Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
18-08-2016

Orkiestra

Gminno – Szkolna Orkiestra Dęta „Sitkówka – Nowiny” powstała w 2004r. z inicjatywy Wójta Gminy Pana Stanisława Baryckiego i Animatora Orkiestr Dętych Województwa Świętokrzyskiego Pana Józefa Janaszka.

 

 

 strona w trakcie aktualizacji

 

Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta 

  

„Sitkówka-Nowiny" 

 

 

 

 

Pierwsze przesłuchania oraz nabór dzieci i młodzieży odbyły się w listopadzie 2003 roku. Z bardzo dużej grupy wyłoniono 65 osób wykazujących predyspozycje muzyczne. Najliczniejsze grono zakwalifikowanych do nauki dzieci wyłoniono ze szkół w Bolechowicach, Nowinach i Sitkówce. Z początkiem 2004 roku rozpoczęto naukę teorii muzyki. 24 stycznia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Nowinach  Zbigniew Piękny przekazał zakupione dla Orkiestry instrumenty i z tą datą rozpoczęła się nauka gry. Zajęcia odbywały się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, próby odbywały się trzy razy w tygodniu  a ogromnym wsparciem dla rozwoju Orkiestry wykazał się ówczesny Dyrektor szkoły Pan Ryszard Mańko. Pierwszy koncert Orkiestra zagrała w październiku z okazji dziesięciolecia działalności basenu „Perła” gdzie została bardzo ciepło przyjęta przez władze Gminy i słuchaczy. Od 2005 roku regularnie bierze już udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, daje koncerty w szkołach. Systematyczna praca od podstaw nad: techniką wykonania, doskonaleniem gry na  instrumentach, repertuarem – jego różnorodnością  i stopniem trudności już dziś owocuje uznaniem fachowców i aplauzem publiczności, czego dowodem jest ponad 300 koncertów w Gminie, Województwie, Kraju i poza jego granicami.   

 

Lata 2008-2013 to szereg licznych konkursów, festiwali i przeglądów na szczeblu powiatu, województwa a także ogólnopolskich gdzie oceniana była bardzo wysoko i zajmowała czołowe lokaty. Orkiestra systematycznie wspiera akcje charytatywne grając na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marszy Życia, na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w Szpitalu Onkologicznym w Kielcach, domach pomocy społecznej itp. Na stałe wpisała się do kalendarza imprez patriotycznych, kościelnych, wojskowych, strażackich nie tylko Gminy Sitkówka-Nowiny ale całego województwa świętokrzyskiego. Nawiązano także współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.  

 

Pomimo dużej rotacji osobowej Orkiestra utrzymuje wysoki poziom muzyczny. Dziś ten liczący prawie 40 instrumentalistów młodzieżowy zespół kierowany od lat przez dyrygenta, kierownika i kapelmistrza Józefa Janaszka wspieranego przez konsultanta muzycznego i pedagogicznego Bolesława Skrzyniarza, należy do najciekawszych i najprężniej działających młodych zespołów orkiestrowych nie tylko Gminy Sitkówka – Nowiny ale i całego Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Ogromną rolę w rozwoju i działalności Orkiestry odegrał Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny na czele z Panem Wójtem Stanisławem Baryckim oraz Radnymi okazując pomoc i wsparcie. Dzięki Nim możemy przez muzykę promować nasz region.

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl