Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Szkoła Podstawowa w Nowinach

Dane ogólne

1. Nazwa:

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

2. Dane adresowe

26-052  Nowiny
Ul. Białe-Zagłębie 21
Telefon – 41 346-53-63
Fax – 41 346-53-63
NIP  959-14-64-120                                               

REGON    000274045
Strona internetowa – www.spnowiny.nazwa.pl
Adres poczty elektronicznej – spnowiny@poczta.onet.pl

3. Kadra kierownicza:

Dyrektor: mgr Joanna Wojcieszyńska
Wicedyrektor: mgr Elżbieta Rachwał

4. Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedna z niewielu szkół w Polsce nosi  imię Orląt Lwowskich. Na mapie szkół istnieje już prawie pół wieku. Słowa hymnu szkoły „Pragniemy podążać śladami Obrońców naszej Ojczyzny” wskazują na to co w tej szkole najważniejsze. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna i tolerancji  to najważniejsze kierunki pracy wychowawczej szkoły. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała własny sztandar i przyjaźń byłych Lwowiaków. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Kombatanci zrzeszeni w kole nr 64 Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych przekazali szkole pod opiekę swój sztandar. Szkoła zobowiązała się i sprawuje  pieczę nad dwoma miejscami pamięci narodowej. Placówka ta jest częścią środowiska, kultywującą tradycje narodowe i regionalne, miejscem krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności. Przez środowisko postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy uczniów oraz rodziców. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania. Uzyskiwanie bardzo dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to jedne z głównych kierunków pracy szkoły. Stale realizowane są projekty edukacyjne i  innowacje pedagogiczne, a kompetentna kadra pedagogiczna podejmuje liczne działania nowatorskie. Dobre wyniki nauczania to efekt stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego, stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych metod i form pracy. Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prezentowanie przykładów dobrych praktyk na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a od klasy pierwszej korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie. Mają również możliwość korzystania z opieki logopedy, psychologa i pedagoga oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wymienieni specjaliści są zatrudnieni na pełne etaty. Ponad 400 uczniów ma możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej czynnej od 6.30 do 17.00. Świetlica to ważne miejsce rozwoju pasji i zainteresowań dzieci oraz opieki. Corocznie ze świetlicy korzysta ponad 300 uczniów. Oferta zajęć na świetlicy szkolnej została wzbogacona o zajęcia muzyczne, zuchowe, przyrodnicze i sprawnościowe. Prawie wszyscy uczniowie korzystają ze smacznych obiadów przygotowywanych na miejscu, a dzięki udziałowi w akcjach „szklanka mleka” oraz „owoce i warzywa w szkole” mogą korzystać ze zdrowego pożywienia. Szkołę wyróżnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów. Od rana do późnego popołudnia szkoła tętni życiem – organizowane są zajęcia w szkolnych klubach, kołach, zespołach tanecznych i kołach teatralnych, działa drużyna zuchowa i harcerska, upowszechniany jest badminton, szachy, lekka atletyka oraz łucznictwo. W ramach programu Radosna Szkoła pozyskano fundusze na nowoczesny plac zabaw. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych cyklicznie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Z zajęć gimnastyki korekcyjnej korzysta około 100 uczniów. Szkoła jest bezpieczna, wolna od narkotyków, przemocy i nałogów. W trosce o bezpieczeństwo uczniów rozbudowany i zmodernizowany został system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. W roku szkolnym 2015/2016 organ prowadzący wyposażył szkołę w dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Wkrótce za sprawą organu prowadzącego na boiskach szkolnych pojawi się nowa nawierzchnia. Sale lekcyjne są odnowione i nowocześnie wyposażone, co stwarza miłą i przyjazną atmosferę. Dumą szkoły jest certyfikat „Szkoła z klasą” oraz  dwa brylantowe i jeden diamentowy OTeK za działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl