Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach to nowoczesna, bezpieczna placówka dbająca o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Naszym atutem jest kameralna, przyjazna atmosfera, sprzyjająca dobrym relacjom pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

Warto się u nas uczyć, ponieważ:

 • stwarzamy przyjazną atmosferę,
 • zapewniamy bezpieczeństwo (wewnętrzny i zewnętrzny monitoring),
 • dbamy o rozwój potencjału i talentu uczniów,
 • dostosowujemy programy nauczania do potrzeb uczniów,
 • gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz udział i sukcesy udział uczniów w licznych konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich,
 • oferujemy naukę w małych zespołach klasowych oraz podział na grupy językowe, zgodnie
   ze stopniem opanowania języka,
 • zapewniamy stałą opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz oligofrenopedagoga,
 • posiadamy dziennik elektroniczny „Librus” zapewniający stałą możliwość obserwacji wyników nauczania dziecka,
 • posiadamy bogatą oferta zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia teatralne, literackie, językowe, sportowe, fotograficzne, dziennikarskie),
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia,
 • dysponujemy pełnowymiarową, nowoczesną halą sportową, siłownią, salką do aerobiku, boiskami do piłki nożnej, siatkówki plażowej, kortem tenisowym, siłownią zewnętrzną,
 • w ramach zajęć z wychowania fizycznego oferujemy nieodpłatne zajęcia na basenie „Perła”,
 •  posiadamy nowoczesną aulę szkolną oraz doskonale wyposażone sale informatyczne (sprzęt komputerowy z 2016 r.),
 • dysponujemy salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne, sprzęt audio oraz projektory,
 •  uczniowie posiadają szafki szkolne.

Podejmujemy liczne inicjatywny, m.in.:

 • europejski program „Erasmus +” umożliwiający gimnazjalistom międzynarodową wymianę młodzieży, a uczniom Szkoły Branżowej I stopnia  praktyki zagraniczne, 
 • uczestniczymy w rządowych projektach  min. „Bezpieczna +”, „Przyjazna i bezpieczna szkoła”,
 • organizujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery,
 • jesteśmy szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec,
 • należymy do międzynarodowego programu „Schulen: Partner der Zukunft” – „Szkoły: partnerzy przyszłości”,
 •  należymy do prestiżowego grona szkół DSD, umożliwiającym uczniom przystąpienie do bezpłatnego egzaminu międzynarodowego z języka niemieckiego na poziomie B1,
 • organizujemy wycieczki krajowe i  zagraniczne (m.in. do Anglii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii),
 • organizujemy wyjazdy na „białą szkołę” połączone z nauką jazdy na nartach i snowboardzie,
 • jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym oraz wojewódzkim,
 • organizujemy i bierzemy aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych,
 • czynnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej.

Współpracujemy m.in. z :

 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie,
 • Centralą Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech (Zentralstelle für Auslandsschulwesen),
 • Instytutem Goethego,
 • Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,
 • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słowiku,
 • Cechem Rzemiosł w Kielcach,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowinach,
 • Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku,
 • Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • przedsiębiorcami z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

W bieżącym roku szkolnym planujemy nabór do następujących typów szkół:

 • Publicznego Gimnazjum,
 • Liceum Ogólnokształcącego,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klasą wielozawodową.

 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły

Już dziś serdecznie zapraszamy!

 

 DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 ul. Gimnazjalna 1

 26-052 Nowiny

 tel./fax (041) 346-53-56

 NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

 WWW: www.zsp-nowiny.pl

 E-mail : sekretariatzsp@nowiny.com.pl

 

Dyrektor szkoły  - Kornelia Bem-Kozieł

Wicedyrektor szkoły – Anna Woźniak

tel. 722 066 336

dyrektorzsp@nowiny.com.pl

tel. 781 780 443

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl