Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zostań ławnikiem

Do 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kielcach.

Nowi ławnicy będą pełnili swoje funkcje w kadencji 2020 – 2023.
Ławników sądowych wybiera Rada Gminy Sitkówka-Nowiny.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
Z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny może być wybranych trzech ławników, w tym dwóch do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Karty zgłoszeń kandydata na ławników wraz wymaganymi dokumentami można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny:
w biurze Rady Gminy – pokój nr 20;
w sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – pokój 27
w godzinach pracy Urzędu tj:
poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
wtorek - piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny www.nowiny.com.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Informacji związanych z wyborem ławników udziela się pod nr tel. 41 347-50-25 oraz 41 347-50-10.

 

Dokumenty do pobrania tutaj...

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl