Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
31-08-2016

Urząd

Urząd jest biurem realizującym zadania i kompetencje Rady GMINY i Wójta GMINY Sitkówka-Nowiny: 

  • własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), ustaw szczególnych i uchwał Rady Gminy; 
  • zlecone – z zakresu administracji rządowej,
  • przyjęte – z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 

 

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej następuje przy zapewnieniu na te cele środków finansowych. 

Urząd wykonuje zadania wymienione w ust. l pkt 1-3 w oparciu o ustawy, uchwały Rady GMINY oraz zarządzenia Wójta, przestrzegając w swojej działalności zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.


Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny  Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
 

tel. (+48 41) 347-50-00, fax (+48 41) 347-50-11

e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

 

NIP: 959-09-00-464

REGON: 000552076

 

BANK: Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Nowinach
Nr konta: 93 84930004 0040 0429 2160 0002  

 

Czas pracy urzędu:  poniedziałek w godzinach 800-1600

od wtorku do piątku w godzinach 715-1515

Wójt przyjmuje mieszkańców, interesantów: we wtorek w godz. 730–830

w czwartek w godz. 1400–1500

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy i interesańci będą przyjmowani przez Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi ds. obsługi sekretariatu – tel. 41 347-50-10.

Powyższe zostało podyktowane koniecznością usprawnienia przyjęć interesantów a nade wszystko chęcią kompleksowego załatwienia ich problemów i spraw.

Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny przyjmują w godzinach pracy Urzędu, tj:

poniedziałek                 w godz. od 800 do 1600

od wtorku do piątku     w godz. od 715  do 1515

 


 

Serdecznie zapraszamy

 

  

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl