Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
30-11-2018

Rozbudowa przedszkola

samorządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach

Tytuł projektu: Rozbudowa przedszkola samorządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach.

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Rozbudowa przedszkola samorządowego im. „Pluszowego Misia” w Nowinach.

Nr projektu

RPSW.07.04.00-26-0001/16

Data podpisania Umowy

21.09.2017r.

Wartość całkowita projektu

1 050 000,01 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       - 75 %

787 500,00 zł

Wartość wkładu własnego                    – 25 %

262 500,01 zł

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt polega na rozbudowie budynku samorządowego przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa rozbudowana część przedszkola przylega bezpośrednio do części gospodarczej istniejącego budynku. Połączona jest łącznikiem zaprojektowanym na przedłużeniu istniejącego korytarza. Funkcja całego obiektu nie ulegnie zmianie – w rozbudowywanej części  zlokalizowane są dwa oddziały przedszkolne na łączną liczbę 50 dzieci, uzupełniające funkcję obiektu. Dostawa produktów do kuchni przedszkola, odbiór śmieci, dojazd i dojście do przedszkola – pozostają bez zmian. Cały obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia z projektowanej rozbudowy dostępne są z korytarza części istniejącej, który dostępny jest bezpośrednio z ciągu pieszego  przed istniejącym wejściem głównym.

Projekt pn. „Rozbudowa przedszkola samorządowego im. „Pluszowego Misia w Nowinach” to jedno z wielu działań gminy zmierzających do rozwoju gminy, utworzenia nowych miejsc przedszkolnych i tym samym podniesienia standardu życia mieszkańców gminy oraz regionu.

Celami szczegółowymi działania 7.4 RPOWŚ są:

  • Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół.
  •  Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej.
  • Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego

Celem szczegółowym  przedmiotowej inwestycji jest poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej. Rozbudowa ośrodka edukacji przedszkolnej jest dla Gminy Sitkówka-Nowiny jedną z  priorytetowych inwestycji.  Gmina Sitkówka-Nowiny ze względu na swe położenie (gmina podmiejska Kielc) ma dodatnie saldo migracji. Napływ ludności w przeważającej części dotyczy młodych małżeństw, które na terenie gminy znajdują pracę i poszukują dla swoich dzieci przedszkola gwarantującego odpowiedni czas pobytu, warunki lokalowe i wysoki poziom edukacji.

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl