Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
29-11-2018

Nowa grupa żłobkowa

poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych.

 

Nr projektu

RPSW.07.04.00-26-0001/16

Data podpisania Umowy

21.09.2017r.

 

 

Wartość całkowita projektu

404 833,44 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       - 75 %

340 289,69 zł

Wartość wkładu własnego                    – 25 %

64 543,75 zł

 

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zwiększenie aktywności zawodowej rodziców poprzez uruchomienie nowej grupy w żłobku i udostępnienie 20 miejsc w okresie realizacji projektu i okresie trwałości (2 lata). Poprzez uruchomienie nowej grupy żłobkowej projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3, nastąpi również wzrost zatrudnienia wśród osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Projekt wpłynie również pozytywnie na wyrównywanie szans zawodowych K i M oraz sytuację na rynek pracy rodziców powracających po urodzeniu i wychowaniu dziecka.  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • do potrzep nowej grupy żłobkowej zostaną dostosowane pomieszczenia, zapewnione zostanie bezpieczeństwo pożarowe, doposażona zostanie kuchnia, dostosowana szatnia,
  • zakupione zostaną meble i  wyposażenie oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych,
  • zapewnione zostanie funkcjonowanie nowej grupy w żłobku przez okres 2 lat w trakcie realizacji projektu,
  • zachowana zostanie trwałość projektu w okresie kolejnych 2 lat.

 

Działania przyczyniły  się do otwarcia nowej grupy żłobkowych  z 20 miejscami w żłobku gminnych w Nowinach – mieszczącym się przy ul. Parkowa 11 w Nowinach. Okres realizacji 01.08.2017-31.07.2019.

 

Do pobrania

1. karta zgloszenia

2. zał. 1 do Regulaminu deklaracja uczestnictwa

3. zał. 2 do Regulaminu Kwestionariusz osobowy

4. zał. nr 3 do Regulaminu Oświadczenie uczestnika projektu

5. zał. nr 4 do Regulaminu Oświadczenie o zamieszkaniu

6. Regulamin rekrutacji

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl