskiego w tym obszarze. Grupę docelową stanowią mieszkańcy gmin i województwa, pośrednio odczuwający pozytywny wpływ projektu dla najbliższego otoczenia. Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych Osi priorytetowej nr 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA:

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl