Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
28-11-2018

Termomodernizacja budynków oświatowych

w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Sitkówka-Nowiny

 

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

 

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków oświatowych w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

Nr projektu

RPSW.03.03.00-26-0055/16

 

 

Wartość całkowita projektu

1 522 132,57 zł

Wartość kwalifikowana

1 388 596,62 zł

Wartość dofinansowania / EFRR /       - 60 %

1 180 307,13

Wartość wkładu własnego                    – 40 %

341 825,44

 

 

Opis projektu, cele projektu i zamierzone efekty:

Projekt został zaplanowany jako kompleksowa głęboka termomodernizacja 2 kompleksów budynków wchodzących w skład dwóch przedmiotowych placówek oświatowych. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i został zaplanowany w oparciu o audyty energetyczne. Nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków oraz do przygotowania cieplej wody użytkowej. Realizatorem projektu jest Gmina Sitkówka-Nowiny, okres realizacji to 01.01.2018-30.08.2019 roku. Inwestycja wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sitkówka-Nowiny.  W budynkach zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków obu placówek szkolnych wraz z halami sportowymi poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej), modernizację centralnego ogrzewania, docieplenie dachu i wymianę stolarki okiennej.

Cele projektu są zbieżne z celami osi priorytetowej 3 dla priorytetu inwestycyjnego 4c – zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego.

Projekt zakłada następujące efekty:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 183,89 tony równoważnika CO2/rok;

- modernizację  energetyczną 2 budynków;

- wykonanie 2 instalacji do  wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl