Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Zapylenie Trzuskawica
 • Autor: Łukasz Różak
 • Data: Apr 5, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Witam, ponieważ zakład Trzuskawica nadal nie wykazuje poprawy w oddziaływaniu na środowisko i otoczenie ORAZ SKUTECZNIE UTRUDNIA MIESZKAŃCOM ŻYCIE składam zapytanie Czy istnieje możliwość nałożenie kary finansowej na zakład za zanieczyszczanie środowiska? Może rozwiązaniem byłoby założenie niezależnego czujnika zapylenia na Sitkówce? Przecież to co Zakład "rozrzuca" po okolicy jest straszne. Panie Wójcie przecież argumentów i dowodów na podjęcie działań jest mnóstwo i wydaje mi się, że jeżeli rozmowy nie dają żadnych efektów to kolejnym krokiem niech będą kary. Tak głośno ostatnio o smogu, o jakości powietrza, proszę o podjęcie działań zanim dojdzie do tragedii. Podczas spacerów wieczornych czy swobodnego przebywania na otwartej przestrzeni dosłownie oddychać się nie da ..pyl wchodzi do buzi. Jest to bardzo poważny problem i myślę, że tylko podjęte działania przez urząd mogą za skutkować. I proszę nie wierzyć w tłumaczenie zapylenia stanem ulicy chorzowskiej ponieważ ewidentnie widać jak zakład po zmroku zaczyna swój koncert. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Dziękuję Pani/Panu za informację na temat funkcjonowania firmy Trzuskawica S.A. i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i otoczenie. Interwencje w sprawie uciążliwości przedmiotowego Zakładu są na bieżąco realizowane. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami firmy, jak również z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach, który jest organem władnym do przeprowadzenia szczegółowej kontroli pod kątem nadmiernej emisji zapylenia i hałasu. Jeżeli w/w organ wykaże nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu może nałożyć kary finansowe na firmę za przekroczenie dopuszczalnych norm ujętych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka województwa Świętokrzyskiego.

Ochrona środowiska i zdrowie moich mieszkańców jest dla mnie bardo ważne, dlatego już w tej sprawie podjąłem odpowiednie kroki, aby w marę możliwości ograniczyć te uciążliwości.

Sebastian Nowaczkiewicz

Wywóz śmieci z ogródków działkowych
 • Autor: Działkowiczka
 • Data: Mar 28, 2018
 • Miejscowość: Nowiny

Szanowny panie wójcie. Jestem użytkowniczką jednego z ogrodów działkowych Nowalijka w Nowinach, w związku z czym mam kilka pytań dotyczących utrzymania czystości na nich. Gdzie użytkownicy powinni wyrzucać odpady z działek? Czy Urząd Gminy nie powinien zapewnić kontenerów na odpady, tak jak jest w innych miejscowościach? Czy może samorząd działkowców powinien zadbać o miejsce na odpady? Na co są przeznaczane coroczne składki wpłacane do domu działkowca, skoro nawet nikt nie zapewnia nam miejsca na śmieci. Od wielu lat śmieci są wyrzucane za tylnym wejściem do ogrodów w stronę kamieniołomu. Uzbierało się tam piękne wysypisko śmieci na które nikt nie reaguje, bo przecież go nie widać "z ulicy". Kolejną kwestią są śmieci w rowie wzdłuż ogrodzenia. Ostatnio zostały wycięte tam drzewa odsłaniając w ten sposób istne wysypisko śmieci, które zostało stworzone przez bezmyślnych ludzi chodzących chodnikiem i wyrzucających śmieci do rowu. Czy jest możliwość posprzątania tego? Dziękuję za odpowiedz w tej sprawie.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie dotyczące odpadów powstających na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nowalijka” w Nowinach informuję, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku utrzymanie porządku i czystości należy do:

 1. zarządu ROD – w odniesieniu do terenu ogólnego;
 2. działkowca – w odniesieniu do jego działki;

Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, zbieranie i usuwanie odpadów z terenu ROD.

Gmina Sitkówka-Nowiny obejmuje systemem odbioru odpadów wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, dlatego niemożliwym jest dostarczenie państwu pojemników na odpady i finansowanie przez gminę odbioru odpadów z terenów ROD. Zgodnie z zapisami uchwały NR RG‑XXXI/369/17 Rady Gminy Sitkówka‑Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających. Właściciele nieruchomości są także zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  i posiadanie  pojemników (w tym worków foliowych) do ich gromadzenia.

W rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku ROD podmiotem odpowiedzialnym będzie zarządzający nieruchomością Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nowalijka”.

Należy zwrócić się z wnioskiem do zarządu ROD „Nowalijka” o wyjaśnienie, w jaki sposób zarząd wywiązuje się z zapisów regulaminu, kiedy i na jakich zasadach zapewni użytkownikom pojemniki na odpady oraz zapewnieni odbiór tych odpadów.

Gmina Sitkówka-Nowiny zwracała już uwagę na ten problem.

Martwi nas fakt, że użytkownicy ogródków działkowych, dbając o czystość na terenie własnego ogródka, równocześnie beztrosko porzucają odpady w miejscach przypadkowych, do tego nieprzeznaczonych.

W trosce o komfort Państwa, jako użytkowników ogródków działkowych, jak również mając na uwadze stan środowiska naturalnego Gmina Sitkówka-Nowiny zwróci się do Zarządu ROD Nowalijka domagając się wyjaśnienia sytuacji i podjęcia właściwych kroków.

Sebastian Nowaczkiewicz

przedszkole
 • Autor: nowiny
 • Data: Mar 26, 2018
 • Miejscowość: nowiny

Witam, chciałam sie zapytać dlaczego rodzice, u których pracuje tylko jedna osoba nie mogą zapisać dzieci do żłobka? niestety nie wszyscy maja jak isc do pracy , bo ktos musi sie opiekować dzieckiem, a nie każdy ma babcie ktora zostanie z wnukiem. dla mnie żłobek to zbawienie bo chciałabym rownież isc do pracy, a w tej sytuacji to dziecko przyjmia dopiero do szkoły bez problemów. pani w przedszkolu poinformowała że nie przyjmuja z głoszeń z jedna umową, bo one i tak zostaną odrzucone przez komisję.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że o przyjęcie do żłobka nie przyjmowane są  wnioski,  z których wynika, że pracuje jedno z rodziców. Wniosek mogą złożyć wszyscy zainteresowani w terminie rekrutacji  ogłoszonym przez dyrektora żłobka. Z zapisów w Statucie Żłobka  rozdział III, §8, pkt. 3  jasno wynika, że pierwszeństwo w przyjęciu mają rodzice (prawni opiekunowie) oboje pracujący zawodowo. Dzieci, które nie zostały  zakwalifikowane w pierwszym naborze są na liście oczekujących i mogą być przyjęte w ciągu całego roku szkolnego. Na rok szkolny 2018/2019 możemy przyjąć 25 dzieci W dalszym ciągu jednak liczba potrzeb przerasta nasze możliwości.
Sebastian Nowczkiewicz
Działka
 • Autor: Anna
 • Data: Mar 18, 2018
 • Miejscowość: Zagrody

Witam Panie Wójcie na jakim etapie jest podjęta kolejna próba uwzgledniająca wniosek odnośnie działki 25/12 Zagrody?

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że drogą pocztową zostało do Pana wysłane pismo informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu, w terminie od 20.03.2018r., projektu zmiany nr 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie której znajduje się wniosek dotyczący działki nr ewid. 25/12, obręb geod. Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Z projektem zmiany zapoznać się można i wnieść do niego  ewentualne uwagi i wnioski, w terminie do dnia 26.04.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, pokój nr 38 (II piętro).

Sebastian Nowaczkiewicz

Remont drogi
 • Autor: Rafał Naporowski
 • Data: Mar 13, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Dzień dobry, Proszę o interwencje w sprawie naprawy ul. Cynkowej w miejscowości Szewce. Zgłaszałem ten problem pierwszy raz w miesiącu styczniu, bez odzewu, drugi raz również telefonicznie tydzień temu. Do tej pory nikt nie pojawił się nawet w celu sprawdzenia stanu nawierzchni. Pragnę nadmienić że było montowane oświetlenie uliczne, gdzie były dokonywane liczne przekopy, ale droga nie została przywrócona do poprzedniego stanu. Obecnie na tej ulicy są budowane trzy nowe domy, więc wjeżdża ciężki sprzęt budowlany. Jeśli przyjdzie intensywny deszcz to obawiam się że nie zdołam się wydostać samochodem osobowym z swojej posesji. Proszę o jak najszybszą naprawę ubytków.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że stan nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Cynkową w msc. Szewce, jest znany właściwym pracownikom Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny i w najbliższym czasie, z uwzględnieniem obecnie panujących warunków atmosferycznych, podjęte zostaną przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny działania, polegające na naprawie nawierzchni tłuczniowej tej ulicy. Pragnę również zaznaczyć, że z uwagi na trwające na działkach zlokalizowanych przy tej ulicy procesy inwestycyjne realizowane przez ich właścicieli, stałe utrzymanie nawierzchni tłuczniowej ul. Cynkowej w idealnym stanie jest niemożliwe i nawierzchnia ta wymaga  okresowych napraw, które realizowane są przez Urząd Gminy w miarę posiadanych możliwości technicznych i finansowych.    

Sebastian Nowaczkiewicz

ul. Kwarcytowa
 • Autor: Romuald Ostrowski
 • Data: Feb 2, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Uprzejmie proszę o informację czy ul.Kwarcytowa w Szewcach będzie wyrównana. Obecnie znajduje się w fatalnym stanie. Prośby składane do pracowników Urzędu Gminy od listopada 2017r nie przyniosły żadnego rezultatu. Obiecywano, że będzie wyremontowana, a nawet obiecywano terminy najpierw 15 listopada potem 15 grudnia. Obietnice do dnia dzisiejszego nie zostały spełnione.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ostatnich dniach podjęte zostały prace związane z uzupełnieniem ubytków nawierzchni  tłuczniem kamiennym i wyrównaniem ul. Kwarcytowej w msc. Szewce. Prace te zostaną zakończone w ciągu obecnego tygodnia. Stan nawierzchni ul. Kwarcytowej, do czasu rozpoczęcia jej przebudowy, będzie na bieżącą monitorowany przez służby gminne i w razie konieczności podejmowane będą na bieżąco prace dotyczące naprawy powstających uszkodzeń.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: mieszkaniec Sitkówki
 • Data: Jan 30, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie mam pytanie odnośnie remontu drogi ul.Chorzowskiej,która częściowo znajduje się na terenie gminy a częściowo na terenie miasta Kielce.Moje pytanie brzmi następująco czy droga z chodnikiem i anty chlapaczami o których na zebraniu wspominał Pan prezes spółki ZPW Trzuskawica będzie zrobiona tylko do tego skrzyżowania, które prowadzi do bloków 33i38 czy do skrzyżowania,które w lewo prowadzi do przejazdu kolejowego a w prawo do Słowika-bo z tego co się orientuje tam kończy się droga gminna i myślę,że nowy dywanik wraz z chodnikiem będzie doprowadzony do tego miejsca a reszta należy do miasta Kielce z którym oczywiście Pan jako Wójt Gminy wraz z Panem prezesem dogadacie się i sprawa ta zostanie załatwiona,bo przecież nikt nie chce ciągnąć i nagłaśniać czegoś co powinno być załatwione już dawno.My jako mieszkańcy trzymamy kciuki i dopingujemy obu Panów a na efekty pracy poczekamy i obiecuję że jeśli obietnice ,które usłyszeliśmy na zebraniu będą spełniać nasze oczekiwania a wręcz ''marzenia'' nie zostawimy bez echa-mam tu na myśli podziękowania.Panie Wójcie zapewne zna Pan to powiedzenie ''Teraz ściągamy marynarki,podwijamy rękawy i zabieramy się do pracy'' Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ostatnich dniach odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami ZPW Trzuskawica, w wyniku którego ustalono, że ZPW Trzuskawica w trybie pilnym podejmie działania dotyczące wykonania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych  przebudowy drogi i budowy chodnika na odcinku drogi prowadzącym do bramy zakładu od skrzyżowania z drogą prowadzącą do bramy głównej i budynku biurowego ZPW Trzuskawica. Prace te mają być realizowane w bieżącym roku w możliwie najkrótszym, ze względów formalno- prawnych, terminie.  

W dalszym etapie, ZPW Trzuskawica wspólnie z Gminą Sitkówka-Nowiny, planuje wykonanie przebudowy pozostałego odcinka tzw. „ul. Chorzowskiej” do skrzyżowania z drogą prowadzącą w stronę przejazdu kolejowego, do granicy m. Kielce. Prace te powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, po zakończeniu czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń,  z możliwym terminem zakończenia najpóźniej w 2019 r.

W sprawie przebudowy ul. Chorzowskiej na terenie m. Kielce planowane jest w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielami Prezydenta m. Kielce, gdyż możliwość przebudowy tej ulicy zależy wyłącznie od woli i możliwości jej zarządcy i właściciela. O ustaleniach poczynionych w trakcie tego spotkania będę informował zainteresowanych mieszkańców Gminy na bieżąco.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przetarg na działki
 • Autor: Krzysztof
 • Data: Jan 27, 2018
 • Miejscowość: Zgórsko

Panie Wójcie, proszę o informacje kiedy jest planowany drugi przetarg na działki utworzone na polanie pomiędzy osiedlem Pod Lasem a terenem DPS?

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że kolejny przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Zgórsko, obok Domu Pomocy Społecznej, planowany jest w drugiej połowie bieżącego roku, po wybudowaniu przez Gminę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie, które planowane jest w okresie od marca do czerwca 2018 r. Ogłoszenie o przetargu opublikowane będzie w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sebastian Nowaczkiewicz

Śmieci
 • Autor: Łukasz Mietelski
 • Data: Jan 25, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Drogi Pannie Wójcie, chciałbym zadać pytanie związku z wywozem śmieci przez nowa firmę. Problem polega na tym,że firma nie zabrała śmieci i nie wywiązała się ze swojej usługi. Poprzednia firma była bez zastrzeżeń i wywiązywała się w 100%. Dlaczego nie zostały dziś zabrane śmieci ? Opłacam śmieci niesegregowane, wiec powinno być wszystko zabrane, a został niezabrany kosz i worki w których znajdował się np.styropian

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie w sprawie zasad odbioru odpadów i sposobu realizacji usługi przez firmę odbierającą odpady informuję:

Zasady odbioru odpadów określa uchwała NR RG-XX/240/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a także uchwała NR RG‑XXXI/369/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Zgodnie z zapisami przywołanych wyżej aktów prawa miejscowego w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zostaną od niego odebrane i zagospodarowane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy poddać sortowaniu przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub pojemnikach i workach. Sortowanie ma na celu oddzielne gromadzenie przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych ogniw i baterii, mebli i innych  odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych. Selektywnie zebrane odpady komunalne nadające się do odzysku należy przygotować do transportu do miejsc dalszego odzysku i unieszkodliwiania.

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach, w tym w workach przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, innych odpadów niż te, na jakie są przeznaczone, gromadzenia w pojemnikach na odpady zmieszane odpadów remontowych, a także umieszczania w pojemnikach (a także w workach na odpady komunalne) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych.

Podsumowując: nie wszystkie odpady można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Odpady remontowe można bezpłatnie oddać do PSZOK, a jeśli nie spełniają warunków zapisanych w regulaminie PSZOK (uchwała NR RG XI/103/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015 r.), należy zagospodarować we własnym zakresie, np. zlecając ich usunięcie wyspecjalizowanej firmie.

Powodem nieodebrania od Państwa odpadów było najprawdopodobniej umieszczenie w workach styropianu.

W przypadku nieodebrania odpadów spełniających warunki określone przywołanymi przepisami przysługuje mieszkańcom prawo zgłoszenia reklamacji (termin zgłoszenia reklamacji wynosi 5 dni). Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej, telefonicznej lub przez środki komunikacji elektronicznej (§7 uchwały NR RG-XX/240/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy).

Sebastian Nowaczkiewicz

Problem z 19-ą
 • Autor: Aleksandra Szymonek
 • Data: Jan 17, 2018
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam, Chciałabym zgłosić problem opóźniającego się autobusu linii nr 19 z Zawady w przypadku jakichkolwiek opadów śniegu lub wystąpienia śliskości drogowej. Nie wiem w czym tkwi problem, czy w stanie nawierzchni samej drogi czy w stanie zajezdni. Przecież drogi są przejezdne, a mimo to autobus przy jakichkolwiek opadach po prostu nie przyjeżdża na czas. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu lub przekazanie sprawy instytucjom za ten stan rzeczy odpowiedzialnym.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie w sprawie opóźnień w kursowaniu linii nr 19 z Zawady w przypadku opadów śniegu informuję, że stosowne pisma zostały skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w celu zwrócenia uwagi na odpowiednie utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym oraz do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach w celu ustalenia powodów opóźnień. Jednocześnie informuję, że w celu poprawienia funkcjonalności pętli autobusowej w msc. Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny w 2017r. wykonała uzupełnienie nawierzchni asfaltowej tej pętli, dzięki czemu wyeliminowana została w znacznym stopniu możliwość utknięcia autobusów  w czasie wystąpienia warunków zimowych z opadami śniegu, co wcześniej było również przyczyną opóźnień w kursowaniu autobusów.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Drogi dojazdowe
 • Autor: Wojciech Czyż
 • Data: Dec 20, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Dzień Dobry. Pragnę podziękować za dotychczasowe interwencję Władz Gminy w sprawach zgłoszeń dotyczących złej jakości nawierzchni dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych m.in. przy ulicy Szafirowej w miejscowości Kowala. Każdy dotychczasowy, przedstawiony problem w przedmiotowej tematyce jest rozwiązywany na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Pragnę wyrazić podziękowanie i satysfakcję, że moje działania mające głównie na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, są dostrzegalne i spotkały się  w tym przypadku z podziękowaniem, co nie zdarza się często. Mimo, że moje działania jako Wójta Gminy, wynikają z chęci bezinteresownej  pracy na rzecz społeczności Gminy Sitkówka-Nowiny, a nie dla osobistych korzyści i samozadowolenia, to takie gesty jak zwykłe „dziękuję” są miłe i dają motywację do dalszej, bardziej intensywnej pracy dla dobra mieszkańców Gminy. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie sygnały i zgłoszenia różnych problemów występujących na terenie Gminy. Zgłoszenia te pozwalają podejmować jak najskuteczniejsze działania w celu usunięcia pojawiających się utrudnień i uciążliwości  w codziennym życiu mieszkańców Gminy.        

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl