Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Internet
 • Autor: Jan
 • Data: Jan 8, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie, czy w najbliższym czasie w naszej gminie będzie tworzona infrastruktura światłowodowa ? Jeżeli tak to kiedy ona zostanie udostępniona mieszkańcom i jakie miejscowości będą w nią wchodziły ?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualne budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjnych lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz

likwidacja gimnazjów
 • Autor: Katarzyna
 • Data: Jan 8, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Chciałam zapytać, jeśli zlikwidowane zostanie gimnazjum, co będzie znajdować się w tamtym budynku? Czy będą przeniesione tam dzieci z pobliskich szkół (Kowala, Bolechowice) do klas 4-8? Dziękuję za odpowiedź

Szanowna Pani
Odpowiadając na pytanie dot. budynku likwidowanego gimnazjum informuję:

 1. W dniu 11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60). Przywołane akty prawne w sposób jednoznaczny rozstrzygają o wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego, w tym m.in. o likwidacji gimnazjów. Ich wygaszenie ma nastąpić do dnia 31 sierpnia 2019 r. Budynek gimnazjum w msc. Nowiny, przy ulicy Gimnazjalnej 1 będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to jest: na cele oświatowe, w sposób adekwatny do bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Obecnie w budynku likwidowanego gimnazjum funkcjonują: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ventus”, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące w Nowinach.
 2. Obecnie nie planuje się dowożenia do Nowin uczniów klas 4-8 z msc. Kowala i Bolechowice. Budynki szkół podstawowych w tych miejscowościach dysponują infrastrukturą dostosowaną do potrzeb ośmioklasowej szkoły podstawowej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, gmina podejmie odpowiednie czynności w tym zakresie.

Sebastian Nowaczkiewicz

modernizacja drogi
 • Autor: Grzegorz Truchan
 • Data: Jan 7, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam Panie Wójcie Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy nastąpi modernizacja drogi dojazdowej ( nawierzchnia asfaltowa) do posesji nr 77, 77A, 77B ,79B w m Zgórsko zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 477/21 oraz 477/36 ( obręb Zagrody). W powyższej sprawie pisaliśmy już kilka razy prośby. Ostatnio w 2015r. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą. Grzegorz Truchan

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w okresie wiosennym obecnego roku dokona zostanie ocena stanu technicznego oraz ustalenie koniecznego zakresu  ewentualnej  modernizacji drogi gminnej na działkach nr ewid. 477/21 i 477/35 w msc. Zgórsko. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań dotyczących tej modernizacji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, działania takie mogą być podjęte jeszcze w obecnym roku, przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu Gminy. Natomiast jeżeli w wyniku dokonanej oceny stanu technicznego, modernizacja drogi z uwagi na jej bezpieczne użytkowanie nie będzie aż tak pilna, to przewidziana ona zostanie w budżecie Gminy na 2018r. W takim przypadku sugerowałbym zainteresowanie sprawą Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Zgórsko-Zagrody i uwzględnienie modernizacji przedmiotowej drogi w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r. 

Sebastian Nowaczkiewicz

Oświetlenie uliczne ... w ciągu dnia:-(((
 • Autor: Seweryn Kadzidłowski
 • Data: Nov 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Wójcie Sebastianie, Od kilku lat zgłaszam to telefonicznie, ale ........ jak do tego roku włącznie - efekt moich interwencji jest mizerny - czyt.: "zerowy":-((( Zawsze późną jesienią - po zmianie czasu na tzw. zimowy - oświetlenie uliczne powoduje "jasność na ulicach" już od godz. ok. 15-ej, a ........ PO CO ?!? Analizując straty finansowe naszej Gminy z powodu "oświetlenia ulic w ciągu dnia" śmiem domniemywać, że ......... tracimy wspólnie naprawdę duże pieniądze, a przecież nam Wszystkim ich ciągle brakuje !!! Proszę o interwencję w tej sprawie, tj. regulację ustawienia godz. świecenia latarni ulicznych. Domniemywam, że w innych miejscowościach naszej Wspaniałej Gminy ...... jest podobnie ?! Serdecznie Pozdrawiam, Seweryn Kadzidłowski mieszkaniec pięknych SZEWC:-))

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interwencję informuję, że  konieczność regulacji czasu świecenia oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej w msc. Szewce, wynika z sytuacji awaryjnej, została już zgłoszona do firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie. Jednocześnie informuję, że regulacja czasu świecenia oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, dokonana została w ostatnim czasie, tj. w okresie zmiany czasu z letniego na zimowy i jeżeli nie występują sytuacje awaryjne, to na terenie Gminy nie ma sytuacji „oświetlania ulic w ciągu dnia”. Zapewniam, że wszelkie zgłaszane przez mieszkańców Gminy uszkodzenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, są w trybie natychmiastowym przekazywane do firmy zajmującej się konserwacją tego oświetlenia i na bieżąco monitorowane przez pracowników Urzędu Gminy w celu ograniczenia strat finansowych budżetu Gminy i zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom.

Sebastian Nowaczkiewicz

progi zwalniajace
 • Autor: Tomasz
 • Data: Nov 18, 2016
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam, mam pytanie czy istnieje możliwość zamontowania progu zwalniającego na drodze do Trzcianek. Jest to odcinek o długości około 300-400 metrów od skrzyżowania z Ul. Perłowa do posesji Trzcianki 36. W połowie tej drogi w okolicach działki o nr ewidencyjnym 407 zamontowanie takiego progu w znacznym stopniu rozwiązałoby problem nadmiernej prędkości na tym odcinku. Jest to droga w części bez chodnika, a zdarza się często iż kierowcy a ostatnimi czasy motocyklista pokonują ten mały odcinek drogi z bardzo dużą prędkością stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych. Dziękuje i Pozdrawiam.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, analiza zasadności i możliwości technicznych i formalno-prawnych zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Trzcianki w miejscu wskazanym w pytaniu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy, montaż progu okaże się uzasadniony i możliwy, to zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2017 r. środki finansowe na zakup i montaż przedmiotowego progu zwalniającego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Fundusz sołecki
 • Autor: Barbara Wieczorek
 • Data: Nov 17, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Z przykrością stwierdzam że podział funduszy sołeckich dla Kowali odbył się bez mojego udziału ,niestety z mojej winy.Pozostaje mi jedynie wyrażenie sprzeciwu co do rozdysponowania kwoty 58 tys 749 zł Przeznaczenie 6 tys zł na kierpce dla rozśpiewanych Pań z zespołu Kowalanki na pewno nie jest zakupem pierwszej potrzeby ,gdyż boso nie chodzą .Dofinansowanie OSP kwotą 32.500 zł w proporcji zawartej we wniosku jest moim zdaniem nie zasadne .Uzasadnienie ,ze straż w Kowali jest dumą gminy jest prawdziwe ale ja wolałabym żebyśmy mogli być dumni z mieszkańców .Młodzież w Kowali w Zgórsku w Szewcach w Nowinach mając do wyboru korzystanie z profesjonalnej strzelnicy sportowej na zapleczu terenu OSP Kowala a możliwością podziwiania kierbców i nowych elementów strojów Kowalanek na pewno wybierze pierwszy wariant to jest właśnie mój pomysł na rozdysponowanie kolejnego funduszu sołeckiego .Uważam że budowa profesjonalnej strzelnicy jest alternatywą dla młodzieży naszej gminy jak również stwarza możliwości zarobkowe w przypadku dzierżawy obiektu dla grup paramilitarnych z Kielc i okolic . W związku z powyższym pytam Pana Wójta kiedy w końcu zawalczymy o naszą młodzież ,kiedy zadbamy o ich wartości i przywiązanie do tradycji ? Już wiem dlaczego w mojej wsi Kowala w dniu 11 listopada było wywieszonych 5 biało-czerwonych flag ...dlatego że najważniejsze są pantofelki dla Kowalanek i kosa spalinowa dla OSP Kowala

Szanowna Pani
W odpowiedzi na pytanie, pragnę poinformować, że o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego rozstrzygają poszczególne sołectwa. W tym celu zwoływane są zebrania wiejskie, na których uchwala się wniosek o przyznanie środków  z funduszu sołeckiego.
Dnia 27.09.2016 r odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kowala, celem rozdysponowania środków przypadających w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Informacja dotycząca terminu oraz miejsca zebrania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w „Głosie Nowin” oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli zgłoszone propozycje przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego.                    

W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017  ze środków sołectwa Kowala w ramach funduszu sołeckiego. Po weryfikacji wniosku uznano, iż spełnia on wszystkie kryteria nałożone przez ustawę z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z dnia 12 marca 2014 roku), w związku z czym, został dołączony do projektu budżetu gminy.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, dotyczącym rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, na którym poprzez głosowanie będzie Pani miała wpływ na sposób wydatkowania ww. środków.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Mieszkaniec Sitkówki
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie.Czytałem na stronie gminy o podziale pieniędzy na rozbudowy i budowy dróg,remonty remizy i szkoły w Kowali,oświetlenia na drodze czy siłowni w innych sołectwach gminy.Moje pytanie brzmi następująco; Kiedy ktoś wreszcie wyremontuje drogę w Sitkówce,mam na myśli odcinek drogi który biegnie od rozjazdu na bloki przy ul.Olkuskiej i na zakład Trzuskawica to jest dosłownie 300 metrów na ,którym nie ma chodnika cały ten''SYF'' który jest na jezdni dosłownie wpływa ludziom na podwórka.W całej gminie nie ma tak jak jest tu,Mieszkam tu prawie 40 lat i nikt nic z tym nie zrobił.Jeżeli nie będzie Pan wiedział o której drodze mowa to ja chętnie mogę po Pana przyjechać i pokazać jak wygląda ta gminna droga bo podejrzewam że nikt z Nowin i innych miejscowości które należą do Gminy Sitkówka-Nowiny nie chciałby tak mieszkać jak my.Pozdrawiam i czekam na pozytywną odpowiedż

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w obecnym 2016r. wykonywany jest przez Gminę projekt budowlany budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, który swoim zakresem obejmuje również rejon o którym mowa w pytaniu. Sporządzany projekt przewiduje przebudowę istniejących dróg wraz z wykonaniem chodników, systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego na terenie m. Sitkówka. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń planowane jest do końca 2016 r.
Z uwagi na dużą wartość całego planowanego zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w m. Sitkówka, zostanie ono podzielone na etapy realizowane w ciągu kilku najbliższych lat, począwszy od 2017r. W projekcie budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowane zostały środki finansowe na rozpoczęcie robót budowlanych przedmiotowego zadania.
W świetle przedstawionej wyżej informacji pragnę wyrazić przekonanie, że już w ciągu kilku najbliższych lat, w wyniku realizacji robót budowlanych budowy układu komunikacyjnego m. Sitkówka, warunki życia i stan bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości  ulegną zdecydowanej poprawie.

Sebastian Nowaczkiewicz

KDR zniżka na wywóz śmieci
 • Autor: Marcin Wójcik
 • Data: Oct 20, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Szanowny Panie Czy wzorem innych gmin (np.Chmielnik, Starachowice) wprowadzą Państwo zniżkę na wywóz śmieci dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1793). Ustawa wnosi podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863, ze zm.).

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie dotyczące „zniżki na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny”
W odpowiedzi na Pana pytanie, w sprawie zniżek na wywóz śmieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  informuje, iż ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  (Dz. U z 2016r. Poz. 250 ze zm.) daje możliwość zwolnienia przez Radę Gminy w drodze uchwały w całości lub w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.38)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) jednak decyzję o wprowadzeniu takiego zwolnienia pozostawia w gestii rady gminy.
Na dzień dzisiejszy Rada Gminy Sitkówka-Nowiny  nie podjęła takiej uchwały. W związku z tym nie ma możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sebastian Nowaczkiewicz

dziennik elektroniczny
 • Autor: Iza Mroczek
 • Data: Oct 19, 2016
 • Miejscowość: Nowiny

Czy SP w Nowinach planuje wprowadzić dziennik elektroniczny? Dużo szkół posiada taki dziennik, a jest to doskonały sposób na kontakt rodzica z nauczycielami. Dostarcza również dokładnej informacji o dziecku.

Szanowna Pani,

MEN wyraźnie wytyczyło kierunek, w którym wdrażanie dziennika elektronicznego przez szkoły nie jest obowiązkowe i decyzja o jego wprowadzeniu jest kwestią szkoły oraz organu ją prowadzącego. Zdaniem nauczycieli najlepszą formą wymiany informacji rodzic – nauczyciel jest bezpośredni kontakt podczas, którego można uzyskać więcej informacji o dziecku. Bardzo istotne są wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w szkole i w domu oraz informacja o dostępnych formach pomocy udzielanej dziecku. Od dwóch lat wdrażamy ocenianie kształtujące, którego głównym założeniem jest odejście od oceny sumującej a skupienie się na informacji zwrotnej. Dziennik elektroniczny przystosowany jest do przekazywania informacji  tylko o ocenach i nieobecnościach. Aby zwiększyć częstotliwość spotkań z rodzicami wprowadziliśmy Dni Otwarte. Obecnie dysponujemy dobrym zapleczem komputerowym (dwie nowe pracownie), ale decyzja o wprowadzeniu dziennika elektronicznego wiąże się z zakupem dodatkowego sprzętu. Nauczyciele rozważają  wprowadzenie dziennika elektronicznego od nowego roku szkolnego. Wprowadzenie poprzedzone będzie ankietą wśród rodziców. Będzie brane pod uwagę zdanie zdecydowanej większości rodziców. Wprowadzenie dziennika jest bezpłatne dla rodziców, ale jest dodatkowym obciążeniem dla budżetu szkoły.

Sebastian Nowaczkiewicz

zapytanie o nieczynny budynek
 • Autor: tomasz
 • Data: Sep 13, 2016
 • Miejscowość: zagrody

Witam mam pytanie o nieczynny budynek znajdujący sie na działce o numerze ewiencyjnym 403 w miejscowości Zagrody. Ostatnimi czasy pojawiają sie tam osoby pod wpływem alkoholu które wykorzystuja to miejsce na nocleg. Moje pytanie to jakie sa plany z tym budynkiem, czy Gmina wogóle jest właścicelem tej nieruchomości. Jest to budynek znajdujący sie miedzy dwoma bardzo dobrze rozwijajacymi sie osiedlami, i bardzo szpeci to miejsce. Czy istnieje możliwość jego wyburzenia?

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie o działkę nr 403 w miejscowości Zagrody informuję, że wspomniana nieruchomość nie stanowi własności gminy Sitkówka-Nowiny.
Kontrola nieruchomości przeprowadzona przez pracowników urzędu gminy nie wykazała żadnych nieprawidłowości w jej użytkowaniu. Teren jest zabezpieczony, ogrodzony, nie stwierdzono śladów dewastacji, czy też jakichkolwiek śladów wskazujących na przebywanie tam osób nieuprawnionych. Budynek nie jest użytkowany, jednak chroniony  przed dostępem niepowołanych osób. Nie stanowi zagrożenia, jest w dobrym stanie technicznym.
Informuję ponadto, iż do właściciela nieruchomości wystosowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o systematyczne monitorowanie stanu nieruchomości, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – podjęcie stosownych działań.

Sebastian Nowaczkiewicz

przeksztalcenie działki?
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Aug 8, 2016
 • Miejscowość: Kielce

Witam ,w zeszłym roku skladaliśmy pismo o przeksztalcenie działki 25/12 Zagrody ,czy juz cos wiadomo na temat?

W odpowiedzi na pytanie pragnę ponownie poinformować, iż złożony wniosek został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 199) przekazany zarówno w części dotyczącej zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i zmiany samego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla urbanisty, celem jego rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia. Obydwa dokumenty są na etapie opracowania projektu pozwalającego na dalsze prowadzenie procedury ich uchwalania i wejścia w życie.

Terminy umowny zakończenia prac określono na 30 czerwca 2017 roku.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl