Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

 • Autor: norbert nowak
 • Data: Jan 2, 2015
 • Miejscowość: nowiny

panie wojcie mam zapytanie czy mozna wykupic mieszkanie socjalne na wlasnosc bo czytalem ze mozna tylko zalezy to od wojta

Szanowny Panie,

 

Status lokalu socjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pozwala na jego wykup na własność.

Lokal socjalny, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m², a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m². Standard takiego pomieszczenia może być obniżony, ale nie pozbawia go to statusu lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz pewnej kategorii osób eksmitowanych z dotychczas zajmowanego mieszkania.

Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas określony, jednakże gmina ma obowiązek uwzględniać cele przyznawania lokali socjalnych, które zgodnie z ustawą koncentrują się na wsparciu rodzin ubogich i przeciwdziałaniu bezdomności. Umowa najmu może zostać przedłużona, jeżeli sytuacja uprawnionego nadal będzie uzasadniała mieszkiwanie w lokalu przydzielonym przez gminę.

Należałoby zmienić status lokalu socjalnego na komunalny (w wyjątkowych przypadkach). W przypadku lokali socjalnych Perłowa 24, 26, 28 (54 lokale) nie ma podstaw i nie jest to możliwe.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Czipowanie psa
 • Autor: Bożena
 • Data: Dec 29, 2014
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Czy możliwe jest bezpłatne czipowanie psa z terenu całej gminy? Bożena

Szanowna Pani,

 

Nasza Gmina od kilku lat prowadzi akcję czipowania psów w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest stałe zamieszkanie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa z odpowiednią adnotacją. Po oznakowaniu psa informacje o nim i dane właściciela wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. W roku 2015 Gmina również będzie prowadziła akcję stałego znakowania zwierząt, na którą ma zarezerwowane środki finansowe.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

pompa ciepła
 • Autor: Olga Homa
 • Data: Dec 28, 2014
 • Miejscowość: Kowala

Witam serdecznie Proszę o udzielenie informacji czy gmina udziela dofinansowania do odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) w domach jednorodzinnych. Dziękuję Olga Homa

Szanowna Pani,

 

Gmina Sitkówka-Nowiny ubiegała się o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach tzw. Programu Szwajcarskiego, gdzie był to projekt opracowywany przez miasto Kielce jako lidera projektu wraz z Gminami Powiatu Kieleckiego. Projekt ten początkowo znalazł się na liście rezerwowej ale ostatecznie nie otrzymał wsparcia. W chwili obecnej Gmina nie udziela bezpośrednio wsparcia dla tego typu działań niemniej jednak w nowej perspektywie Funduszy Unijnych na lata 2014-2020 pojawią się takie możliwości i Gmina Sitkówka-Nowiny z pewnością będzie się starała o tego rodzaju wsparcie dla mieszkańców Gminy.

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Problem z komarami
 • Autor: Zakłopotany
 • Data: Dec 16, 2014
 • Miejscowość: Trzcianki

Szanowny Panie Wójcie W naszej gminie istnieje problem komarów, który szczególnie dotyka mieszkańców tych miejscowości wzdłuż których płynie rzeka Bobrze. Poprzedni wójt nie widział problemu i mnie zbył. Dlatego ponawiam temat komarów nie będzie jeżeli powstaną jerzykowniki i jaskółkowniki. To domki do rozmnażania jerzyków i jaskółek, a te ptaki żywią się larwami komarów, tak samo jak nietoperze, dla których też można wybudować domki. Tam gdzie one żyją nie ma insektów. Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy.Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ekologicznej metody walki z komarami, faktycznie jerzyki, jaskółki i nietoperze stanowią niezastąpioną, a przede wszystkim naturalną broń przeciwko plagom komarów i meszek. W ciągu doby jeden jerzyk potrafi zjeść nawet 20 tysięcy tych dokuczliwych owadów. Mimo, że są to ptaki chronione w ostatnich latach obserwujemy jednak znaczny spadek ich populacji. Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z komarami są także nietoperze, jeden nietoperz w ciągu nocy potrafi zjeść nawet 2000 komarów. Mając na uwadze dobro mieszkańców obszarów szczególnie narażonych na plagę komarów, rozważamy wykonanie budek lęgowych dla jerzyków, jaskółek i nietoperzy w okresie wiosennym.

Zachęcam również wszystkich mieszkańców naszej Gminy do powieszenia budek lęgowych na swoich posesjach, przyczyni się to zarówno do ochrony ptaków, jak również do walki z komarami.

Jerzyki – budki lęgowe dla jerzyków wiesza się od końca kwietnia do końca maja. Skrzynki lęgowe dla jerzyków należy powiesić jak najwyżej – minimalna wysokość powyżej 2-go piętra. Nie należy wieszać budki od strony południowej, gdyż budka będzie narażona na silne działanie słońca.

Jaskółki – budki lęgowe wiesza się na wysokości od 2 do 5 metrów nad ziemią, na ścianach budynków, na terenach zurbanizowanych. Półki lęgowe dla jaskółek można wieszać w niewielkich odległościach od siebie, a nawet obok siebie.

Nietoperze – skrzynki dla nietoperzy powinny być wieszane w grupach po 4-6 budek razem obok siebie lub w niedalekiej odległości. Skrzynki mogą być wieszane zarówno na drzewach jak i ścianach budynków zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, na wysokości od 2 do 5 metrów na ziemia do strony południowej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Sprawy bieżące
 • Autor: Bartłomiej
 • Data: Dec 15, 2014
 • Miejscowość: Trzcianki

Po pierwsze gratuluje, zmiana władzy zawsze dobrze robi. Ale przechodzimy do konkretów. Jestem mieszkańcem Trzcianek (dokładniej mówiąc to alejki przy przejeździe kolejowym) i mam 2 sprawy: 1. W poprzedniej kadencji wybudowano altankę przy kładce na rzece Bobrzy, zapewne miała ona służyć dla uczestników spływu kajakowego, ale nic tam się nie robi, czy w przyszłości będzie coś tam organizowane? 2.Chciałbym poinformować że chodnik, który został wybudowany podczas remontu drogi powiatowej został zrobiony bardzo niedbale (chodzi mi o jego koniec, pozostała część jest dobra) ponieważ zapadł się a pomiędzy poszczególnymi kostkami są duże szczeliny. Proszę o interwencje. Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Szanowny Panie

Dziękuję za gratulacje. W odpowiedzi na pytanie informuję:

Ad. 1. W związku z coraz większym zainteresowaniem kajakarstwem,  Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” wraz z trzema innymi LGD-ami z woj. Świętokrzyskiego: Ponidzie, Ziemia Jędrzejowska GRYF, oraz Dorzecze Wisły zrealizowała projekt współpracy pn. „Atrakcje – Krajoznawczo – Turystyczne Inicjatywa Wspólna” o akronimie AKTIW. Projekt realizowany był z PROW 2007-2014 oś 4 Leader działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. W ramach przedsięwzięcia wytyczone zostały szlaki kajakowe na rzece Czarnej, Nidzie, Czarnej Nidzie i Bobrzy  jak również odrestaurowano dworzec kolejki wąskotorowej w Jędrzejowe.

Na terenie LGD „Perły Czarnej Nidy” powstał szlak na rzece Bobrzy od miejscowości Trzcianki do ujścia Bobrzy do Czarnej Nidy, a także na Czarnej Nidzie od miejscowości Kuby Młyny do miejsca, w którym Czarna Nida łączy się z Białą tworząc Nidę. W ramach projektu utworzono trzy miejsca postojowe dla kajakarzy: w miejscowości Trzcianki  (niedaleko przejazdu kolejowego, oraz Morawica (obok muszli koncertowej) i Tokarnia (teren Parku Etnograficznego). Korzystanie z miejsc postojowych jest bezpłatne za wyjątkiem miejsca zlokalizowanego na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie kajakarze powinni zakupić bilet wstępu umożliwiający nie tylko skorzystanie z miejsca postojowego, ale także zwiedzanie całego Skansenu.  

Ad. 2. Sprawa została zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg jako zarządcy drogi i inwestora jej remontu. Z informacji otrzymanych z Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że część chodnika, która uległa zapadnięciu zostanie naprawiona w ramach gwarancji przez wykonawcę robót w chwili wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnie temperatury powietrza)

Sebastian Nowaczkiewicz

Zanieczyszczenie z zakładu Trzuskawica
 • Autor: Sebastian
 • Data: Dec 14, 2014
 • Miejscowość: Sitkówka

Panie Wójcie nasze pytanie jako mieszkańców Sitkówki brzmi: kiedy zakład Trzuskawica dostanie nakaz założenia filtrów na kominy i przestanie zanieczyszczac nasza okolice??? Problem był nieraz poruszany i za poprzedniego wójta sprawa nie została rozstrzygnięta. Istnieje realne zagrożenie dla mieszkańców a najbardziej dzieci ze będziemy dotknięci chorobami plucnymi przy obecnym poziomie zanieczyszczeń w powietrzu. Nie trzeba eksperta, wystarczy przejechać by zobaczyć zakurzona ulice, dachy domów, oraz drzewa! Nowiny dawniej miały ten sam problem z cementownia i dało się naprawić problem. W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców proszę o szybki odzew w tej sprawie.

Szanowny Panie

Firma Trzuskawica S.A. dostała zezwolenia na inwestycje dotyczące: zamontowanie rękawów teleskopowych, które maja służyć do bezpyłowego załadunku oraz odpylanie pieców. Powyższe przedsięwzięcia miały służyć poprawie bytu i zdrowia mieszkańców oraz warunków środowiska. Znam problem mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie w/w firmy i będę się starał przeprowadzić rozmowę z Prezesem firmy Trzuskawica S.A.

Sebastian Nowaczkiewicz

Karta dużej rodziny
 • Autor: Aleksandra Szymonek
 • Data: Dec 1, 2014
 • Miejscowość: Zgórsko

Proszę pomyśleć o gminnej karcie dużej rodziny. Czy taka forma wsparcia dużych rodzin w naszej gminie jest realna?

Szanowna Pani

Wsparcie dużych rodzin w postaci lokalnej karty Dużej Rodziny w naszej Gminie jest realne w przypadku gdy do inicjatywy włączą się lokalni przedsiębiorcy i instytucje, które zapewnią zniżki lub dodatkowe uprawnienia dla rodzin 3+.

Jednocześnie informujemy, że Pływalnia  „Perła” w Nowinach  posiada w swojej ofercie zniżki za korzystanie z basenu dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Zarówno Pływalnia „Perła” w Nowinach jak i Schronisko Młodzieżowe „Ventus” rozważają przystąpienie do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W Gminie Sitkówka-Nowiny przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce- Nowinach. Wnioski przyjmowane są na parterze w pokoju nr 11.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad wydawania Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie: www.rodzina.gov.pl  oraz na stronie Urzędu Gminy w zakładce GOPS –  aktualności (patrz tutaj...).

Sebastian Nowaczkiewicz

zmiana władz
 • Autor: Elżbieta
 • Data: Nov 24, 2014
 • Miejscowość: Bolechowice

chciałabym wiedzieć kiedy nastąpi aktualizacja strony internetowej gminy mamy nową władzę chcę wiedzieć czy przejmie ona zobowiązania poprzedniej ekipy kiedy nowy wójt odpowie na pytania wyborców elka

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 1 grudnia 2014 roku objąłem stanowisko Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Ceniąc sobie kontakty z Państwem, zachęcam nie tylko do odwiedzania mnie osobiście w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, w godz. przyjęć interesantow (tj. poniedziałek godz. 730-900, czwartek 1400-1500), ale również do zadawania pytań za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego Gminy Sitkówka-Nowiny. Zapewniam, że żaden problem, ani żadne konkretne pytanie dotyczące zadań gminy wykonywanych na rzecz mieszkańcow nie pozostanie bez odpowiedzi.

 

Aktualizacja strony będzie odbywać się na bieżąco. Na początku przyszłego roku przewiduje się przebudowę strony internetowej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Sebastian Nowaczkiewicz 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl