Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Światłowody
 • Autor: Kacper
 • Data: Feb 14, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Witam! Proszę pana, kiedy Gmina Sitkówka Nowiny i pobliskie miejscowości otrzymają światłowody? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualnej budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjny lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

Becikowe Samorządowe
 • Autor: Rodzic
 • Data: Jan 12, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka-Nowiny

Witam! Proszę o odpowiedz, czy w naszej gminie istnieje tzw.becikowe samorządowe ?Jakie kryteria trzeba spełniać, aby takie otrzymać? Szukałem informacji na ten temat, ale niestety nic takiego nie znalazłem.

Szanowna Pani

Becikowe – tą nazwą potocznie określane są trzy odrębne świadczenia rodzinne, które przysługują z tytułu urodzenia się dziecka. Są to:  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków rady gminy.

Na podstawie art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

W/w świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana ze środków rady gminy przyznawana jest na zasadach określonych uchwałą rady gminy i jest finansowana ze środków własnych gminy. W naszej Gminie na ten moment nie ma podjętej uchwały do wypłacania tego rodzaju świadczenia.

 

Jeżeli chodzi o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje on w momencie spełnienia warunków do przyznania zasiłku rodzinnego. Tutaj kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł. na miesiąc na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe nie przekracza 764,00 zł. w przeliczeniu na miesiąc na osobę w rodzinie.

Nowym świadczeniem jakie zostało wprowadzone dla rodziców dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. jak i po 1 stycznia 2016 r. jest świadczenie rodzicielskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach w pokoju nr 11 (budynek urzędu Gminy) lub pod nr tel. 041-366-78-28

 Sebastian Nowaczkiewicz

Gazyfikacja Kowali
 • Autor: Zbigniew Król
 • Data: Jan 4, 2016
 • Miejscowość: kowala

Witam ,chciałbym zapytać, kiedy mieszkańcy Kowali mogą liczyć na możliwość przyłączenie się do istniejącej już nitki gazowej . Dokładnie chodzi mi o mieszkańców przy ulicy w kierunku miejscowości Brzeziny ?? Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w sprawie możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej i ewentualnej dalszej rozbudowy tej sieci w msc. Kowala, należy zwrócić się bezpośrednio do inwestora budowy i operatora tej sieci, tj. Karpacka Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, tel. (41) 349-44-44. Pod tym adresem i numerem telefonu można uzyskać wszelki informacje dotyczące możliwości przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej, jak i dotyczące dalszych planów inwestora w zakresie rozbudowy sieci gazowej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Nowe becikowe
 • Autor: Adrian
 • Data: Dec 20, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Panie Wójcie czy można już składać dokumenty odnośnie nowego becikowego które ma wejść w życie od 1 stycznia 2016? Czy dopiero po nowym roku? Jeżeli dziecko urodziło się we wrześniu 2015 Pozdrawiam

Szanowny Panie

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono na dzieci urodzone przed jak i po 1 stycznia 2016 r. odpowiednio przez okres 52 tygodni (w przypadku urodzenia dziecka przy jednym porodzie, przysposobieniu jednego dziecka lub objęcia opieka prawną jednego dziecka). Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego zwiększa się odpowiednio w przypadku urodzenia, przysposobienia bądź objęcia opieką prawna dwoje i więcej dzieci. Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. liczy się zatem od: dnia porodu lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieka prawną. W przypadku urodzenia dziecka przed 1 stycznia 2016 r. wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego składa się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 2016 r.

Dodatkowych informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach w pokoju nr 11 (budynek urzędu Gminy) lub pod nr tel. 041-366-78-28

Sebastian Nowaczkiewicz

ul. Wiosenna
 • Autor: Dorota Bolmińska
 • Data: Nov 26, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Panie Wójcie. Od marca 2009 roku do września 2014 roku wysłaliśmy w sprawie wykonania projektu i poprawie nawierzchni naszej ulicy kilka pisma do Urzędu Gminy i Rady Gminy. W jedynym piśmie zwrotnym z listopada 2014r (podpisanym przez Pana za co z góry dziękujemy) otrzymaliśmy informacje że sprawa zostanie przekazana do Rady Gminy 2014-2018. W imieniu mieszkańców ul. Wiosennej w Zgórsku chciałabym dowiedzieć się czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w sprawie wykonania projektu i poprawie nawierzchni naszej ulicy. Nadmienię, że dziury w drodze zostały "załatane" jeden raz przed wyborami w 2014 roku i na tym koniec. Zapraszamy osoby decyzyjne w tym temacie z naszego Urzędu na wizję lokalną na ul. Wiosenną. Mieszkańcy ul. Wiosennej chętnie porozmawiają o problemach związanych z drogą. Z poważaniem Mieszańcy ul. Wiosennej

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że w sprawie drogi gminnej stanowiącej ul. Wiosenną w msc. Zgórsko, podjęte zostały z mojej strony w bieżącym roku kroki, mające doprowadzić w ciągu najbliższych kilku lat do poprawy jej stanu technicznego, tj. wykonana została pełna dokumentacja projektowa przebudowy tej drogi. W następnym, tj. 2016 r. planowane jest wykonanie czynności formalno-prawnych, min. uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację przebudowy ul. Wiosennej zgodnie z posiadanym przez Gminę Sitkówka-Nowiny projektem, oraz złożenie wniosków o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na wykonanie robót budowlanych. Po wykonaniu wymienionych wyżej czynności przebudowa ul. Wiosennej wg posiadanej dokumentacji projektowej, planowana jest do realizacji do 2017 roku.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Łukasz
 • Data: Nov 9, 2015
 • Miejscowość: bolechowice

Dziękuje Panie Wójcie za szybką reakcję odnośnie drogi koło kopalni.Wreszcie ktoś zaprowadził porządek i nie ma już przymykania oczu na pewne sprawy iludzi

Szanowny Panie

Dziękuję za Pana zainteresowanie w trosce o ład i porządek na naszej drodze gminnej. Jednocześnie informuję Pana, że Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny podjął i każdorazowo będzie podejmował, działania mające na celu niedopuszczanie do zanieczyszczania drogi publicznej. W dniu 28.10.2015 r. Urząd Gminy zwrócił się pisemnie do Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego "Bolechowice" Sp. z o.o., będącym  właścicielem Kopalni "Bolechowice" o zapobieganie przypadkom zanieczyszczenia drogi publicznej, stanowiącej m.in. dojazd do wspomnianej kopalni. Władze kopalni poinformowane zostały również o konsekwencjach, zgodnie z kodeksem wykroczeń, wynikających z zanieczyszczania drogi publicznej. Wczorajszy przypadek (tj. w dniu 09.11.2015 r.) zanieczyszczenia w/w drogi został od razu zgłoszony na policję. Interwencja okazała się skuteczna.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Łukasz
 • Data: Oct 26, 2015
 • Miejscowość: bolechowice

Witam panie Wójcie chciałbym poruszyć temat drogi prowadzącej od drogi 762 koło kopalni i Jadaru.Czy gmina jest w stanie zmusić właściciela kopalni do zamontowania myjki dla wyjeżdżających z towarem bo niestety ale po każdych opadach deszczu ta droga zamienia się w coś pokrytego śliską mazią jest to tym bardziej nie bezpieczne że na ostrym zakręcie jest błota najwięcej. Wysyłam takie zapytanie gdyż jest to droga gminna a jako zarządca tej drogi gminie powinno zależeć na bezpieczeństwie ludzi uczęszczających tą drogą. Mam nadzieję że nie dojdzie tam do żadnej tragedii.Proszę o interwencje zanim nie będzie za późno. Pozdrawiam Łukasz B.

W odpowiedzi na poruszony przez Pana temat zanieczyszczenia drogi prowadzącej od DW 762 w m. Zgórsko w kierunku Bolechowic, niniejszym informuję Pana, że problem jest mi znany od dłuższego czasu. W sprawie zanieczyszczania drogi gminnej przez pojazdy  wyjeżdżające z Kopalni Bolechowice, prowadzona była do tej pory liczna korespondencja ze strony Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, zwracająca uwagę właścicielowi Kopalni o konieczności stosowania skuteczniejszych sposobów zapobiegania zanieczyszczaniu drogi niż stosowane przez Kopalni obecnie. Z uwagi na brak poprawy sytuacji Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 28.10.2015 r., wystąpił z ostatecznym pismem do Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o, będącym właścicielem Kopalni „Bolechowice” o bezwzględne zastosowanie skutecznych rozwiązań, służącym zapobieganiu przypadkom zanieczyszczania w/w drogi publicznej. Jednocześnie przedsiębiorstwo zostało poinformowane, że zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz.1094), zanieczyszczenie drogi publicznej podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

wielogabarytowe
 • Autor: mieszkaniec
 • Data: Oct 26, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Dzień dobry panie wójcie mam pytanie i oczekuje dokładnej i zrozumiałej odpowiedzi według ogłoszenia na waszej stronie miały być wystawione kontenery na odpady wielogabarytowe na nowinach od 23-30.10 a chcąc wyrzucić drzwiczki od mebli w sobotę 24.10 nie znalazłam żadnego konteneru ani koło kotłowni ani koło garaży ani na ulicy perłowej co mam o tym pomyśleć że ja nie dokładnie przeczytałam ogłoszenie czy wy nie wystawiliście kontenerów bo zapomnieliście że takie ogłoszenie zamieściliście z góry dziękuje za odpowiedź.

Szanowna Pani,

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostały zaproponowane przez firmę Ekom Sp. J., która zgodnie z umową zobowiązana jest do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Powyższe terminy zostały zaakceptowane przez urząd i podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie urzędu gminy i wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Po stwierdzeniu niedotrzymania przez firmę Ekom terminu wystawienia na osiedlu kontenerów na odpady wielkogabarytowe, podjęliśmy stosowne kroki w celu jego wyegzekwowania. Przedsiębiorca zobowiązał się jak najszybciej dostarczyć określone w harmonogramie kontenery.
Opóźnienie jest wynikiem chwilowych trudności technicznych przedsiębiorstwa.

Sebastian Nowaczkiewicz

Prace Interwencyjne
 • Autor: Zainteresowany
 • Data: Sep 30, 2015
 • Miejscowość: Szewce

Witam, Mam pytanie dlaczego tylko "wybrani" po przepracowaniu 12 miesięcy jako pracownicy interwencji, po przerwie miesięcznej (albo i krótszej) zostali zatrudnieni na kolejny rok prac interwencyjnych? A ja jako osoba ubiegająca się o takie prace zostałem odesłany z kwitkiem. Wiem tez, ze niektóre osoby, pracujące w interwencji i starające się dalej o przedłużenie albo zdobycie pracy na stale, zostały odsyłane pod pretekstem rotacji i możliwości korzystania przez innych mieszkańców. Wynika z tego, że osoba, która już pracowała nie ma szans na pracę - ponieważ są inni, a tu jednak wychodzi na to, że są osoby wybrane, którym się należy, po raz kolejny bez przerwy albo z krótką przerwą, praca interwencyjna. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu. I nie zbywania ludzi. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Prace interwencyjne to szczególna forma zatrudnienia. Pracodawca, w tym przypadku Wójt Gminy zawiera umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na przyjęcie osoby bezrobotnej znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby takie to zwykle długotrwale bezrobotni, bez szans na wejście na rynek pracy w normalny sposób. Dla nich praca interwencyjna ma być sposobem na wyrwanie się z bezrobocia, nabranie umiejętności i wiary we własne siły, by później po zakończeniu prac interwencyjnych łatwiej im było znaleźć zatrudnienie. Tylko osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą skorzystać z prac interwencyjnych. Mówi o nich ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do takich osób zalicza się bezrobotnych do 25 roku życia, ponieważ młodzi wchodzą na rynek pracy bez żadnego doświadczenia, często bez zawodu i są skazani na długotrwałe bezrobocie. Kolejna grupa to długotrwale bezrobotni, czyli osoby które w ciągu ostatnich dwóch lat przynajmniej rok pozostawały  bez pracy. Osoby po 50-tym roku życia oraz grupa bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego i bez średniego wykształcenia. Powiatowy Urząd Pracy pomaga też w zatrudnieniu bezrobotnego, który samotnie wychowuje niepełnoletnie dziecko. Ostatnia grupa to bezrobotni z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz więźniowie po odbyciu kary, którzy nie znaleźli zatrudnienia.

W związku z w/w wyjaśnieniami wynikającymi z regulacji ustawowych tj. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapewniam Panią że to Powiatowy Urząd Pracy kieruje osoby bezrobotne którzy w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą zawodowym w  Powiatowym Urzędzie Pracy, są kierowane do prac interwencyjnych. Prace interwencyjne w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. To wszystko zależy od  możliwości finansowych  Powiatowego Urzędu Pracy.

Sebastian Nowaczkiewicz

Energia odnawialna OZE
 • Autor: Tadeusz Pietrzyk
 • Data: Sep 8, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Szanowny Panie Wójcie Może by skorzystać z tego programu dla gmin http://gramwzielone.pl/trendy/17962/dotacje-na-oze-z-funduszy-norweskich-spotkania-informacyjne

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości korzystania przez Gminę z programu, o którym mowa w przytoczonym w pytaniu linku, pragnę poinformować, że Gmina Sitkówka-Nowiny czyni starania dotyczące pozyskania dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii z funduszy norweskich jak też innych środków dystrybuowanych m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w związku z tym obserwujemy wszystkie konkursy ogłaszane w przedmiotowej sprawie, pod kątem możliwości pozyskania przez Gminę środków. Gmina Sitkówka-Nowiny planuje między innymi wykonać, przy wykorzystaniu OZE, termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz budynku komunalnego nr 16 w msc. Sitkówka (przychodnia zdrowia), z dofinansowaniem ze środków pozyskanych przez Gminę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W przypadku możliwości skorzystania przez Gminę z programu, o którym mowa w pytaniu, z pewnością zostaną podjęte działania mające na celu złożenie odpowiednich wymaganych dokumentów, dla pozyskania dofinansowania ewentualnych zadań objętych programem.

 

opłata za wode
 • Autor: ala waligóra
 • Data: Sep 3, 2015
 • Miejscowość: wola murowana

drogi wójcie dlaczego płacimy taką samomą stawkę za wode i ścieki jak mieszkanice Kielc skoro w nowinach jest oczyszczalnia poprzedni wójt obiecał nam ze zrobi wszysko zebyśmy nie płacili tak wysokiej stawki z tego powodu ze mamy oczyszczalnie i co wójt chce z tym zrobić

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości opłat, ponoszonych przez mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny za wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych, niniejszym informuję, że obowiązujące stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostały ustalone taryfą opłat, sporządzoną przez Spółkę Wodociągi Kieleckie i zatwierdzoną przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, jako obowiązujące dla wszystkich Gmin tworzących MZWiK, w tym dla Gminy Sitkówka-Nowiny. Na wysokość tych opłat nie ma wpływu fakt lokalizacji Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wpływ na ich wysokość mają wszystkie koszty funkcjonowania i eksploatacji Oczyszczalni, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie wszystkich Gmin tworzących Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka” obsługuje odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu miasta Kielce, ale również jest i będzie jedynym odbiornikiem wszystkich ścieków komunalnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. Jej lokalizacja na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wpływa korzystnie na funkcjonowanie Gminy z uwagi na brak potrzeby ponoszenia przez Gminę kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji własnej oczyszczalni ścieków. Lokalizacja Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny jest dla nas również korzystna z uwagi na fakt wpływu do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, z tego tytułu, dochodów wynikających z obowiązujących podatków i opłat. Podsumowując pragnę stwierdzić, że lokalizacja Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny nie ma wpływu na wysokość opłat za wodę i ścieki, objętych obowiązującą taryfą opłat, a jej lokalizacja na terenie Gminy jest w ogólnym bilansie dla Gminy korzystna.

W najbliższych latach nie przewiduje się zmian taryfy opłat za wodę i ścieki, ale zapewniam, że w przyszłości trakcie sporządzania nowej taryfy opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, przedstawiciele Gminy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, dołożą wszelkich starań, aby stawki opłat w jak największym możliwym stopniu zoptymalizacować w sposób korzystny dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny, przy uwzględnieniu wszystkich możliwości prawnych i ekonomicznych funkcjonowania MZWiK w Kielcach.

 

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl