Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

przeksztalcenie działki?
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Aug 8, 2016
 • Miejscowość: Kielce

Witam ,w zeszłym roku skladaliśmy pismo o przeksztalcenie działki 25/12 Zagrody ,czy juz cos wiadomo na temat?

W odpowiedzi na pytanie pragnę ponownie poinformować, iż złożony wniosek został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 199) przekazany zarówno w części dotyczącej zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i zmiany samego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla urbanisty, celem jego rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia. Obydwa dokumenty są na etapie opracowania projektu pozwalającego na dalsze prowadzenie procedury ich uchwalania i wejścia w życie.

Terminy umowny zakończenia prac określono na 30 czerwca 2017 roku.

Wiraże na ulicy Przemysłowej
 • Autor: Jakub
 • Data: Aug 2, 2016
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Czy Pan jako wójt może zrealizować pewien problem trwający od wielu lat dotyczący wyprostowania ulicy Przemysłowej w Nowinach między oczyszczalnią ścieków a dawnym INTERGAZEM ? Od dłuższego czasu na ostrych zakrętach zdarzają się i nadal będą wypadki i kolizje z udziałem samochodów. Jakiś czas temu zginęła tam młoda dziewczyna w wypadku drogowym. Co pewien czas dochodzi do kolizji aut, a kilka dni wstecz znów doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu ZTM. Ucierpiało w nim 8 osób, w tym dzieci. Ponadto latarnie oświetleniowe są tak blisko umieszczone przy jezdni, że co rusz zawadzają o nie ciężarówki. Nie wiem kto tak dopuścił umiejscowienie latarni. Poprzedni wójt nie chciał z tym nic zrobić. Obecnie obficie zarośnięte pobocze drogi w tym miejscu uniemożliwia bezpieczny wyjazd z posesji bo po prostu nie widać nadjeżdżających samochodów. Może Pan wykona ruch w kierunku bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Moim zdaniem wybudowanie prostego odcinka drogi w feralnym miejscu zwiększy bezpieczeństwo na drodze i da Panu kolejne punkty u wyborców.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że przedmiotowa droga stanowiąca ul. Przemysłową jest drogą powiatową i wszelkie działania dotyczące jej przebudowy podejmowane być muszą przez Powiat Kielecki i  zarządcę drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. W ostatnim czasie prowadzone były z mojej strony rozmowy z Powiatem Kieleckim i Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, dotyczące możliwości zmiany przebiegu tej drogi na odcinku, o którym  mowa w pytaniu. Trudność w realizacji takiego zadania polega na konieczności pozyskania, w pierwszej kolejności, terenu pod nowy przebieg pasa drogowego. Teren, który należałoby pozyskać, znajduje się w chwili obecnej w rękach prywatnych i wymaga przede wszystkim zgody obecnych właścicieli na dokonanie koniecznych podziałów i odpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Kieleckiego wymaganych fragmentów nieruchomości. Po ewentualnym uregulowaniu własności terenu, realizacja zadania wymaga wykonania stosownej dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń. Jak więc widać w świetle powyższego, realizacja zadania w zakresie zmiany przebiegu przedmiotowej drogi powiatowej, wymaga przeprowadzenia dość czasochłonnych i trudnych czynności formalno-prawnych oraz zapewnienia jego finansowania w pełnym zakresie w okresie kilku lat. Zapewniam, że w dalszym ciągu prowadzone będą ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny ciągłe rozmowy z Powiatem Kieleckim, dotyczące realizacji przebudowy przedmiotowej drogi, lecz należy mieć świadomość, że nie jest możliwe dokonanie tej przebudowy w krótkim czasie, lecz wymaga to perspektywy kilku lat.

Jednocześnie informuję, że słupy oświetlenia drogowego przy przedmiotowej drodze powiatowej, ustawione są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z zachowaniem wymaganej minimalnej skrajni wynoszącej 0,50 m od nawierzchni jezdni i w przypadku bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego poruszania się pojazdów samochodowych nie powinny stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawienie tych słupów w większej odległości od nawierzchni jezdni było i jest niemożliwe z uwagi na przebieg granicy własności pasa drogowego drogi powiatowej, który na to nie pozwala.

Zapewniam również, że Gmina Sitkówka-Nowiny dołoży wszelkich starań, aby pobocze i otoczenie przedmiotowej drogi powiatowej utrzymywane było w należytym porządku, zapewniającym dobrą widoczność i bezpieczny wyjazd z przyległych posesji.

 Sebastian Nowaczkiewicz

zajęcia na pływalni
 • Autor: Elżbieta Górecka
 • Data: Jul 15, 2016
 • Miejscowość: Bolechowice

Szanowny P. Wójcie chcę zwrócić się do pana jako gospodarza gminy o interwencję do Dyrektora pływalni Perła a mianowicie zorganizowane zostały zajęcia ruchowe dla seniorów i nie tylko w basenie prowadzone przez profesjonalną instruktorkę 3 razy w tygodniu bo to optymalne zalecenie aby usprawnić ruchomość stawów i ogólna kondycję jest grupa ok 30 pań w różnym wieku ale wiekszość seniorek radość grupy duża że ktoś zadbał o nasza kondycję i chętnie korzystamy z tych zajęć jak nie było sezonu pływalnia chętnie brała od nas 12 zł za zajęcia 3 razy w tygodniu to jest dla jednej osoby36 zł to nie mało ale trudno czego się nie robi dla zdrowia i jak już osiągnęłyśmy jakiś względny poziaom ruchu pan dyrektor ograniczyl zajęcia do 2 razy w tygodniu bo sezon to co jak nie ma sezonu to seniorki dobre a jak wakacje i więcekj chętnych to my won chyba nie tak powinno byc lojalne klientki powinny być szanowane może zmienić dzień albo godzine ale nie całkowicie zlikwidować jeśli się to nie zmieni będziemy szukać innego basenu może w Morawicy może w kielcach jak pan dyrektor straci to może się zastanowi nie piszę tylko w swoim imieniu proszę o interwencję nie możemy zrezygnować z 3 zajęc tygodniowo

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani Pytanie informuję, że zajęcia seniorów początkowo odbywały się dwa razy w tygodniu a w ostatnim okresie zostały zwiększone do trzech.

W miesiącu lipcu i sierpniu zajęcia popołudniowe realizowane są w poniedziałki i środy od 18:30 do 20:00, natomiast w piątki faktycznie zostały odwołane z powodu dużej frekwencji, właśnie w piątkowe wieczory. Uczestnicy zajęć ruchowych oraz zwykli klienci wymagają pewnego komfortu w czasie swojego pobytu na basenie a przy tak dużej liczbie osób nie jesteśmy w stanie żadnej z tych grup klientów zapewnić minimum tego komfortu. Brak zajęć w piątki nie oznacza, że uczestniczki zajęć nie mogą przyjść na basen i wykonywać pewien zakres ćwiczeń samodzielnie, oraz korzystać ze wszystkich atrakcji basenu.

Widząc potrzebę prowadzenia tego typu zajęć, w czerwcu uruchomiono dodatkowe zajęcia w dniach: poniedziałki o godzinie 10:00 i środy o godzinie 11:00.

W bieżącym roku zajęcia ruchowe w wodzie organizowane były również przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach i z których skorzystało kilkadziesiąt osób.

Zapraszamy do korzystania z pływalni Perła codziennie od godziny 6:00 do 22:00 a w miesiącach lipiec i sierpień w weekendy do 23:00.

Sebastian Nowaczkiewicz

Plac zabaw
 • Autor: Anna
 • Data: May 25, 2016
 • Miejscowość: Zagrody

Witam panie Wójcie,doszły mnie informacje jakiś czas temu że w Zagrodach obok wiaduktu ,działek i posesji pana Pawia ma powstać plac zabaw dla dzieci z tej okolicy i nie tylko .Moje pytanie brzmi czy jest to do zrealizowania????rzeczywiście jest tam miejsce nie wykorzystane i mógł by tam powstać taki placyk dla naszych dzieci.Proszę o odp. czy jest pan w stanie go nam zrealizować.Z poważaniem Anna.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie, pragnę poinformować że faktycznie na działce nr ewid. 208/2 zlokalizowanej w msc. Zagrody obok wiaduktu drogi wojewódzkiej nr 762, planowane jest urządzenie placu zabaw dla dzieci. Środki finansowe na ten cel w budżecie gminy na 2016 r. przeznaczone zostały przez Radę Sołecką Sołectwa Zgórsko-Zagrody z przyznanego na 2016 r. Funduszu Sołeckiego. W chwili obecnej, z uwagi na fakt że przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa, trwają ze strony Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny czynności formalno-prawne dotyczące jej pozyskania przez Gminę. Czynności te powinny zakończyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy i dopiero po ich zakończeniu, jeżeli czas pozwoli to jeszcze w tym roku, możliwe będzie rozpoczęcie prac dotyczących urządzenia placu zabaw, które kontynuowane będą w latach następnych. 

Sebastian Nowaczkiewicz

komunikacje miejska
 • Autor: mieszkaniec Kowali
 • Data: Apr 11, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Witam Panie Wójcie. Mieszkańcy miejscowości Kowala należącej do gminy Sitkówka-Nowiny zwracają się kolejny raz o zwiększenie liczby kursów autobusów do Kielc. jedynym środkiem transportu są autobusy linii 27 i 29. wyjeżdżają one niemal równocześnie z Kielc i mijają się w naszej miejscowości. Do innych miejsc można dojechać innymi środkami komunikacji np. do Bilczy z Kielc kursuje wiele busów, a my nie mamy takiej możliwości. Bardzo prosimy o rozważenie i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Nadmieniam iż nadal nie mamy żadnego dojazdu do NASZEJ GMINY, ani do ośrodka zdrowia.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny realizuje zadanie polegające na organizacji transportu publicznego na terenie Gminy, poprzez stosowne porozumienie z Miastem Kielce, obejmujące korzystanie przez mieszkańców Gminy z systemu komunikacji autobusowej Miasta Kielce, którym zarządza i koordynuje jego funkcjonowanie Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. W związku z tym wszelkie wnioski dotyczące zmian kursowania autobusów komunikacji publicznej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny kierowane są do ZTM Kielce, który dokonuje ich oceny i możliwości uwzględnienia w powiązaniu z całym systemem komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie miasta i gmin sąsiednich.

Przedmiotowy wniosek dotyczący zwiększenia liczby kursów autobusów linii nr 27 i 29 do msc. Kowala, zostanie również, jeszcze raz, skierowany do ZTM Kielce z prośbą o dokonanie analizy możliwości wprowadzenia korekty rozkładów jazdy tych linii, tak aby zwiększyła się częstotliwość kursów autobusów i nie następowało pokrywanie się kursów tych linii w msc. Kowala o jednakowych godzinach, pomimo tego że w przeszłości kierowane były już do ZTM Kielce wnioski w przedmiotowej sprawie, ale zgodnie z dotychczasową opinią ZTM Kielce uwzględnienie ich powodowałoby konieczność wprowadzenia zbyt dużych zmian w funkcjonowaniu całego systemu komunikacji miejskiej i było niemożliwe.

Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na fakt, że uruchomienie innej komunikacji z Kowali do Kielc, np. busy, leży po stronie innych przewoźników, w tym prywatnych, dla których uruchomienie linii komunikacyjnej na danej trasie zależy w głównej mierze od rachunku ekonomicznego i opłacalności funkcjonowania tej linii. Należy domniemywać, że właśnie rachunek ekonomiczny i opłacalność są głównymi przyczynami braku zainteresowania przewoźników uruchomieniem linii busów na trasie Kowala-Kielce.

Prawdopodobnie są to również główne  przyczyny braku zainteresowania uruchomieniem bezpośredniej linii busów na trasie Kowala-Nowiny, która poprawiłaby dostępność komunikacyjną mieszkańców miejscowości Kowala do siedziby Gminy Sitkówka-Nowiny, oraz ośrodka zdrowia. Dostępność ta na pewno pozostawia wiele do życzenia, ale jednak w niewielkim zakresie istnieje poprzez wykorzystanie komunikacji autobusowej np. linii nr 29 i 19.

Pragnę zapewnić, że ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny podejmowane będą dalsze działania zmierzające do poprawy dostępności komunikacyjnej msc. Kowala z miastem Kielce i siedzibą Gminy w Nowinach.

Sebastian Nowaczkiewicz

Porozumienie klimatyczne
 • Autor: Bart
 • Data: Mar 20, 2016
 • Miejscowość: Sitkówka-Nowiny

Witam Porozumienie klimatyczne przyjęte w Paryżu zobowiązuje kraje członkowskie do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Do 2020 roku Polska zobowiązała się zmniejszyć emisję o kilkanaście procent. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to jestem ciekawy czy po roku 2020 urzędnicy gminni będą nachodzić mieszkańców i wypisywać mandaty za palenie węglem lub drzewem? Jest oczywiście możliwość podpięcia gazu czy zamontowania paneli słonecznych. W pierwszym przypadku nikt nie da gwarancji, że cena gazu na światowych rynkach już zawsze będzie niska, dlatego ogrzewanie domu tym surowcem może być ciosem dla portfela przeciętnego Kowalskiego. W drugim przypadku nie wiadomo, czy panele słoneczne wystarczą do ogrzania wody lub nawet całego domu. Także ponawiam pytanie czy gmina po roku 2020 będzie wystawiała mandaty za palenie węglem lub drzewem?

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do zapytania mieszkańca Gminy z dnia 20.03.2016 r. dotyczącego postanowień przyjętych przez Porozumienie Klimatyczne w Paryżu, informuję, że zgodnie z tym porozumieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu redukcję emisji wpływających na ocieplenie klimatu. Natomiast zgodnie z tzw. Pakietem Klimatycznym, kraje UE, w tym Polska mają osiągnąć następujące trzy najważniejsze cele na 2020 rok:

 • ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.)
 • 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE (tu są możliwe odstępstwa dla krajów z niższym PKB, w tym Polski)
 • zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej.

Wskaźniki te są założone dla całego kraju, i będą monitorowane również w skali całego kraju, a nie z perspektywy przysłowiowego „Kowalskiego”. Oceniam, że Państwo Polskie będzie poprzez różnorodne zachęty i dofinansowania wspomagało realizacje ww. celów, natomiast obecnie nie jest możliwe karanie mandatami przez urzędników gminnych przeciętnego „Kowalskiego” za opalanie węglem lub drzewem. Również nie słyszałem aby w przyszłości przewidywano takie rozwiązania.

Co do kosztów ogrzewania gazem ziemnym budynków mieszkalnych, to cena tego paliwa może ulec zmianie w określonej perspektywie czasowej, ale proszę zauważyć, że taka sytuacja może nastąpić również w przypadku innych paliw, w tym węgla. Wartym nadmienia jest też fakt, że piece gazowe w stosunku do węglowych mają dużo niższą bezwładność (szybciej reagują), są tańsze w zakupie, wymagają mniej pracy przy obsłudze (niemal bezobsługowe), nie wymagają składowania paliwa, dużo mniej pylą, wreszcie w efekcie spalania gazu nie powstaje popiół, który wymaga dalszej utylizacji.

Dlatego będę zachęcał Pana i innych mieszkańców naszej gminy, aby rozważyć paliwo gazowe w szerszej niż tylko finansowa perspektywie. Również w mojej opinii warto rozważyć montaż instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej energią słoneczną. Jest to rozwiązanie proekologiczne, wygodne i bezobsługowe, zwłaszcza w okresie dużego nasłonecznienia. 

Sebastian Nowaczkiewicz

oczyszczenie drogi
 • Autor: Michał
 • Data: Mar 20, 2016
 • Miejscowość: szewce

witam panie wójcie zwracam się z prośba o oczyszczenie poboczy w drodze gminnej miedzy szewcami a Łaziskami . jest to droga często użytkowana przez mieszkańców gminy i przy wymijaniu jedno i drugie auto musi zjechać do pobocza a tam chwasty krzewy i drzewa do 10 cm średnicy ( zima przy opadach śniegu wszystko kładzie się na drogę i można sobie nieźle porysować auto) myślę ze w porozumieniu z nadleśnictwem i naszymi leśniczymi oraz grupa interwencyjna takiego oczyszczenia można dokonać małym nakładem środków Druga sprawa jaka chciałbym poruszyć to woź strażacki dla szewc myślę ze tak prężnie zabudowywana wieś powinna posiadać lepszy sprzęt zwłaszcza ze w gminie tylko szewce- zawada ma go najgorszy a jak sam pan wójt wie zagrożeń jest wiele i lepiej doposażone nowsze mercedes atego czy man szybciej dotrze do np palącego się kurnika niż stary star .

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w najbliższym czasie siłami grupy robót publicznych Gminy, w porozumieniu z leśniczym, wykonane zostanie oczyszczenie poboczy drogi biegnącej przez las, od msc. Szewce w kierunku msc. Łaziska.

Jednocześnie informuję, że w obecnym 2016 r. Gmina planuje wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Remizy OSP w Szewcach, a w następnych latach  planowana jest realizacja robót budowlanych dotyczących tej rozbudowy. Natomiast zakup i wymiana wozu strażackiego dla OSP Szewce, z uwagi na konieczność uwzględnienia możliwości finansowych budżetu Gminy, przewidywana jest w dalszych planach Gminy, po zakończeniu rozbudowy budynku Remizy. 

Sebaastian Nowaczkiewicz

gazociąg Kowala Małą
 • Autor: Tomasz Węgrzyn
 • Data: Mar 14, 2016
 • Miejscowość: Kielce

Proszę o informację, czy będzie prowadzony i kiedy , gazociąg do m. Kowala Mała ? Kupiliśmy tam działkę i chcemy zaplanować system ogrzewania domu.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w sprawie dalszej rozbudowy sieci gazowej w msc. Kowala i Kowala Mała i możliwości przyłączenia się do niej, należy zwrócić się bezpośrednio do inwestora budowy i operatora sieci gazowej, tj. Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, tel. (41) 349-44-44. Pod tym adresem i numerem telefonu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące planów inwestora w zakresie rozbudowy sieci gazowej i możliwości przyłączenia się do niej.

Budowa sieci gazowej i dystrybucja gazu ziemnego nie jest zadaniem Gminy i w związku z tym Gmina nie może finansować i planować działań inwestycyjnych w tym zakresie, a o uzyskanie wszelkich informacji w tej sprawie zmuszony jestem skierować Państwa pod adres jak wyżej.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przeksztalcanie dzialek studium nr 5
 • Autor: Anna Bentkowska
 • Data: Mar 1, 2016
 • Miejscowość: Zagrody

Witam .mam pytanie w grudniu skladalismy pismo o przeksztalcanie dzialki nr 25/12 Zagrody .Kiedy mozna otrzymac odpowiedz na ten temat czy dzialka zostala przeksztalcona

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie informuję, że złożony wniosek o przekształcenie działki nr 25/12 w msc. Zagrody, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zarówno w części dotyczącej zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, jak i w części dotyczącej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przekazany został do wykonawcy projektu w/w zmian, celem jego rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w przedmiotowych opracowaniach. Obydwa opracowania są na etapie sporządzania projektu pozwalającego na dalsze prowadzenie procedury planistycznej, zgodnej z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do podjęcia przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny stosownych uchwał w tych sprawach. Umowny termin zakończenia procedury planistycznej w przedmiotowej sprawie i podjęcia przez Radę Gminy uchwał określono na dzień 30.06.2017 r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Wybudowanie sieci kanalizacyjnej
 • Autor: Monika Homa
 • Data: Feb 22, 2016
 • Miejscowość: Kowala

Witam Panie Wójcie. Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość,aby Gmina wybudowała linie kanalizacyjną od Małej Kowali w stronę Osiedla Echo.Jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu i planujemy niebawem w nim zamieszkać .Linia kanalizacyjna bardzo by nam to ułatwiła.W pobliżu naszej działki jest jeszcze parę domów nowo-wybudowanych ,których właściciele także są zainteresowani tym tematem. Chciałabym jeszcze zapytać czy Gmina dofinansowuje pompy ciepła,kolektory słoneczne lub piece ekologiczne.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Gmina realizuje sukcesywnie, w miarę potrzeb i możliwości finansowych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie, o którym wspomina Pani w pytaniu, zgodnie z projektem budowlanym przekazanym do Gminy przez Grupę Inicjatywy Lokalnej. W celu określenia konkretnych możliwości budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Pani nieruchomości, proponuję skontaktować się osobiście z Referatem Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (II piętro, pokój nr 39 lub 38, tel. (41) 347-50-82), gdzie uzyska Pani wszelki niezbędne informacje w tej sprawie.

Jednocześnie informuję, że Gmina nie prowadzi żadnego projektu i programu dotyczącego dofinansowania do pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub piecy ekologicznych dla indywidualnych prywatnych budynków. O możliwość dofinansowania w tym zakresie proponuję pytać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przy ul. Wrzosowej (obok siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach), który według mojej wiedzy prowadzi takie projekty i tam istnieje możliwość składania odpowiednich wniosków.

Sebastian Nowaczkiewicz

Światłowody
 • Autor: Kacper
 • Data: Feb 14, 2016
 • Miejscowość: Szewce

Witam! Proszę pana, kiedy Gmina Sitkówka Nowiny i pobliskie miejscowości otrzymają światłowody? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Gmina nie świadczy i nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, a w związku z tym nie realizowała i nie planuje realizować inwestycji polegających na budowie sieci światłowodowej. W sprawie ewentualnej budowy lub rozbudowy sieci światłowodowej w poszczególnych miejscowościach Gminy Sitkówka-Nowiny, należy zwrócić się bezpośrednio do operatorów usług telekomunikacyjny lub właścicieli istniejącej sieci światłowodowej. Według mojej wiedzy przedmiotowe usługi na terenie Gminy świadczą m.in. firmy Orange, Netia i NetCenter Nowiny.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl