Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Drogi dojazdowe
 • Autor: Wojciech Czyż
 • Data: Dec 20, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Dzień Dobry. Pragnę podziękować za dotychczasowe interwencję Władz Gminy w sprawach zgłoszeń dotyczących złej jakości nawierzchni dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych m.in. przy ulicy Szafirowej w miejscowości Kowala. Każdy dotychczasowy, przedstawiony problem w przedmiotowej tematyce jest rozwiązywany na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Pragnę wyrazić podziękowanie i satysfakcję, że moje działania mające głównie na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, są dostrzegalne i spotkały się  w tym przypadku z podziękowaniem, co nie zdarza się często. Mimo, że moje działania jako Wójta Gminy, wynikają z chęci bezinteresownej  pracy na rzecz społeczności Gminy Sitkówka-Nowiny, a nie dla osobistych korzyści i samozadowolenia, to takie gesty jak zwykłe „dziękuję” są miłe i dają motywację do dalszej, bardziej intensywnej pracy dla dobra mieszkańców Gminy. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie sygnały i zgłoszenia różnych problemów występujących na terenie Gminy. Zgłoszenia te pozwalają podejmować jak najskuteczniejsze działania w celu usunięcia pojawiających się utrudnień i uciążliwości  w codziennym życiu mieszkańców Gminy.        

Sebastian Nowaczkiewicz

Tereny przemysłowe
 • Autor: Anna
 • Data: Dec 7, 2017
 • Miejscowość: trzcianki

Panie Wójcie , wiem ze Gmina planuje utworzyć tereny inwestycyjne przy ulicy Przemysłowej.Moje pytanie dotyczy czy gmina ma już sprecyzowany jaki rodzaj przemysłu może być dopuszczony na tym terenie. My jako mieszkańcy Trzcianek mamy jednak pewne obawy czy nie będzie to dokuczliwe dla nas. Drugie moje pytanie dotyczy znajdujących się 2 nieużytkowanych kominów na terenie przeznaczonym pod inwestycje. Wiem iż obiekty te nie są zakładane do wyburzenia ze względu na znajdujące sie na nich anteny. Rozumiem iż są to napewno pieniadze dla Gminy z tego tytułu, ale czy nie można np anten z jednego komina przenieść na drugi, i jeden przeznaczyć na wyburzenie. Napewno estetyka terenu wiele by zyskała , gdyż te obiekty sa widoczne z każdego miejsca i bardzo szpecą okolice. Nasze obawy dotyczą także tego czy w przyszłości przedsiębiorstwa nie bedą chciały wykorzystać jednego z nich. Większy komin znajduje się dosłownie kilkaset metrów od osiedla domków. Pył wydobywający sie napewno byłby odczuwalny w pobliskich zabudowaniach. Pozdrawiam.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuje, że obszar przy ul. Przemysłowej, na którym tworzone są obecnie tereny inwestycyjne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, przeznaczony jest pod działalność produkcyjną. W chwili obecnej trudno jest stwierdzić jaki rodzaj przemysłu będzie ulokowany na tych terenach. Zależy to od ofert jakie zostaną złożone po ogłoszeniu przez Gminę naboru na dzierżawę poszczególnych działek zlokalizowanych na tym terenie. Bezspornym jest fakt, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie dopuści do lokalizacji na tym terenie firm i przedsiębiorstw, których działalność produkcyjna w jakikolwiek sposób byłaby uciążliwa dla środowiska i sąsiednich terenów zamieszkałych przez mieszkańców Gminy. Zapewniam, że nie dopuszczę do podpisania umowy dzierżawy z przedsiębiorcą, którego planowana działalność na przedmiotowym terenie, mogłaby skutkować uciążliwością dla mieszkańców Gminy.  

Istniejące na przedmiotowym terenie kominy, z uwagi na fakt ich wykorzystywania na potrzeby telekomunikacyjne, oraz z uwagi na ich charakterystyczny widok w krajobrazie tej części Gminy, stanowiący urozmaicenie, a nie „szpecenie” przestrzeni, nie są przewidziane do wyburzenia, lecz planowany jest ich remont, który poprawi ich wygląd, stan techniczny i estetykę tych obiektów i otaczającej je przestrzeni. Gmina Sitkówka-Nowiny nigdy nie dopuści do wykorzystywania kominów jako elementów technologicznych w jakimkolwiek procesie produkcyjnym, ani w żaden inny sposób, jak tylko taki jak opisałem wyżej, tj. na potrzeby telekomunikacji i jako charakterystyczne elementy krajobrazu.   

Sebastian Nowaczkiewicz

uszkodzona strona internetowa pszeczkola
 • Autor: mieszkanka nowin mama
 • Data: Dec 5, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

panie wójcie od kilku tygodni nie działa strona internetowa przedszkola w nowinach czy wójt ma na to jakiś wpływ żeby została w szybkim tempie naprawiona bo z dyrekcją przedszkola nie ma co rozmawiać na ten temat

Szanowna Pani

Strona internetowa przedszkola od kilku tygodni jest w trakcie tworzenia. Zespół ds. strony internetowej opracowuje jej szatę, uzupełnia dokumenty zwłaszcza że w związku ze zmianami w prawie oświatowym zmieniły swoje treści. Obecnie zamieszczane są na niej aktualne jadłospisy i informacje dotyczące danych. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Od poniedziałku tj. 11.12.2017 zapraszam na aktywną stronę www.przedszkolenowiny.przedszkolna.net.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Jolanta wijas
 • Data: Nov 30, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice

Dzież dobry! Wczoraj pośmiałam się na kabarecie andrzejkowym lecz dziś mi nie do śmiechu gdy w taką pogodę mam brnąć w błocie koło kopalni zapadającą się drogą bez pobocza. Cytuję odp . jaką otrzymałam od Pana wcześniej : ,,Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych." Jakoś plan nie został zrealizowany w najmniejszym procencie nic się nie dzieje w tej kwestii. Chciałabym również jak pozostała część mieszkańców gminy w możliwych warunkach poruszać się po swojej okolicy. Zapraszam Pana do spacerów w tej części gminy w warunkach pory deszczowo - śniegowej gdy nie ma gdzie uciec przed samochodami ciężarowymi, których częstotliwość poruszania na tym odcinku jest dość intensywna.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że w żaden sposób nie neguję złego stanu drogi gminnej w msc. Bolechowice na działce nr 521, łączącej drogę wojewódzką nr 762 z drogą powiatową nr 0381T i ten zły stan jest mi w pełni znany. Dlatego też podjęte zostały działania zmierzające do przebudowy tej drogi, których celem jest poprawa stanu drogi i bezpieczeństwa jej użytkowników, poprzez wykonanie do tej pory dokumentacji projektowej przebudowy i zapewnienie finansowania tej przebudowy.

W żaden też sposób nie uchylam się od treści udzielonej przeze mnie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie w tej sprawie, która wynikała ze stanu mojej wiedzy w tej sprawie w tamtym czasie i aktualnych w tamtym czasie planów realizacyjnych tego zadania. Jednak z uwagi na występujące w późniejszym czasie trudności formalno-prawne na etapie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń jak również na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych, skutkujących niemożnością wyboru wykonawcy, rozpoczęcie realizacji zdania w 2017r. okazało się niemożliwe.

Pragnę zapewnić, że mając na uwadze zły stan przedmiotowej drogi, zadanie inwestycyjne dotyczące jej przebudowy jest jednym z najbardziej priorytetowych zadań przewidzianych do jak najszybszego rozpoczęcia i realizacji w 2018r. W związku z tym w chwili obecnej już został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy drogi, polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej, a w III kwartale 2018r. ogłoszony będzie przetarg na wykonanie robót budowlanych II etapu przebudowy drogi, polegającego na przebudowie nawierzchni drogi wraz z pozostałymi jej elementami. Planowany termin zakończenia całego zadania określony jest w chwili obecnej na koniec 2018r.

Zapewniam o pełnej determinacji, tak mojej jak i podległych mi pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej możliwie jak najszybszej realizacji przebudowy drogi gminnej na działce nr 521 w msc. Bolechowice, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Brak prądu w dniu 18.11.2017
 • Autor: Andrzej
 • Data: Nov 17, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Dzień Dobry. Mamy komunikat, że 18.11. nie będzie prądu na terenie kliku miejscowości naszej gminy. Ale na pytanie czy w związku z brakiem energii elektrycznej nie będzie też wody i ogrzewania nikt w UG Sitkówka Nowiny ani w Administracji Osiedla nie potrafił udzielić informacji. Odsyłano mnie do wodociągów żebym tam się dowiedział. Żadnego ogłoszenia na tablicach lub stronach internetowych gminy. Panie Wójcie kogo Pan zatrudnia? Ludzie bez wyobraźni i własnej inwencji. Czy mieszkańcy Nowiny mogą liczyć na pomoc ze strony urzędu i rzetelną informację o problemach i zagrożeniach na terenie swojej gminy. Ludzie starsi rodziny z małymi dziećmi muszą się jakoś przygotować do chwilowych utrudnień. Ale powinni wiedzieć o tym wcześniej. Proszę Pana o rozważenie powyższych problemów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość Andrzej.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana sugestie dotyczące ogłoszenia o przerwach w dostawie prądu  w dniu 18.11.2017 r. wyjaśniam, co następuje.

Dotychczas Urząd Gminy, zamieszczając komunikaty o przerwach w dostawie energii elektrycznej, nie publikował  dodatkowych komunikatów o przerwach w dostawie wody czy też ogrzewania. A wynikło to z tego, iż faktem powszechnie znanym jest to, iż wszystkie urządzenia, zarówno te biorące udział w dostawie wody, jak również te zaopatrujące mieszkańców w energię cieplną, działają w oparciu o dostawy energii elektrycznej i w przypadku jej braku należy również wziąć pod uwagę możliwe problemy z dostawą wody i energii cieplnej.

Wobec jednak pojawiających się, jak widać wątpliwości, przy następnych tego typu komunikatach, zwrócimy uwagę na poruszony przez Pana problem. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż Urząd Gminy  jest tylko „przekaźnikiem” wygenerowanego przez inną instytucję czy też podmiot komunikatu. Ani Urząd ani też Gmina nie jest przedsiębiorstwem zaopatrującym mieszkańców w energię elektryczną i nie ma wpływu na ewentualne braki w jej dostawie.    

Sebastian Nowaczkiewicz

Autobus lini 19
 • Autor: anonim
 • Data: Nov 14, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie! Czy dałoby radę jeszcze raz porozmawiać z ZTM w sprawie zwiększenia autobusów do msc. Szewce? Miejscowość się rozwija, buduje się coraz więcej domów, a autobusy jeżdżą bardzo rzadko. Trzeba to zmienić bo wiele osób np. kończy szkołę o 13 ,a autobus mają dopiero po 15 i trzeba iść na piechotę spod "Ursusa". Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zwrócę się jeszcze raz do ZTM Kielce z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zwiększenia ilości kursów linii „19” do msc. Szewce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzenie dodatkowego kursu pomiędzy godz. 13.00 a godz. 15.00. Po uzyskaniu odpowiedzi od ZTM poinformuję zainteresowanych mieszkańców msc. Szewce o możliwym sposobie załatwienia przez ZTM mojego wniosku.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Budowa tunelu
 • Autor: Obywatel
 • Data: Nov 9, 2017
 • Miejscowość: Sitkówka

Czy możliwe jest wybudowanie tunelu pod torami we współpracy z PKP wraz z przebudową peronu i przybliżeniem do Sitkówki? Za jakiś czas ruszy remont kolejowej 8, czy gmina może wystosować zapytanie do PLK by rozszerzyć inwestycje o ten punkt? Wielu mieszkańców Sitkówki skorzysta na tej inwestycji. Obecne wejście na peron oddalone jest bardzo daleko od gminnej części Sitkówki i nie zachęca do korzystania z usług PKP.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny zwróci się do PKP PLK z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości przebudowy dojścia do peronów i samych peronów Stacji Kolejowej Sitkówka-Nowiny, w sposób ułatwiający dostępność tych peronów od strony części msc. Sitkówka zamieszkałej przez mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny. O sposobie rozpatrzenia tego wniosku poinformuję mieszkańców msc. Sitkówka po otrzymaniu odpowiedzi  od PKP PLK.

Sebastian Nowaczkiewicz

Oświetlenie
 • Autor: Mieszkaniec Gminy
 • Data: Oct 27, 2017
 • Miejscowość: Cała Gmina

Szanowny Panie Wójcie Czy zostanie sprawdzony stan techniczny lamp na terenie CAŁEJ gminy, przed okresem zimowym? Jadąc np.od Kowali do UG wieczorem widać dużo lamp, które się nie święcą. Jako mieszkaniec mogę zatrzymać się przy każdej i spisać jej numer, ale osobiście uważam, że to zadanie należy do osób zatrudnionych w gminie. Mam na uwadze kontrole oświetlenie we wszystkich msc. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z warunkami umowy w dniu 12.12.2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo-Handlowo Usługowe WIK.WOLT Urszula Błachucka, Zajączków 171, 26-065 Piekoszów na Konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny firma, w swym zakresie ma dbać i kontrolować sprawności oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Do końca bieżącego miesiąca firma dokona kontroli sprawności oświetlenia drogowego.

Zgodnie z umowa firma WIK. WOLT ma na utrzymaniu 1643 szt. punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie całej Gminy Sitkówka-Nowiny. Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na bieżąco przekazują wszystkie usterki  oświetlenia drogowego jakie sami zdołają zaobserwować, oraz również te które przekazywane są droga telefoniczną, elektroniczna (e-mailowa) oraz przez System Zgłaszania  System Obywatelskich Potrzeb bezpośrednio przez mieszkańców Gminy.

Pańskie zgłoszenie niesprawności oświetlenia drogowego zlokalizowane na trasie od msc. Kowala do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny zostało przekazane do realizacji. Pragniemy również poinformować, iż Gmina Sitkówka-Nowiny zawarła umowę na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wymienionych zostanie ponad 520 szt. opraw na nowe typu LED, sukcesywnie też dokonujemy modernizacji oświetlenia poprzez wymianę starych zniszczonych słupów i opraw na nowe. Jeśli w przyszłości zauważy Pan, nieprawidłowości w działaniu sieci oświetlenia drogowego to prosimy o zgłaszanie zaistniałego faktu wygodną dla Pana formą: telefonicznie na nr 041 347-50-83, elektronicznie na adres: nowiny@nowiny.com.pl lub przez platformę: https://www.e-potrzeby.pl/Nowiny pozwoli to na szybszą reakcję ze strony firmy konserwującej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Barierki ochronne
 • Autor: ŁUKASZ
 • Data: Oct 23, 2017
 • Miejscowość: ZAGRODY

Dzień dobry Mam pytanie, czy dla poprawy bezpieczeństwa pieszych istnieje możliwość zamontowania barierek ochronnych segmentowych lub łańcuchowych wzdłuż ulicy perłowej ? Mam na myśli odcinek od skrzyżowania z ulicą przemysłową do basenu perła. Z racji pobliskiej szkoły jest tam spory ruch wśród pieszych , głownie dzieciaków, a poruszające się samochody często przekraczają dopuszczalną prędkość jaka obowiązuje w terenie zabudowanym. Z mojego punktu widzenia, barierki zapobiegły by przed niespodziewanym wtargnięciem pieszych na ulice.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie w sprawie zamontowania barierek ochronnych segmentowych lub łańcuchowych wzdłuż ulicy Perłowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do basenu „Perła”, informuję, że przedmiotowy odcinek drogi stanowi drogę powiatową nr 0377T i znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

W związku z powyższym stosowne pismo z prośbą o rozpatrzenie przedmiotowego wniosku zostanie skierowane odrębnym pismem do powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Po otrzymaniu opinii, zostanie przesłana do Państra informacja o stanowisku w przedmiotowej sprawie.

Sebastian Nowaczkiewicz

Maszt Telekomunikacyjny
 • Autor: Kacper
 • Data: Oct 18, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Witam! Czy gmina posiada informacje, kiedy zostanie aktywowany maszt telekomunikacyjny w msc. Szewce? Jeśli nie prosiłbym o informacje, który z operatorów telekomunikacyjnych jest jego właścicielem. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że wszelkie pytania dotyczące budowanego masztu telekomunikacyjnego w msc. Szewce, należy kierować do Inwestora jego budowy, którym jest firma T-Mobile. Według mojej wiedzy obecne wstrzymanie budowy tego masztu jest wynikiem problemów formalno-prawnych związanych z decyzją pozwolenie na budowę, polegających na konieczności rozpatrzenia złożonych uwag i odwołań. Szczegółowe informacje na  temat możliwego terminu zakończenia budowy i aktywowania stacji bazowej, można uzyskać w firmie T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Sebastian Nowaczkiewicz

płatność za obiady w szkole podstawowej
 • Autor: rodzic
 • Data: Oct 10, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, Chciałbym zwrócić uwagę na obecny system opłat za obiady w szkole podstawowej im. Orląt Lwowskich. Nie wiem czy Państwo widzieli jak to działa, ale w mojej ocenie jest to coś na wzór głębokiego PRL, scena rodem z Misia wyjęta. Żeby dokonać płatności trzeba stawić się w wyznaczonym dniu o wyznaczonych godzinach ( zaznaczam, że nie są to godziny zbyt przyjazne dla osób pracujących zawodowo). Pani prowadzi notatki o obecnościach dziecka ręcznie w zeszycie, wypisuje kwit wpłaty ręcznie przez kalkę. Najlepiej mieć pełny portfel drobniaków, bo Pani ma problem gdy dajemy 100 zł. No i wieczny bajzel z odpisami jak dzieciak nie był na objedzie - a miał zgłoszoną przez sekretariat nieobecność. Druga sprawa dotyczy zgłoszenia przez telefon nieobecności dziecka na objedzie. Pani, która odbiera telefony jest już chyba tak zmęczona życiem, że ani na dzień dobry, dziękuje, do widzenia, już przez kilka lat nie usłyszałem żadnego odzewu z jej strony. Może by tak zrobić "dobrą zmianę" i posadzić tam kogoś, kto ma więcej chęci do pracy... Podsumowując, mamy XXI wiek, internet nie jest już "na kartki". Ale okazuje się, że za obiad nie można zapłacić przelewem. Tylko trzeba iść w kolejkę... Każdorazowo jak dziecko np. zachoruje, trzeba pamiętać żeby zadzwonić odwołać obiad. Przypominam, że ta rozmowa telefoniczna do miłych nie należy ;) Może Państwo zechcą się pochylić się nad usprawnieniem tego tematu. Np. przedpłatowe karty stołówkowe? Doładowuję kartę przelewem i zapominam o temacie wizyt w okienku i zgłaszania nieobecności. Może warto popytać jak w innych szkołach sobie z tym radzą. Pozdrawiam mieszkaniec

Szanowni Państwo

 

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do wójta.
Nigdy dotąd rodzice nie zgłaszali problemów zasygnalizowanych przez anonimową osobę podającą się za rodzica. Takie problemy zawsze można zgłosić podczas wywiadówek lub spotkań trójek klasowych. Dyrektor lub jego zastępca są obecni podczas zebrań i można otwarcie porozmawiać. Aby usprawnić przyjmowanie opłat i zgłaszanie nieobecności:

 • wydłużono w jeden dzień tygodnia godzinę przyjmowania należności do 17.00 (czwartek) a w inny przyjmowane są opłaty od 6.30,
 • wygospodarowano pomieszczenie na przyjmowanie pieniędzy w taki sposób, by nie zakłócać pracy świetlicy i uniknąć kontaktu dzieci z osobami obcymi,
 • zakupiono aparat telefoniczny do świetlicy, numer jest podany do ogólnej wiadomości.

Jeśli chodzi o kolejkę to miało to miejsce tylko raz, 4 września, kiedy rodzice zapisywali dzieci na obiady. Zdarza się, że rodzic pozostawia pieniądze w sekretariacie i nigdy nie odmówiono rodzicowi takiej możliwości. Pani przyjmująca opłaty jest nauczycielem świetlicy i ma zniżkę godzin na czynności administracyjne. We wszystkich placówkach na terenie gminy przyjmowanie należności odbywa się w ten sam sposób – wypisuje się kp, nabija na kasę fiskalną należność i zanosi wpłaty do banku. Nie ma możliwości dokonywania przelewu (ze względu na odpisy, należność za zwłokę i terminowość wpłat).
Zgodnie z przyjętym regulaminem (wywieszony do wiadomości rodziców) zgłaszanie nieobecności odbywa się każdego dnia do godziny 9.00. W wielu placówkach zgłoszeń dokonuje się poprzedniego dnia. Co do pomówień dotyczących kultury osoby odbierającej zgłoszenia to nigdy nie odmówiono zgłoszenia. Dyrektor szkoły nie otrzymał sygnałów o niewłaściwym zachowaniu pań z sekretariatu, braku kultury osobistej lub odmowie wykonania czynności. Jeśli oficjalnie zgłoszone będą uwagi i będą one uzasadnione to zostanie przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca z tymi osobami. Dyrektor szkoły zaprasza osobę niezadowoloną na rozmowę i wyjaśnienie zarzutów. Może wtedy skorzystamy z dobrych rozwiązań zaproponowanych przez niezadowolonego rodzica.

 

Odpowiedzi udzieliła

Joanna Wojcieszyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl