Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Wynajmowanie obiektów publicznych
 • Autor: Kamila Przepióra
 • Data: Jun 4, 2015
 • Miejscowość: Szewce

Witam Panie Wójcie, Chciałabym sie dowiedzieć czy istnieje proceder wynajmowania obiektów publicznych, które znajdują sie na terenie gminy? Dokładnie chodzi mi o plac zabaw, który jest w Szewcach. Bardzo zastanawia mnie ten fakt, gdyż w dniu 04.06.2015 doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Wraz z małymi dziećmi zostaliśmy wyrzuceni z placu zabaw przez grupę osób, które rzekomo wynajęły cały obiekt wraz ze wspomnianym placem zabaw. Osoby, które wynajmowały obiekt były wulgarne oraz używały niecenzuralnych słów wobec opiekunów małych dzieci, które całą zaistniała sytuacja były przerażone. Nikt nie pozwoli sobie na bycie obrażanym przez innych wobec dzieci.

Szanowna Pani

Wynajmowanie obiektów publicznych np. świetlic czy sal weselnych odbywa się poprzez Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, który jest do tego upoważniony. Koszy wynajmu sal weselnych kształtują się od 200-1300 złotych w zależności od czasu trwania wynajmu.

Świetlica w Szewcach, również można wynająć na mniejsze uroczystości rodzinne. Koszty takiego wynajęcia kształtują się od 100 do 500 zł w zależności od czasu trwania spotkania. Istnieje również możliwość wynajęcia wiaty grillowej, znajdującej się na placu na którym jest boisko sportowe, świetlica i plac zabaw, na uroczystości czy spotkania plenerowe. Jednocześnie informuję, że najemncy nie moga zamykac wejść na plac wpkól świetlicy i będzie to przestrzegane w przyszłości.

W dniu 4 czerwca 2015, została wynajęta świetlica na potrzeby organizacji spotkania urodzinowego dziecka, najemca wniósł stosowną opłatę.

Jeżeli najemca lub ktoś z obecnych uczestników imprez organizowanych w budynkach publicznych zachowuje się niestosownie, to należy taki fakt zgłosić odpowiednim służbom, które zajmą się sprawą i otrzymają od GOK Perła dane personalne najemców.

Sebastian Nowaczkiewicz

Protokoły
 • Autor: Tomek
 • Data: Jun 4, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Dlaczego nie są publikowane protokoły z sesji rady gminy oraz komisji przy radzie gminy ? Coraz więcej słyszę, że pan i radni nie chcecie publikować jak do tej pory protokołów.

Szanowny Panie,

Protokoły z Komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po dostarczeniu ich do biura rady oraz podpisaniu przez wszystkich członków Komisji.

Natomiast protokoły z sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich formalnym przyjęciu przez Radnych na kolejnej sesji.

Sebastian Nowaczkiewicz

Wywóz Śmieci i Dziura w jezdni
 • Autor: Bartek
 • Data: May 31, 2015
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam!!! Za mostem na rzece Bobrzy, na wysokości piekarni, po prawej stronie jezdni pojawiła się wyrwa. Dlaczego nikt się tym nie zainteresował? Dziura w pojawiła się w marcu. Proszę o interwencję!! Druga sprawa dotyczy wywozu śmieci. Dlaczego w m. Trzcianki w dniu wyznaczonym na zbierania szkła nie pojawił się żaden samochód? Ta sytuacja pojawia się po raz kolejny. Proszę o interwencję.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję,  że wyrwa w nawierzchni drogi gminnej w msc. Trzcianki (na wysokości piekarni) została już naprawiona.

W sprawie braku odbioru w wyznaczonym dniu odpadów szklanych w msc. Trzcianki, informuję że zwrócona została firmie zajmującej się odbieraniem odpadów na terenie Gminy, uwaga dotycząca bezwzględnego przestrzegania ustalonego harmonogramu odbioru odpadów. W przypadku jakichkolwiek dalszych problemów z tym związanych, proszę o natychmiastowe ich zgłoszenie do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, nr telefonu (41) 347-50-70 lub (41) 347-50-73.

Sebastian Nowaczkiewicz

Budowa drogi, Zgórsko, ul. Klonowa
 • Autor: Rafał Głowacki
 • Data: May 21, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam serdecznie! Proszę o odpowiedź dotyczącą wstrzymania budowy drogi w Zgórsku, ul. Klonowa. Pozostawiona w obecnym stanie droga po zaledwie jednym dniu opadów deszczu uniemożliwia dotarcie samochodami do domów, nie mówiąc o pieszej próbie wyjścia z posesji dorosłych lub dzieci aby dotrzeć np. na przystanek autobusowy. Rozumiem, iż prace budowlane wiążą się z utrudnieniami, jednakże kiedy na placu budowy nie prowadzone są prace zastanawia fakt o ile przedłuży się inwestycja a co za tym idzie do kiedy będą tak fatalne warunki. Proszę o odpowiedź kiedy zostaną kontynuowane prace budowlane?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować iż wskazana inwestycja obejmuje wykonanie kompletnej budowy dróg wraz z odwodnieniem, podbudową i nawierzchnią jezdni oraz zjazdami na posesję. Wszystkie te prace wiążą się z koniecznością wykonania robót ziemnych oraz realizacji w określonych cyklach technologicznych. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, powoduje to utrudnienia w postaci błota i nierównej nawierzchni, a w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Wykonanie całego zadania zaplanowane jest do 16 października 2015 roku i nie przewiduję przedłużenia tego terminu. W chwili obecnej stan realizacji zadania jest zgodny z ustalonym harmonogramem wykonania zadania inwestycyjnego. W przypadku ulicy Klonowej zapewniam, iż do końca czerwca wykonane zostaną warstwy podbudowy tłuczniowej likwidując problem błota i utrudnień komunikacyjnych.

Za wszelkie niedogodności związane z utrudnieniami w życiu codziennym, pragnę przeprosić i jednocześnie zapewniam, iż dołożę wszelkich starań aby roboty były realizowane w możliwie najkrótszym czasie i w sposób jak najmniej utrudniający życie mieszkańców.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

DROGA
 • Autor: mieszkanka Zgórska
 • Data: May 18, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam pana Wójta. Czytając Echo Dnia z dnia 13.05.2015 roku , dowiedziałam się, że wreszcie rozpocznie się remont dróg w Zgórsku Pod Lasem. Wymieniona była między innymi ulica Grabowa. Chciałabym, żeby informacja była bardziej doprecyzowana ponieważ nie cała ulica podlega modernizacji- niestety. W związku z tym, temat nie jest do końca rozwiązany. Rozumiem, że występują problemy natury poniekąd ludzkiej, ale gmina nie powinna traktować częściowego remontu drogi jako całości. Z tego co rozumiem, połowa ulicy Grabowej zostanie jak w zaścianku drogą polną i chyba muszę się do tego przyzwyczajać. Będziemy omijani szerokim łukiem we wszystkich sprawach dotyczących modernizacji, bo już zostaliśmy pominięci w sprawie gazu. Nikt jednak nie zwraca uwagi na to, jak bardzo niszczą i tak już źle wyglądającą powierzchnię drogi- te ciężkie pojazdy, które mają budować piękną nawierzchnię w dalszym jej odcinku. Czy nie ma jakiejś alternatywy żeby nam ułatwić codzienne życie?

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie chciałbym poinformować, że pełna nazwa zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pytaniu brzmi: „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny”. Jak więc widać w nazwie zadania wyraźnie zaznaczono fakt, że przebudowa ul. Grabowej przeprowadzona będzie tylko w części, a żadne moje działania i przekazywane, tak przeze mnie jak i innych pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, informacje nie mają na celu twierdzenia że jest inaczej. Informacja zawarta w publikacji zamieszczonej w gazecie „Echo Dnia” z 13.05.2015r., również nie miała na celu twierdzenia że przebudowa ul. Grabowej dotyczy całego jej przebiegu, a nieprecyzyjne sformułowanie wypowiedzi przytoczonej w artykule wynikło najprawdopodobniej z pewnego uproszczenia przekazu medialnego zastosowanego w publikacji.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że nie objęcie przebudową całej ul. Grabowej nie wynika ze złej woli Gminy Sitkówka-Nowiny, lecz tylko i wyłącznie z braku zgody części właścicieli działek, sąsiadujących z tą ulicą, na wydzielenie ze swojej własności fragmentów gruntów na poszerzenie pasa drogowego ul. Grabowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny i przekazania ich Gminie Sitkówka-Nowiny. Do czasu zmiany stanowiska tych właścicieli, Gmina nie ma możliwości formalno-prawnym wykonania projektu budowlanego i realizacji przebudowy tej części ul. Grabowej, w taki sposób jak jej część objęta obecnie realizowanym zadaniem inwestycyjnym. W przypadku braku zmiany stanowiska właścicieli działek, w celu poprawy stanu nawierzchni odcinka ul. Grabowej nie objętego trwającą przebudową, podjęte zostaną przez Gminę inne działania, np. wykonanie w następnym roku budżetowym nakładki asfaltowej na szerokości drogi, którą obecnie dysponuje Gmina Sitkówka-Nowiny.

 

Senastian Nowaczkiewicz

Przystanek na parkingu .
 • Autor: Weronika
 • Data: May 14, 2015
 • Miejscowość: Zawada

Witam! Chciałabym spytać czy jest możliwość wybudowania na parkingu koło ,,Perły" przystanku. Byłby on bardzo przydatny w razie złej pogody. Szczególnie gdy pada deszcz lub śnieg. Dzisiaj np. czekając na busa przemokliśmy do suchej nitki nie mając gdzie się schować . Niecierpliwie czekam na Pana odpowiedź .

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w pobliżu parkingu koło basenu „Perła” istnieje już przystanek autobusowy, zlokalizowany przy ul. Perłowej w pobliżu ul. Gimnazjalnej. Wybudowanie dodatkowego przystanku na parkingu koło basenu „Perła” jest niemożliwe z uwagi na jego zbyt małą odległość od już istniejących przystanków. Nie mniej jednak rozpatrzę możliwość zaplanowania w budżecie Gminy na 2016 r., środków finansowych na wykonanie wiaty przystankowej na wspomnianym wyżej, istniejącym przystanku w pobliżu ul. Gimnazjalnej.

Sebastian Nowaczkiewicz

ulica Grabowa w Zgórsku
 • Autor: Bolesław Ślufik
 • Data: May 14, 2015
 • Miejscowość: Zgórsko

Szanowny Panie Wójcie ! Nawiązując do artykułu w Echu Dnia z dnia 13.bm. w którym udziela wywiadu Pana Zastępca proszę o informację na poniższe pytania : - dlaczego w udzielonym wywiadzie Pan Lukasz Barwinek mówi o wykonywaniu robót drogowych na ul.Grabowej a nie precyzuje że roboty dotyczą tylko jej części w oiedlu Pod Lasem ? - kiedy będzie wykonana pozostała część ulicy tj. ok.75% jej długości ? - czy jest możliwe ułożenie dorażne dywanika asfaltowego na interesującym mnie odcinku ulicy : - obecnie w czasie przejazdu samochodów unoszą się tumany kurzu wymieszanego z popiołem z kotłowni którym zasypywane były w okresie jesienno- zimowym nierównosci /dziury w tej drodze/ ? W czasie kampanii przedwyborczej obiecywał mi Pan w czasie naszej rozmowy na ten temat , że jeżeli wygra Pan wybory to o zajmie się Pan osobiście tym problemem. Oczekuję dotrzymania słowa. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie chciałbym poinformować, że pełna nazwa zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pytaniu brzmi: „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny”. Jak więc widać w nazwie zadania wyraźnie zaznaczono fakt, że przebudowa ul. Grabowej przeprowadzona będzie tylko w części, a żadne moje działania i przekazywane, tak przeze mnie jak i innych pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, informacje nie mają na celu twierdzenia że jest inaczej. Informacja zawarta w publikacji zamieszczonej w gazecie „Echo Dnia” z 13.05.2015r., również nie miała na celu twierdzenia że przebudowa ul. Grabowej dotyczy całego jej przebiegu, a nieprecyzyjne sformułowanie wypowiedzi przytoczonej w artykule, wynikło najprawdopodobniej z pewnego uproszczenia przekazu medialnego zastosowanego w publikacji.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że nie objęcie przebudową całej ul. Grabowej nie wynika ze złej woli Gminy Sitkówka-Nowiny, lecz tylko i wyłącznie z braku zgody części właścicieli działek, sąsiadujących z tą ulicą, na wydzielenie ze swojej własności fragmentów gruntów na poszerzenie pasa drogowego ul. Grabowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny i przekazania ich Gminie Sitkówka-Nowiny. Do czasu zmiany stanowiska tych właścicieli, Gmina nie ma możliwości formalno-prawnym wykonania projektu budowlanego i realizacji przebudowy tej części ul. Grabowej, w taki sposób jak jej część objęta obecnie realizowanym zadaniem inwestycyjnym. W przypadku braku zmiany stanowiska właścicieli działek, w celu poprawy stanu nawierzchni odcinka ul. Grabowej nie objętego trwającą przebudową, podjęte zostaną przez Gminę inne działania, np. wykonanie w następnym roku budżetowym nakładki asfaltowej na szerokości drogi, którą obecnie dysponuje Gmina Sitkówka-Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Piaskownice
 • Autor: Mama
 • Data: May 8, 2015
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, na osiedlu istnieje jeden wielki plac zabaw dla dzieci. Za czasów mojego dzieciństwa istniały również piaskownice koło bloków. Było to duże udogodnienie dla mam, które z różnych względów nie mogą się wybrać z dzieckiem na cały dzień na huśtawki. Dzieci były zadowolone, bo miały miejsce do zabawy pod blokiem, a teraz między blokami same chodniki. Z przeprowadzonych rozmów z mamami, wiem że każda nawet mała piaskownica to duże udogodnienie. Miejsca jest dość dużo na zagospodarowanie. Proszę o odpowiedź, czy istnieje taka szansa.

Szanowna Pani,

W projekcie rewitalizacji osiedla Nowiny, którego realizacja prowadzona była w latach 2006-2012, zaplanowany został jeden centralny plac zabaw dla terenu całego osiedla, w miejscu, które w żaden sposób nie koliduje z innymi elementami zagospodarowania osiedla. Natomiast z uwagi na trudności ze spełnieniem warunków formalnych, dotyczących usytuowania zgodnego z obowiązującymi w tamtym czasie warunkami technicznymi, nie projektowano żadnych małych placów zabaw, w tym piaskownic, przy budynkach mieszkalnych.

W bieżącym roku przeprowadzona zostanie analiza możliwości formalno-prawnych, uwzględniająca obecnie obowiązujące przepisy regulujące usytuowanie placów zabaw w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenu, oraz w dalszym etapie analiza możliwości finansowych budżetu gminy, dla ewentualnej realizacji w latach następnych budowy małych placów zabaw przy budynkach mieszkalnych w osiedlu Nowiny. 

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Lukasz Mietelski
 • Data: Apr 30, 2015
 • Miejscowość: Szewce

Panie. Wójcie mam takie pytanie w związku z droga na Ul Rajskiej/Szewce od wielu miesięcy byłem zbywany przez pana z działu zajmującego sie tym,po czym udałem sie do pana. Ale nic dalej w tej sprawie nie ruszyło czekam juz od pierwszego zgłoszenia 7mies i nic,prosił bym o naprawienie drogi ponieważ nie ma dojazdu do działek.

Szanowny Panie,

 

Informuję, że naprawa nawierzchni  ul. Rajskiej w msc. Szewce, na odcinku od ul. Piaskowej do końca w stronę cieku Bobrzyczka, zostanie ostatecznie przeprowadzona w najbliższym czasie tj. na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Planowana naprawa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej drogi z korektą jej przebiegu w dostosowaniu do prawidłowych granic działki drogowej.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Remont kostki
 • Autor: Bartek
 • Data: Apr 21, 2015
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam! Nie tak dawno pracownicy jakiejś firmy (prawdopodobnie PLK) robili przyłącze do nowego budynku przy przejeździe kolejowym, dokładnie mówiąc przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zrobili to niedbale i niechlujnie, kostka się pozapadała. Proszę o interwencję, przecież tak nie może być. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku usytuowanego przy przejeździe kolejowym w Sitkówce, prowadzone były przez firmę zewnętrzną na zlecenie PKP. Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, jako zarządca drogi gminnej, przez którą prowadzone było przedmiotowe przyłącze, wyraził zgodę na prowadzenie robót z zastrzeżeniem obowiązku doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót.

W ostatnich dniach przeprowadzona została przez pracowników Urzędu Gminy wizja w terenie, w wyniku której wykonawca robót przyłącza wodociągowego zobowiązany został do poprawienia nawierzchni drogi i przywrócenia jej do stanu pierwotnego. 

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Internet
 • Autor: Dawid Krajewski
 • Data: Apr 2, 2015
 • Miejscowość: Szewce

Witam ! Chciałbym zapytać o internet światłowodowy w Szewcach. Czy będzie możliwość podłączenia, jeżeli tak to kiedy ?

Szanowny Panie

W chwili obecnej Gmina Sitkówka-Nowiny nie dysponuje siecią internetu światłowodowego w msc. Szewce i w najbliższym czasie nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową takiej sieci. W związku z tym, na dzień dzisiejszy, trudno jest odpowiedzieć na pytanie kiedy będzie możliwość podłączenia do internetu światłowodowego w msc. Szewce.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl