Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

płatność za obiady w szkole podstawowej
 • Autor: rodzic
 • Data: Oct 10, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, Chciałbym zwrócić uwagę na obecny system opłat za obiady w szkole podstawowej im. Orląt Lwowskich. Nie wiem czy Państwo widzieli jak to działa, ale w mojej ocenie jest to coś na wzór głębokiego PRL, scena rodem z Misia wyjęta. Żeby dokonać płatności trzeba stawić się w wyznaczonym dniu o wyznaczonych godzinach ( zaznaczam, że nie są to godziny zbyt przyjazne dla osób pracujących zawodowo). Pani prowadzi notatki o obecnościach dziecka ręcznie w zeszycie, wypisuje kwit wpłaty ręcznie przez kalkę. Najlepiej mieć pełny portfel drobniaków, bo Pani ma problem gdy dajemy 100 zł. No i wieczny bajzel z odpisami jak dzieciak nie był na objedzie - a miał zgłoszoną przez sekretariat nieobecność. Druga sprawa dotyczy zgłoszenia przez telefon nieobecności dziecka na objedzie. Pani, która odbiera telefony jest już chyba tak zmęczona życiem, że ani na dzień dobry, dziękuje, do widzenia, już przez kilka lat nie usłyszałem żadnego odzewu z jej strony. Może by tak zrobić "dobrą zmianę" i posadzić tam kogoś, kto ma więcej chęci do pracy... Podsumowując, mamy XXI wiek, internet nie jest już "na kartki". Ale okazuje się, że za obiad nie można zapłacić przelewem. Tylko trzeba iść w kolejkę... Każdorazowo jak dziecko np. zachoruje, trzeba pamiętać żeby zadzwonić odwołać obiad. Przypominam, że ta rozmowa telefoniczna do miłych nie należy ;) Może Państwo zechcą się pochylić się nad usprawnieniem tego tematu. Np. przedpłatowe karty stołówkowe? Doładowuję kartę przelewem i zapominam o temacie wizyt w okienku i zgłaszania nieobecności. Może warto popytać jak w innych szkołach sobie z tym radzą. Pozdrawiam mieszkaniec

Szanowni Państwo

 

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do wójta.
Nigdy dotąd rodzice nie zgłaszali problemów zasygnalizowanych przez anonimową osobę podającą się za rodzica. Takie problemy zawsze można zgłosić podczas wywiadówek lub spotkań trójek klasowych. Dyrektor lub jego zastępca są obecni podczas zebrań i można otwarcie porozmawiać. Aby usprawnić przyjmowanie opłat i zgłaszanie nieobecności:

 • wydłużono w jeden dzień tygodnia godzinę przyjmowania należności do 17.00 (czwartek) a w inny przyjmowane są opłaty od 6.30,
 • wygospodarowano pomieszczenie na przyjmowanie pieniędzy w taki sposób, by nie zakłócać pracy świetlicy i uniknąć kontaktu dzieci z osobami obcymi,
 • zakupiono aparat telefoniczny do świetlicy, numer jest podany do ogólnej wiadomości.

Jeśli chodzi o kolejkę to miało to miejsce tylko raz, 4 września, kiedy rodzice zapisywali dzieci na obiady. Zdarza się, że rodzic pozostawia pieniądze w sekretariacie i nigdy nie odmówiono rodzicowi takiej możliwości. Pani przyjmująca opłaty jest nauczycielem świetlicy i ma zniżkę godzin na czynności administracyjne. We wszystkich placówkach na terenie gminy przyjmowanie należności odbywa się w ten sam sposób – wypisuje się kp, nabija na kasę fiskalną należność i zanosi wpłaty do banku. Nie ma możliwości dokonywania przelewu (ze względu na odpisy, należność za zwłokę i terminowość wpłat).
Zgodnie z przyjętym regulaminem (wywieszony do wiadomości rodziców) zgłaszanie nieobecności odbywa się każdego dnia do godziny 9.00. W wielu placówkach zgłoszeń dokonuje się poprzedniego dnia. Co do pomówień dotyczących kultury osoby odbierającej zgłoszenia to nigdy nie odmówiono zgłoszenia. Dyrektor szkoły nie otrzymał sygnałów o niewłaściwym zachowaniu pań z sekretariatu, braku kultury osobistej lub odmowie wykonania czynności. Jeśli oficjalnie zgłoszone będą uwagi i będą one uzasadnione to zostanie przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca z tymi osobami. Dyrektor szkoły zaprasza osobę niezadowoloną na rozmowę i wyjaśnienie zarzutów. Może wtedy skorzystamy z dobrych rozwiązań zaproponowanych przez niezadowolonego rodzica.

 

Odpowiedzi udzieliła

Joanna Wojcieszyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach

Inwestycje 2018
 • Autor: Stanisław Urbanek
 • Data: Oct 2, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Czy jest możliwe wciągnięcie do planu inwestycji gminych na 2018 rok przynajmniej poprawienia ulicy Słonecznej w pasie działek 254/12 i 255/7 . Chodzi o uzupelnieni dziur i kolein kamieniem oraz ewentualnie ułożenie krawężników odzielających część jezdną od poboczy.Prosżę też o ewentualne uwzględnienie wyłóżenia rowu wzdłuż działk 254/12 (do przepustu Państwa Walasków) kratką betonową. Z poważaniem S. Urbanek

Szanowny Panie

Odpowiadając na pytanie informuję, że naprawa ubytków i uszkodzeń nawierzchni ulicy Słonecznej msc. Zgórsko, w pasie działek nr ewid. 254/12 i 255/7, jak również uporządkowanie rowu odwadniającego wzdłuż działki nr 254/12, zrealizowane zostanie jeszcze w obecnym 2017 r. (w m-cu listopadzie). Natomiast w projekcie budżetu Gminy na 2018, zaplanowane zostaną środki finansowe na wykonanie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni drogi wraz z krawężnikami, chodnikiem i umocnieniem rowu odwadniającego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Imprezy na świetlicy w Szewcach
 • Autor: Beata Krakowiak
 • Data: Sep 24, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Jako mieszkanka domu mieszczącego się przy ul. Ołowianej w Szewcach proszę o informację czy organizowanie imprez z dużym nagłośnieniem/dźwiękiem w wiacie przy świetlicy w Szewcach jest naprawdę konieczne? Najczęściej są to imprezy popołudniowo wieczorne, zakrapiane alkoholem, do tego dochodzą śpiewy (czasem wzmocnione prze, mikrofon). Latem imprezy były prawie cotygodniowe, siedząc na własnym tarasie nie słyszałam co mówi do mnie osoba siedząca obok. Od Pani opiekującej się świetlicą usłyszeliśmy, że budując dom wiedzieliśmy co robimy. Wprowadziliśmy się w 2008r. Zawsze było spokojnie. Rozumiem organizowanie zajęć dla dzieci i dorosłych, dożynki. Przeraża mnie tylko stwierdzenie, że świetlicą się rozwija, ale czy koniecznie w kierunku imprez z tak dużym nagłośnieniem? Proszę mi wierzyć mniej uciążliwa jest młodzież bez nagłośnienia niż starsi z dużymi głośnikami, śpiewającymi co tydzień hej sokoły. Dziś tj. 24.09.2017r. odbywa się niestety kolejna impreza. Czy to naprawdę konieczne?

Szanowna Pani,

Teren świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce jest terenem rekreacyjnym,co jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Świetlica wiejska, boiska sportowe, wiata grilowa, plac zabaw, scena oraz siłownia zewnętrzna są atrakcjami które przyciągają mieszkańców i gości, co pozytywnie wpływa na opinię o sołectwie Szewce-Zawada.

GOK Perła udostępnia wiatę grilową, na różnego rodzaju uroczystości oraz organizuje wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym. Powyższe działania nie odbywają się w ciszy lecz towarzyszy temu zazwyczaj muzyka, śpiew czy gwar przebywających tam ludzi. Staramy się aby organizowane wydarzenia kończyły się nie póżniej niż o godzinie 22:00 i aby były mało uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko mogą one to być uciążliwe dla mieszkańców najbliżej położonych domów, dlatego rozważamy pewne działania które ten problem zminimalizują, m.in. poprzez obsadzenie ogrodzenia roślinami lub wymianę ogrodzenia na takie, które będzie wyższe i dźwiękoszczelne.

W dniu 24 września br. odbywało się  spotkanie grupy AA, które skończyło się o godzinie 20:30. Spotkanie grupy AA było kolejną rocznicą powstania grupy AA w naszej Gminie. Do grupy AA należą też mieszkańcy naszej Gminy, którzy swoją postawą i zachowaniem są wzorem dla innych osób. Było to spotkanie bezalkoholowe, a brały w nim udział osoby dorosłe i poważne. Spotkanie rzeczywiście odbywało się przy nagłośnieniu i osobie która śpiewała przez mikrofon, ale o godzinie 20:30 uroczystość zakończyła się.  Przez cały czas trwania spotkania, nie było żadnych incydentów, ani chóralnych śpiewów czy niewłaściwego zachowania ze strony uczestników, co potwierdza pracownik Urzędu Gminy, który był do końca uroczystości. Myślę, że postawa osób, które potrafią się spotkać w większym gronie i bawić bez alkoholu, to postawa godna zauważenia.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

 

Dzialka
 • Autor: Anna anna
 • Data: Sep 14, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam ,w 2015 roku skladalismy pismo o przeksztalcenie dzialki Zagrody 25/12,jak Pan Wojt nas informowal na forum proces zakonczenia formalnosci mial byc na koniec czerwca 2017 r,potem na lipiec az w koncu na poczatek wrzesinia tego roku.Kiedy mozemy spodziewac sie odpowiedzi.?

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że ze względu na liczne wnioski instytucji, wnoszone w wyniku procedury uzgadniania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Geologa Wojewódzkiego, które doprowadziły do konieczności weryfikacji części założeń projektu zmiany planu, podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie granic opracowania, przeprowadzenia dodatkowych konsultacji nowych założeń z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, oraz ponownego uzgodnienia projektu zmiany planu z instytucjami, procedura planistyczna dotycząca przedmiotowej zmiany planu uległa wydłużeniu.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień instytucji zewnętrznych, projekt zmiany planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, o czym wszyscy zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni w sposób zgodny z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. poprzez obwieszczenia i ogłoszenia na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Po zakończeniu w.w. procedury oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag do projektu zmiany planu, zostanie on przedłożony Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny celem zatwierdzenia w formie uchwały.

Mając na uwadze powyższe, oraz fakt że tryb procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określony ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest dość rozbudowany i czasochłonny, oraz istnieje wymóg jego ścisłego i rygorystycznego przestrzegania, ostateczny i faktyczny możliwy termin zakończenia prac planistycznych jest trudny do precyzyjnego określenia. W chwili obecnej, przy założeniu że wszystkie elementy procedury planistycznej przebiegać będą już do końca bez zakłóceń, można ten termin określić na początek 2018r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Parking
 • Autor: Janusz Nowak
 • Data: Sep 7, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Panie wójcie Prosił bym o rozwiązanie kwestii parkingu znajdującego się obok bloków 4,6,8 na którym w każdy piątek odbywa się handel. Problem polega na tym że wydzielona część do parkowania dla mieszkańców jest zbyt mała. Poza tym sprzedawcy i tak ją czasem blokują i nie ma jak wyjechać samochodem. W przypadku zostawienia auta na "cotygodniowej miejscówce" danego sprzedawcy można się spodziewać nieparlamentarnych słów w swoją stronę i straty czasu na rozmowie z nim przy wyjeździe. Rozwiązanie jest następujące: -należy wyłączyć z handlu całkowicie obszar w którym już jest już wymalowana część do parkowania, i domalować w tym obszarze kolejne miejsca do parkowania -parking jest na tyle duży że handel może odbywać się w dalszej jego części Serdecznie pozdrawiam Janusz

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana interwencję pragnę zwrócić uwagę na fakt, że istniejące oznakowanie parkingu dla samochodów osobowych, tj. znak „P” (parking) wraz z tabliczką „zakaz handlu”, oraz miejsca do prowadzenia działalności handlowej, tj. tabliczka „Plac Targowy”, moim zdaniem, jest wyraźne, wystarczające i nie budzące żadnych wątpliwości co do funkcji poszczególnych części przedmiotowego terenu. Tym nie mniej w najbliższym czasie wykonane zostanie dodatkowe oznakowanie poziome, wyznaczające miejsca postojowe na części parkingowej.

W przypadku powtórzenia się w przyszłości sytuacji opisanych w Pana interwencji, tj. blokowania przez handlujących parkingu, wjazdu na parking i drogi dojazdowej do parkingu, proponuję niezwłoczne zwrócenie się z prośbą o interwencje do Policji, która jest właściwym organem do egzekucji przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i istniejącego oznakowania.  

Sebastian Nowaczkiewicz

Ukryte śmieci
 • Autor: Mariusz
 • Data: Aug 19, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Czy fakt zakopania w gruncie śmieci przez "zieloną" firmę utylizującą odpady należałoby zgłosić na Policję ? Mam na uwadze miejsce przy siedzibie tej firmy (dawna pętla autobusowa linii 19 w Nowinach), gdzie jeszcze widać niedawne "prace gruntowe".

Szanowny Panie,

Za składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym przewidziane są sankcje karne. Jeżeli był Pan świadkiem lub ma Pan informacje o istnieniu nielegalnego wysypiska śmieci (również w przypadku śmieci, które zostały zakopane), należy o tym powiadomić Urząd Gminy. Można tego dokonać bezpośrednio lub poprzez System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb: e-potrzeby.pl/Nowiny

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Prośba o remont któraś tam z kolei
 • Autor: Bartek
 • Data: Aug 17, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Kiedy dojdzie do remontu kostki brukowej przy wyjeździe z alejki przy przejeździe kolejowym w m.Trzcianki? (pisałem w tej sprawie 2 razy i dalej nie widać zmian) PS. Początek chodnika, który biegnie do przejazdu też należy poprawić. Pozdrawiam

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zwłoka w wykonaniu remontu nawierzchni z kostki brukowej drogi gminnej przy przejeździe kolejowym w msc. Trzcianki, wynika z braku reakcji w tej sprawie ze strony wykonawcy przyłącza wodociągowego do obiektu kolejowego przy przejeździe kolejowym, który działał na zlecenie właściciela tego obiektu, a nie na zlecenie Gminy. Pomimo monitowania przez Gminę konieczności dokonania naprawy nawierzchni drogi gminnej po robotach wodociągowych, do dnia dzisiejszego naprawa ta nie została zrealizowana. Mając na uwadze powyższe,  w terminie do końca listopada obecnego roku, Gmina dokona naprawy nawierzchni siłami własnymi tj, Grupy Robót Publicznych Gminy, a zwrotu poniesionych nakładów dochodzić będzie od wykonawcy robót związanych z budową przyłącza wodociągowego lub od Inwestora tych robót.

Sebastian Nowaczkiewicz

Siłownia
 • Autor: Monika
 • Data: Aug 15, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

witam, chciałam sie zapytac czy w budynku gok ktory jest obecnie budowane znajdzie sie miejsce na silownie? Niektorzy nie moga dojezdzac np do Kielc pocwiczyc ze wzgledu na nadmiar pracy a tu blisko chetnie kilka osob by sie pewnie wybralo.

Szanowna Pani,

W zmodernizowanym budynku GOK planowana jest sala fitness, w której znajdą się urządzenia sportowe do ćwiczeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 r., mamy zatem sporo czasu, aby zastanowić się nad zagospodarowaniem całości budynku zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że obecnie na terenie gminy również można korzystać z siłowni prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców oraz za darmo z siłowni zewnętrznych.

Sebastian Nowaczkiewicz

finanse
 • Autor: Grzegorz Olejarczyk
 • Data: Aug 4, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Witam mam 3 pytania do Pana Wójta. 1. Na ile jest na dzień dzisiejszy zadłużona nasza gmina?? (chodzi mi o konkretna kwotę). 2. Kiedy powstanie nowy wodociąg w Kowali??? Można powiedzieć że był to ważny projekt przed wyborami ale jakoś gdzieś to zeszło na dalszy plan..... 3. Czy to prawda że radni naszej gminy podnieśli swoje diety w porównaniu do wysokości diet radnych poprzednich lat??? Dziękuje za odpowiedzi.

Szanowny Panie,

Ad. 1.

Kwota zadłużenia Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3 969 251,72 zł.

Ad. 2.

Wodociąg w Kowali będzie przebudowany przez spółkę Wodociągi Kieleckie prawdopodobnie z dofinansowania ze środków unijnych, wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną NFOŚIGW w Warszawie i oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. O tym, kiedy będzie on realizowany poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji.

Ad. 3.

Od 2007 roku radni otrzymywali diety za każdorazowy udział w sesjach i komisjach. Ich wysokość była zatem zależna od liczby posiedzeń, w jakich uczestniczyli radni każdego miesiąca. W 2015 r. zmienione zostały zasady wypłacania diet. Radni otrzymują miesięczny ryczałt obejmujący udział w sesjach i komisjach – niezależnie od liczby posiedzeń. 

Sebastian Nowaczkiewicz

dot. informacji o zmianach w PZP
 • Autor: Mieszkaniec Nowin
 • Data: Jul 22, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam, czy jest możliwość aby w informacjach o zmianach planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie dodatkowo podawać jakąś szerszą informację jakiego miejsca ta zmiana dotyczy. Obecnie pojawia się tylko zapis: " Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu części zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" co niestety o niczym nie informuje i powoduje, że za każdym razem trzeba udać się do UG aby dowiedzieć się którego miejsca owa zmiana dotyczy. Nie chciał bym obecnej sytuacji interpretować tak, że jest to próba zniechęcenia mieszkańców do interesowania się naszą okolicą i związanymi z nią planami. Że w ten sposób można przepchnąć jakieś " niewygodne" dla sąsiadów danego zamierzenia inwestycyjnego zmiany. Jeśli już ktoś zadaje sobie trud opublikowania ogłoszenia na stronie int. to niechby ta informacja niosła za sobą jakiś szerszy przekaz. By żyło się nam lepiej w naszej gminie... Pozdrawiam Mieszkaniec Nowin.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że opisowe wskazanie obszaru i zakresu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nazwach uchwał w tej sprawie, z przyczyn formalno-prawnych, jest niemożliwe. Uwzględniając jednak uwagę zapewniam, że przy kolejnych informacjach i obwieszczeniach dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, znajdzie się również dodatkowy opis tekstowy oraz graficzny umożliwiający identyfikację przedmiotu zmian, których dotyczą.

Ponadto pragnę zapewnić, że wszelkie działania zmierzające do uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, realizowane są ściśle według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, łącznie z zapewnieniem dostępu do wszelkich informacji w przedmiotowych sprawach wszystkim zainteresowanym, a ich celem na pewno nie jest „zniechęcanie mieszkańców do interesowania się swoją okolicą i związanymi z nią planami” bądź próba „przepchnięcia jakichś niewygodnych dla sąsiadów zamierzeń inwestycyjnych”, lecz realizacja wniosków składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 Sebastian Nowaczkiewicz

budowa drogi
 • Autor: Jolanta Wijas
 • Data: Jul 19, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice 87B

Chciałabym informacji na temat przebudowy drogi przy kopalni Bolechowice.( kiedy to nastąpi) Uciążliwość bycia sąsiadem kopalni i produkcji kostki ,,JADAR" jest dosyć duża zwłaszcza w okresie od września do maja. My mieszkańcy dochodzący na autobus broczymy w glinie i wodzie (raczej bagnie glinowym), która przelewa się na ulicę z placu Jadaru . Wszędzie na terenie gminy są jakieś inwestycje na naszym terenie nic się nie inwestuje. Prosimy chociaż o minimum zainteresowania.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych. Wszystkie te prace przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na tej drodze, komfortu korzystania z niej dla kierowców i pieszych, oraz poprawią estetykę terenu, przez który przebiega przedmiotowa droga. Z uwagi na duży i skomplikowany zakres planowanej przebudowy drogi, prace projektowe i przygotowawcze zmierzające do jej rozpoczęcia, wymagają wykonania wielu czynności formalno-prawnych i pochłaniają dużo czasu, a duży zakres robót budowlanych wymaga zaplanowania ich realizacji na dwa lata tj. 2017 i 2018r.

Jednocześnie zapewniam, że przedmiotem zainteresowania władz samorządowych Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie planowania działań inwestycyjnych, są w równym stopniu wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie Gminy, z uwzględnieniem występujących na ich terenie potrzeb w tym zakresie, a wiele planowanych do realizacji zadań wymaga długiej i skomplikowanej procedury formalno-prawnej i przygotowawczej przed rozpoczęciem ich realizacji. Czynności te realizowane są przez Urząd Gminy na bieżąco, ale w niektórych przypadkach wymagają szczególnie dużo czasu i wysiłku w celu rozwiązania występujących problemów i stworzenia możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl